Skanowanie listów z trzech adresów w eSkrzynce

Klienci Poczty Polskiej w ramach swojej eSkrzynki mogą zgłosić więcej niż jeden adres korespondencyjny, z którego Poczta będzie przekazywać klientom korespondencję listową poleconą w formie dokumentu elektronicznego.

Ze względu na duże zainteresowanie klientów usługą oraz liczne prośby klientów, Poczta Polska rozszerza funkcjonalność o kolejne adresy. Dzięki wprowadzonym zmianom każdy użytkownik będzie mógł teraz zgłosić trzy adresy korespondencyjne, z których będzie otrzymywał korespondencję w formie dokumentu elektronicznego.

Z końcem kwietnia br. Poczta Polska, na czas pandemii koronawirusa, wprowadziła możliwość odbioru korespondencji listowej poleconej elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej. Nadchodzące do klientów przesyłki polecone przetwarzane są w formę dokumentu elektronicznego i udostępniana jest ich zawartość wraz z kopertą w eSkrzynce Użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego. Dodatkowo każda przesyłka zostaje po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres.

Poczta Polska przetwarza korespondencję w formę dokumentu elektronicznego tylko na indywidualny wniosek klienta. Zainteresowani założeniem eSkrzynki mogą rozpocząć proces wypełniając formularz dostępny tutaj.

Centrum Skanowania Poczty Polskiej spełnienia wymagania z normy ISO/IEC 27001 i posiada certyfikat zgodności z przedmiotową normą w zakresie usługi przetwarzania i skanowania dokumentów. Ponadto personel Centrum Skanowania posiada poświadczenia bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Do tej pory założono w ramach usługi blisko 5 tys. eSkrzynek, a co dziesiąty użytkownik otrzymał już swoją korespondencję w formie dokumentu elektronicznego. Należy pamiętać, że z usługi wyłączone są przesyłki wysyłane przez sądy i trybunały, prokuraturę oraz inne organy ścigania, a także komornika sądowego. Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej Poczta Polska będzie świadczyć do 30 września br. Szczegółowe informacje nt. usługi dostępne są w regulaminie.

źródło: Poczta Polska

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: