Poczta Polska przeciwdziała rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Największy pracodawca w Polsce przeznaczył od połowy marca łącznie 57 mln zł, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, klientom i partnerom biznesowym Spółki.

Poczta Polska wprowadziła szereg środków i procedur, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Oprócz obowiązkowego zapewnienia pracownikom maseczek, rękawiczek i żeli do dezynfekcji, Spółka przekazała także pracownikom przyłbice ochronne oraz regularnie przeprowadza dezynfekcje sortowni, mimo że nie ma takiego obowiązku.

– W Poczcie Polskiej zachorowało dotychczas 38 pracowników, spośród ponad 80 tys. zatrudnionych. To niewielki odsetek osób, ale epidemia się nie skończyła, sytuację musimy monitorować cały czas dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników. Każdy przypadek szczegółowo analizujemy. W większości sytuacji okazuje się, że nasz pracownik zachorował dlatego, że ktoś z jego bliskich sam miał COVID-19. Obecnie koncentrujemy się na zaplanowaniu bezpiecznego i rozważnego procesu świadczenia usług – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Na środki ochrony osobistej Poczta Polska przeznaczyła 57 mln zł i nadal są prowadzone konieczne zakupy. Największe kwoty pochłonął zakup 1,4 mln maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku, na drugim miejscu są koszty zakupu  ponad 9,1 mln par jednorazowych rękawiczek. Trzecią pozycją pod względem wielkości kosztów stanowią środki do dezynfekcji, dotychczas pracownicy otrzymali już ponad 682 tys. buteleczek z żelami do dezynfekcji rąk (30, 100 lub 250 ml), ok. 250 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i blatów. Ponadto zakupiono ponad 81 tys. przyłbic plastikowych.

W celu ochrony klientów i pracowników w placówkach zostały zainstalowane dodatkowe przesłony, łącznie blisko 5 tys. W sortowanych, i wszędzie tam, gdzie pracuje wiele osób, wprowadzono codzienne mierzenie temperatury ciała. Przyjęto też nową organizację pracy placówek. Listonosze zostali podzieleni na zespoły, które się ze sobą nie spotykają. Podobnie jest w sortowniach, gdzie wyznaczono specjalne strefy, tak aby kolejne zmiany nie miały ze sobą styczności.

Oprócz środków ochrony osobistej wprowadzono także odpowiednie procedury obsługi i doręczania korespondencji. Główne z nich to m.in. zmiana prawa pocztowego w zakresie doręczania listów poleconych do skrzynki, a nie bezpośrednio do rąk adresata, odbiór paczek i przesyłek kurierskich z potwierdzeniem odbioru lub  Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru bez pokwitowania, szczególna obsługa osób przebywających na kwarantannie oraz bezpieczne procedury obsługi klientów w placówkach pocztowych.

Poczta Polska wypełnia wszelkie zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia oraz GIS-u dotyczące profilaktyki minimalizującej ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja w Spółce jest na bieżąco monitorowania przez służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zarządzanie zasobami ludzkim.

źródło: Poczta Polska

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: