Jak skutecznie uczyć się i pracować zdalnie?

Epidemia koronawirusa zatrzymała miliony Polaków w domach i wymusiła nowy sposób nauki, pracy. Czas, w jakim przyszło nam funkcjonować zarówno zawodowo jak i prywatnie, jest szczególny. Niespodziewanie niezbędna stała się umiejętność posługiwania się narzędziami do zdalnej komunikacji. Największe wyzwanie pod tym względem mają instytucje oświatowe. Natychmiastowa potrzeba przejścia do nauki w trybie online pokazała, że Polski system edukacyjny nie jest na to gotowy. Jak            w tej sytuacji radzą sobie nauczyciele? I jakie są obecnie możliwości, aby szybko zdobyć nowe kompetencje?

Edukacja w Polsce jest jednym z niewielu obszarów, które zostały w tyle pod względem rozwoju i dostępu do nowoczesnych technologii. Pomimo wprowadzanych usprawnień, szkoły nadal mocno są osadzone w rzeczywistości analogowej. Zajęcia wymagają fizycznego uczestnictwa uczniów. Powoli się to zmienia, szczególnie za sprawą młodego pokolenia, wychowanego już w świecie cyfrowym, a wchodzącego do systemu edukacji w charakterze nauczycieli, wykładowców, pracowników naukowych. Edukacja czekała na swoją rewolucję. Skutkiem pandemii jest to, że branża oświatowa została zmuszona do wejścia w rzeczywistość wirtualną i do zmiany sposobu funkcjonowania.

Czas pandemii, to poniekąd czas wymuszający na nas konieczność wykorzystywania potencjału, jaki dają nowe technologie. Widzimy palącą potrzebę zwiększenia świadomości i zaszczepienia przekonania, że nowe technologie i narzędzia komunikowania jakie one dają, mogą obecnie doskonale wspierać system edukacji. Chcąc pomóc nauczycielom, wykładowcom i szkoleniowcom w uzupełnieniu umiejętności korzystania z narzędzi do nauki zdalnej zorganizowaliśmy dwa bezpłatne webinary na żywo pt.: „Jak uczyć zdalnie?”. Wzięło w nich udział 2.300 uczestników, a zarejestrowane szkolenie obejrzało już 6.000 osób. To pokazuje jak duże zainteresowanie generują szkolenia dotyczące tej tematyki i jak ważne jest posiadanie kompetencji cyfrowych – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, współzałożycielka i wiceprezes Future Collars, start-upu, który od 3 lat specjalizuje się w prowadzonych zdalnie szkoleniach i kursach z dziedziny nowych technologii.

To było świetne szkolenie, bardzo konkretne i przystępnie podane. Biorąc pod uwagę, że  współczesne rozwiązania technologiczne dają nam bardzo dużo możliwości, to jednocześnie powodują często chaos informacyjny. Dlatego ważne jest jak uczyć, aby osiągać efekty. To webinarium dało mi wiele cennych wskazówek – komentuje Magdalena Polak, nauczycielka z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, uczestniczka webinaru.

Polska w ogonie Europy pod względem umiejętności cyfrowych  

Według danych Eurostatu[1] poziom kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych plasuje Polskę w ogonie Europy – zajmujemy 23 miejsce wśród 27 krajów Unii Europejskiej. Jedynie co piąty Polak posiada ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. Rzadko szkolimy się z nowych technologii – jedynie co piąty z nas brał udział w kursach rozwijających kompetencje cyfrowe. Trochę lepiej wygląda sytuacja w odniesieniu do młodego pokolenia, ale nie tak dobrze, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Nie chodzi tylko o naukę w szkołach, ale ogólnie o samokształcenie się, co pozwala na przykład na zmianę profilu zawodowego w obliczu coraz szybciej postępującej transformacji cyfrowej.

Kluczowym czynnikiem udanej transformacji cyfrowej są kompetencje kapitału ludzkiego i wykształcenie, które umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych w elastycznym, usieciowionym i stechnologizowanym środowisku pracy. Brak pracowników o odpowiednich kompetencjach jest jedną z głównych barier transformacji cyfrowej wskazywanych przez polskie firmy. Z kolei pracownicy posiadający te umiejętności lepiej radzą sobie ze zmianami na rynku pracy, które wynikają właśnie z transformacji cyfrowej. Warto więc inwestować w swój rozwój i uzupełniać wiedzę z dziedziny nowych technologii – podkreśla dr hab. Katarzyna Śledziewska,  Dyrektor Zarządzająca DELab na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Tajniki nauki i pracy zdalnej

Komunikacja online rządzi się swoimi prawami. W czasie epidemii sieć przeszukiwana jest w temacie skutecznego nauczania online czy aplikacji i narzędzi wspomagających zdalną pracę      i naukę. Skąd czerpać wiedzę, aby nie błądzić wśród dziesiątków programów?

Future Collars już od 3 lat z sukcesem praktykuje zdalne zdobywanie wiedzy ucząc kompetencji cyfrowych podczas kursów i szkoleń z zakresu m.in. programowania w języku Java, HTML & CSS, Data Science, UX Desinger czy WordPress. Nauka odbywa się wyłącznie zdalnie poprzez platformę e-learningową wspieraną przez sztuczną inteligencję. Za pośrednictwem sieci odbywają się wirtualne lekcje na żywo oraz konsultacje na czacie z doświadczonymi praktykami – ekspertami IT.

Wierzymy w dobrą stronę technologii, dlatego uczymy w sposób zdalny, a co za tym idzie elastyczny i zdaniem naszych kursantów skuteczny. Mamy za sobą ponad 1500 godzin lekcyjnych, 50 000 godzin konsultacji i 80 edycji kursów trwających od 4 do 16 tygodni. Od początku trwania stanu epidemii w Polsce uruchomiliśmy akcję społeczną pod hasłemTechnologia przeciw wirusowi”, w ramach której na naszej platformie e-learningowej udostępniamy bezpłatne lekcje kodowania, digital marketingu i kompetencji cyfrowych. Uczy się z nami już ponad 2000 osób – podkreśla współzałożycielka i wiceprezes Future Collars, Joanna Pruszyńska-Witkowska.

Zdalna nauka i praca stają się faktem. Wygodny i szybki dostęp do wiedzy będzie coraz bardziej pożądany zarówno w nauce, edukacji, na rynku pracy, jak i biznesie.

źródło: Future Collars

***

[1] Źródło: DESI Eurostat, 2017

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: