41 mln euro dla bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych dziedzin jest częścią zobowiązania UE do budowania silnej kultury bezpieczeństwa informatycznego oraz zdolności do przeciwstawiania się i reagowania na przyszłe cyberzagrożenia i ataki.

Komisja Europejska przeznaczy prawie 41 mln euro w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na wsparcie 9 projektów mających na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Pięć z tych nowych projektów będzie się koncentrować na rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności dla obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pozostałe cztery projekty będą obejmować poprawę krytycznych systemów bezpieczeństwa, takich jak infrastruktura opieki zdrowotnej i multimodalne systemy transportu. Ponadto, 21 projektów zostanie sfinansowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – programu sieci i infrastruktury, obejmującego również sektor cyfrowy.

Dzięki kwocie 7,6 mln euro te ostatnie projekty wzmocnią zdolność UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w celu lepszego przygotowania i skuteczniejszego zwalczania cyberataków i incydentów. Przykładowo – trzy szpitale w Chorwacji i na Łotwie zwiększą odporność systemów, wprowadzając usprawnienia techniczne i organizacyjne. Powstanie również Centrum wymiany informacji i analiz (ISAC) wspierające włoski sektor lotniczy.

  • Więcej informacji na temat działań UE na rzecz wzmocnienia zdolności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym w odniesieniu do sieci 5G, można znaleźć tutaj.
  • Informacje na temat finansowanych przez UE projektów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego są dostępne online, a nowe możliwości finansowania można znaleźć w bieżącym programie „Horyzont 2020” i nadchodzących zaproszeniach CEF w sprawie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cyfrowego, sztucznej inteligencji i ochrony infrastruktury.

źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: