KRRiT – nie został zniesiony obowiązek płacenia abonamentu rtv

W dalszym ciągu obowiązuje ustawa o opłatach abonamentowych z 2005 r. w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji – informuje KRRiT.

Wnoszenie opłat abonamentowych nadal obowiązuje – Komunikat KRRiT

Uprzejmie informujemy, że nie został zniesiony obowiązek płacenia abonamentu rtv.

W dalszym ciągu obowiązuje ustawa o opłatach abonamentowych z 2005 r. w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Może to zmienić jedynie nowa ustawa abonamentowa.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 2 marca 2020 r. przewiduje, że po przyjęciu przez Radę Ministrów odpowiednich przepisów wykonawczych, będzie możliwe czasowe wstrzymanie postępowań egzekucyjnych powstałego zadłużenia.

Jedyną prawną możliwością rozwiązania przez KRRiT trudnych sytuacji abonentów, zgodną z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, jest umarzanie lub rozkładanie na raty ciążących na dłużnikach należności.

Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w opłatach abonamentowych z odsetkami za zwłokę oraz w opłatach za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego wraz z odsetkami za zwłokę w jej uiszczeniu.

Jest to możliwe wyłącznie na drodze indywidualnych decyzji.

W 2019 r Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała  63 480 decyzji administracyjnych, w których rozpatrzyła indywidualne wnioski złożone przez abonentów, dotyczące  umorzenia bądź rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego oraz odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.”

źródło: KRRiT

One thought on “KRRiT – nie został zniesiony obowiązek płacenia abonamentu rtv

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: