Alior Bank rozwija bankowość internetową

Alior Bank wprowadził nowe rozwiązania internetowe dla klientów inwestycyjnych. Z myślą o nich rozbudował serwis internetowy o narzędzia ułatwiające selekcję portfela inwestycyjnego, dzięki którym mogą w szybki sposób wyszukać informacje o interesujących ich instrumentach rynku kapitałowego. Nową funkcjonalnością jest również możliwość realizowania zleceń koszykowych.

Nowa zakładka o nazwie „Nowa Inwestycja” jest skierowana do wszystkich inwestorów, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, którzy przez bankowość internetową chcą tworzyć i zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym. Klienci mogą wyszukać interesujące ich akcje, obligacje oraz fundusze inwestycyjne i uzyskać szereg niezbędnych informacji na ich temat, które pozwolą im podjąć decyzje na temat inwestycji.

Rozbudowaliśmy naszą bankowość internetową, aby zwiększyć komfort inwestowania naszych klientów i dać im narzędzie pomagające podejmować decyzje inwestycyjne. Nowe funkcje mają ułatwić naszym klientom tworzenie portfela, jego dywersyfikację, selekcje i porównywanie instrumentów, a wreszcie dostarczać dane na temat poszczególnych instrumentów, które pozwolą na świadome i trafne decyzje. Nasze nowe narzędzie ułatwia wybór akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych z pośród grup tematycznych, jak np. sektory gospodarki, porównywanie instrumentów między sobą np. w oparciu o dane fundamentalne, czy wreszcie dostęp do szeregu informacji na temat konkretnego instrumentu. Ponadto, nowe funkcje umożliwiają klientowi zawansowane mechanizmy wyszukiwania instrumentów finansowych według interesujących go kryteriów. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu samodzielne lokowanie kapitału w akcje, obligacje i jednostki funduszy będzie bardziej intuicyjne, pozwoli lepiej zarządzać portfelem i podejmować trafne decyzje inwestycyjne – mówi Michał Madej, Dyrektor Działu IT i Projektów Biura Maklerskiego Alior Banku.

Inwestycje dopasowane do oczekiwań

W nowej zakładce klienci Alior Banku znajdą cztery sekcje: „Akcje”, „Obligacje”, „Fundusze” oraz „Ulubione”. Pierwsze trzy umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania danego instrumentu poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów. Dzięki temu użytkownicy mogą wyszukać inwestycje określając np. dla akcji: poziom kapitalizacji, stopę dywidendy czy wskaźnik Free Float, a np. dla funduszy inwestycyjnych: poziom ryzyka, stopy zwroty w wybranym okresie czy poziom opłaty za zarządzanie pobieranej przez TFI.
Drugim, a może istotniejszym aspektem tego rozwiązania, jest umożliwienie wyszukania instrumentów opartych o gałęzie gospodarki. W ramach nowej funkcjonalności, dla każdej z grup: akcje, obligacje, fundusze, zostały przygotowane grupy tematyczne pozwalające lepiej dobrać instrumenty do portfela i go dywersyfikować. Są to takie grupy jak np.: bankowość, branża IT, ekologia, energia i paliwa czy transport i logistyka. Ich podział zależy od profilu działalności spółek, rodzaju emitentów w przypadku obligacji, a także klasy aktywów oraz obszaru geograficznego, na jakim inwestuje fundusz.
Klient nie musi od razu decydować się na składanie zleceń i zawieranie transakcji. W zakładce „Ulubione” może zapisać wybrane instrumenty, jak również na bieżąco je obserwować i porównywać za pomocą dostępnych wskaźników. W odpowiednim dla inwestora momencie, wybrane instrumenty z koszyka „Ulubione” może dodać do własnego, prawdziwego portfela inwestycji.

Oszczędność czasu dzięki zleceniom koszykowym

Po aktualizacji systemu, inwestorzy giełdowi, mają możliwość skorzystania z opcji „Wyślij później” przy składaniu zleceń. Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie zlecenia oczekującego, którego realizacja będzie możliwa w późniejszym, wybranym przez inwestora, terminie.

W celu ułatwienia klientom reagowania na sytuację rynkową umożliwiliśmy im też składanie tzw. zleceń koszykowych. Instrumenty znajdujące się w zleceniach oczekujących można wysłać na rynek grupowo. Wiemy również, że wielu klientów opierając się na swojej strategii inwestycyjnej przygotowuje swoje arkusze zleceń jeszcze przed otwarciem sesji na GPW. Ułatwieniem dla tych inwestorów jest możliwość importu przygotowanego wcześniej arkusza z wybranymi instrumentami do zleceń oczekujących oraz ich późniejsza wysyłka na GPW – wyjaśnia Michał Madej.

„Nowa inwestycja” i zlecenia koszykowe to kolejne ułatwienie wprowadzone w ostatnim czasie przez Alior Bank. W lutym została udostępniona  zakładka „Porównaj fundusze” w serwisie inwestycyjnym https://inwestycje.aliorbank.pl. Nowa funkcja umożliwia wyszukanie i porównanie funduszy inwestycyjnych oferowanych za  pośrednictwem banku.
źródło: Alior Bank

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: