Zdalna opieka kardiologiczna w czasach pandemii COVID-19

W czasach pandemii COVID-19 najbezpieczniejszą metodą kontroli kardiologicznych są teleporady i zdalna opieka kardiologiczna (Tele EKG). Dbając o bezpieczeństwo swoich pacjentów Grupa American Heart of Poland rozszerzyła usługi w tym zakresie, aby zapewnić kompleksową opiekę zdalną.  

serce

Epidemia koronawirusa wpływa na wzrost zapotrzebowania na świadczenia telemedyczne. Nawiązując do raportu Berg Insight, „Connected Care in Europe” w 2022 roku z systemów telemedycznych będzie korzystać już 16,5 mln Europejczyków, o 10 mln więcej niż w roku 2016. Konieczność czasowej izolacji społecznej determinuje przeniesienie całego dotychczasowego życia offline do Internetu. Tak jest również z konsultacjami planowymi, które ze względów bezpieczeństwa zostały tymczasowo zawieszone.

– W oddziałach Grupy American Heart of Poland wstrzymaliśmy przyjęcia planowe, ale pacjenci powinni pamiętać o tym, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktować się ze specjalistą. Postanowiliśmy zadbać o dostępność telekonsultacji, porad recepturowych i usługi Tele EKG. Telemonitoring serca to zdalna opieka kardiologiczna, która zapewnia użytkującym pacjentom bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Zastosowanie u pacjentów zdalnego monitoringu serca 18-krotnie przyspiesza wykrycie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca i zmniejsza ryzyko pobytu w szpitalu o 46% – komentuje Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

W ramach usługi Tele EKG w American Heart of Poland pacjent otrzymuje osobisty aparat monitorujący, dzięki któremu może wykonać badanie EKG w dowolnym miejscu 24h na dobę. Wynik badania jest automatycznie raportowany do Kliniki Serca 24, gdzie dedykowany zespół specjalistów pełni całodobowy dyżur i podejmuje decyzję co do dalszych kroków. W razie zagrożenia zdrowia i życia może wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego. Obecnie usługi telemedyczne działają we wszystkich placówkach należących do Grupy AHP nie przerywając ciągłości świadczeń podczas pandemii koronawirusa.

– Podczas pandemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 nasz zespół działa znacznie bardziej intensywnie, zapewniając diagnostykę i leczenie nie tylko pacjentom zakażonym koronawirusem, ale również, tak jak dotychczas, pacjentom kardiologicznym. W leczeniu chorób serca ważna jest systematyczność. Nie możemy przerwać terapii ze względu na panującą pandemię. W wielu przypadkach monitoring serca jest konieczny, aby uchwycić pierwsze oznaki pogorszenia stanu zdrowia. Niejednokrotnie są to zmiany, których pacjent nie poczuje – pojawiają się wyłącznie w zapisie EKG lub transmisji z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora. Często drobna interwencja, polegająca np. na zmianie dawkowania leków pozwala na uniknięcie zaostrzenia choroby, czy hospitalizacji. W ciągu każdego roku pacjenci wykonują za pośrednictwem Kliniki Serca 24 ok. 10 200 badań, z czego przeszło połowa to badania alarmowe. W efekcie usługa Tele EKG w Klinice Serca 24 przekłada się bezpośrednio na wydłużenie i poprawę jakości życia pacjentów – komentuje Paweł Kaźmierczak, Dyrektor Medyczny, Członek Zarządu American Heart of Poland.


Przypominamy, aby w tym wyjątkowym okresie zachować środki szczególnej ostrożności: zostać w domu jeśli to możliwe, dbać o higienę – często myć ręce, zakrywać usta i nos w miejscach publicznych, zachować co najmniej 2m odległości od innych osób. Jeśli zaobserwujecie u siebie objawy grypopodobne: osłabienie organizmu, podwyższoną temperaturę, suchy kaszel, duszności – skontaktujcie się z powiatowym inspektoriatem sanitarnym bądź infolinią NFZ (800 190 590).

źródło: Grupa American Heart of Poland

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: