Huawei – paradoksalnie obecne warunki sprzyjają 5G

Jak wynika z wynika z debaty na temat pracy zdalnej w pandemii koronawirusa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Huawei, Play, Fundacji Leżę i Pracuję oraz Konfederacji Lewiatan, polskie społeczeństwo może wykorzystać szansę na skok technologiczny, jaką daje sieć 5G.

Pozwoli ona Polsce nie tylko wyjść z globalnego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią jako lider, ale też uniknąć tzw. pułapki średniego rozwoju. Co więcej, technologia ta wyrównuje dostęp do możliwości zatrudnienia na przykład dla osób niepełnosprawnych, które dziś mają ogromne trudności ze znalezieniem pracy. Kluczowe jest szybkie i sprawne uruchomienie sieci 5G – wynika z debaty na temat pracy zdalnej w pandemii koronawirusa w WP.pl.

Według rankingu The Digital Economy and Society Index (DESI) z 2019 roku, Polska znajduje się na 26. miejscu w Europie, jeśli chodzi o implementację rozwiązań cyfrowych w firmach. Z Big Data korzysta tylko 8 proc. przedsiębiorstw (przy średniej unijnej na poziomie 12 proc.), a z mediów społecznościowych – 14 proc. (średnia europejska to 25 proc.). Tylko co trzecie przedsiębiorstwo jest w stanie świadczyć pracę w trybie zdalnym.
Obecna sytuacja wymuszona epidemią COVID-19 pokazuje, jak istotna jest cyfryzacja zarówno gospodarki, jak i rozwiązań dla obywateli, w tym opieki zdrowotnej, edukacji, pracy zdalnej czy urzędów. Sieć najnowszej generacji dostępna jest dziś w bardzo ograniczonym zakresie, a potrzeba szybkiego połączenia jest wyraźniejsza niż kiedykolwiek.

Paradoksalnie obecne warunki sprzyjają cyfryzacji. Pandemia staje się katalizatorem przyspieszającym pewne procesy. Jeżeli w tak trudnych czasach możemy sprawnie wykonywać swoje obowiązki zdalnie, to w niedalekiej przyszłości chęć realizacji zawodowych zadań poza biurem może być większa i to zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców –  Justyna Jasiewicz, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Korzyści płynące z szerokiej implementacji sieci 5G to nie tylko oszczędności finansowe związane z wprowadzeniem zdalnego trybu pracy, automatyzacji procesów biznesowych czy telemedycyny, co jest krytycznym dla zapewnienia ciągłości działania w dobie koronawirusa. Technologia ta będzie platformą, która umożliwi kolejne innowacje w obszarze usług i produktów. Firma doradcza Accenture prognozuje, że do 2028 r. w wyniku wdrożenia w Polsce sieci 5G PKB zwiększy się o 63,2 miliardy PLN. Stworzy to również 70 tys. nowych miejsc pracy (do 2028 r.). Dlatego powszechne wdrożenie rozwiązań 5G staje się fundamentem nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa.
Oprócz naszej jakości życia, cyfrowe technologie poprawiają też nasze bezpieczeństwo.

Często myślimy o nowych technologiach w kontekście rewolucji, tymczasem jest to ewolucja, która postępuje od dłuższego czasu. Wideokonferencje są dziś na porządku dziennym i to nie tylko te służbowe, ale też prywatne, gdy potrzebujemy kontaktu z bliskimi. Jest też cały szereg nowości, jak m.in. możliwość przeprowadzenia diagnostyki na odległość, które poprawiają komfort życia, ale też nasze bezpieczeństwo – Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska

Ponadto sieć 5G otwiera nowe możliwości zawodowe dla osób niepełnosprawnych przez zapewnienie im odpowiedniej sytuacji materialno–bytowej. 35% badanych przez PFRON wskazało tę potrzebę w pierwszej piątce, a dla 16% była najważniejsza. Kolejna na liście potrzeb jest praca (12% wskazań na pierwszym miejscu).

Mamy copywriterów, twórców stron www czy grafików. Dla większości ludzi home office nie jest naturalnym środowiskiem pracy. Natomiast dla osób z niepełnosprawnościami jest to jedyna szansa na zawodową aktywność. Tylko w ten sposób mogą zmienić swoje życie i poczuć, że wnoszą do społeczeństwa coś wartościowego – Majka Lipiak, prezes fundacji Leżę i Pracuję.

Wdrożenie technologii 5G w Polsce stanie się też fundamentem dla gospodarki 4.0, czyli gospodarki szyfrowanej. Umożliwi automatyzację procesów związanych z pracą oraz przesunięcie kapitału ludzkiego z zawodów i czynności o niskiej wartości dodanej do branż o wysokiej wartości dodanej.

5G pozwoli na połączenie ogromnej ilości urządzeń, mówi się o milionach urządzeń na kilometr kwadratowy. Sieć będzie fundamentem tzw. gospodarki 4.0, która przewiduje dalszą cyfryzację, automatyzację i wykorzystanie innowacji w przemyśle. I to będzie widoczne w wielu dziedzinach życia: produkcji, inteligentnych miastach, inteligentnych domach, zdalnym nauczaniu. Ważne jest, by pod względem infrastrukturalnym sieć rozwijała się w odpowiednim tempie – Ryszard Hordyński

Pełne nagranie debaty jest dostępne tutaj
źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: