Huawei – technologia cyfrowa odgrywa ważną rolę w edukacji

Wierzymy, że każdy, wszędzie, ma prawo do nauki i możliwości, jakie ona otwiera. Huawei, jako firma technologiczna, skupia swoją pomoc w obszarach łączności, aplikacji i nauce umiejętności cyfrowych, koncentrując się odpowiednio na dwóch ważnych obszarach łączenia szkół i rozwijania umiejętności cyfrowych. – Ken Hu, wiceprezes Huawei

Ken Hu, wiceprezes Huawei

Wiceprezes Huawei, Ken Hu, przedstawił swoją wizję i plan działania na rzecz edukacji w ramach inicjatywy dot. włączenia cyfrowego TECH4ALL podczas webinaru poświęconego edukacji globalnej pt. „Nowe technologie sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych”. Podkreślił, że „połączenie szkół i rozwój umiejętności to dwa kluczowe sposoby Huawei na zapewnienie równych szans i wysokiej jakości edukacji”. W webinarze wzięli udział liderzy i eksperci z UNESCO, GSMA, uniwersytetów i instytucji edukacyjnych, a także przedstawicieli sektora prywatnego.

Zapewnienie równych szans edukacyjnych i jakości edukacji poprzez nowe technologie
Technologia cyfrowa odgrywa ważną rolę w edukacji. Jednak 50% światowej populacji wciąż nie ma dostępu do Internetu, a wielu osobom brakuje podstawowych umiejętności cyfrowych. W rezultacie przepaść cyfrowa w dostępie do edukacji wciąż się powiększa.

Wierzymy, że każdy, wszędzie, ma prawo do nauki i możliwości, jakie ona otwiera. Huawei, jako firma technologiczna, skupia swoją pomoc w obszarach łączności, aplikacji i nauce umiejętności cyfrowych, koncentrując się odpowiednio na dwóch ważnych obszarach łączenia szkół i rozwijania umiejętności cyfrowych.” – Ken Hu, wiceprezes Huawei

W kwestii łączenia szkół, Huawei skupia się na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, takich jak cyfrowe programy nauczania i aplikacje e-learningowe, a także szkolenia dla nauczycieli i uczniów. W Republice Południowej Afryki Huawei we współpracy z lokalnym operatorem telekomunikacyjnym Rain i edukacyjną organizacją non-profit Click Foundation uruchomił niedawno projekt o nazwie DigiSchool, którego celem jest połączenie 100 miejskich i wiejskich szkół podstawowych w przyszłym roku. Dotychczas za pomocą sieci 5G połączono w ramach projektu już 12 placówek edukacyjnych.

Poprzez edukację cyfrową nie tylko pomagamy rozwiązać problem analfabetyzmu w kraju, ale także zapewniamy małym dzieciom umiejętności cyfrowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu w przyszłości” – Nicola Harris, dyrektor generalny Click Foundation.

W obszarze rozwoju umiejętności cyfrowych, Huawei planuje przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli najbardziej narażonych na cyfrowe wykluczenie grup społecznych w odległych obszarach, zwłaszcza kobiet, także poprzez projekty takie jak DigiTruck w programie o nazwie „Umiejętności na kołach”. Od czasu premiery DigiTruck w Kenii w zeszłym roku przeszkolono ponad 1500 młodych osób i nauczycieli na obszarach wiejskich. Huawei planuje rozszerzyć program w ciągu najbliższych dwóch lat na kolejne kraje, w tym na Francję i Filipiny. „Mobilne klasy zasilane energią słoneczną z bezprzewodowym dostępem szerokopasmowym mogą dotrzeć do nawet najbardziej odległych społeczności” – powiedział Olivier Vanden Eynde, CEO Close the Gap, kluczowego partnera DigiTruck.
Łączenie sił w odpowiedzi na Covid-19
Huawei rozwija swoją inicjatywę TECH4ALL, wspierając globalną koalicję edukacyjną UNESCO, utworzoną w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom dla edukacji, wywołanym pandemią Covid-19. Jednym z działań było połączenie siły z Koalicją UNESCO i Ministerstwem Edukacji Narodowej Senegalu, aby wesprzeć kraj w kształceniu na odległość podczas epidemii. Lokalnym nauczycielom zapewnia się łączność z Internetem, urządzenia i szkolenia cyfrowe, z których skorzysta ponad 100 000 uczniów. „Kryzys zmienił oblicze i przyszłość edukacji. Pokazał, jak szybko mogą nastąpić zmiany dzięki partnerstwu, gdy wiedza specjalistyczna i zasoby są dopasowane do lokalnych potrzeb w celu zapewnienia ciągłości nauki, szczególnie dla najbardziej zmarginalizowanych studentów” – powiedziała Stefania Giannini, zastępca dyrektora generalnego ds. edukacji w UNESCO.
Jednocześnie, w ramach programu Huawei ICT Academy, uruchomiono na początku kwietnia program „Learn ON”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych wśród studentów kierunków ICT na uniwersytetach dotkniętych epidemią. Program zrzesza globalnych partnerów uniwersyteckich i oferuje fundusze do współpracy z uczelniami, które można wykorzystać na kursy i egzaminy online oraz eksperymenty online itp. Zapewnia ponad 130 kursy online, obejmujące najnowocześniejsze dziedziny technologii, takie jak sztuczna inteligencja, big data, 5G i Internet rzeczy.
Współpraca publiczno-prywatna przyspieszająca rozwiązywanie problemów edukacyjnychWebinar poświęcony edukacji globalnej skupiał się na dwóch tematach: „Kształcenie na odległość dla zapewnienia lepszej ciągłości edukacji” i „innowacje w sektorze ICT na rzecz edukacji integracyjnej”. Zostały przedstawione i omówione najlepsze praktyki i doświadczenia z Chin, Francji, Luksemburga, Senegalu, RPA i innych krajów.

z udziałem co najmniej 63 milionów nauczycieli szkół podstawowych i średnich, pandemia COVID-19 uwidoczniła potrzebę rozwijania zdolności nauczycieli do skutecznego angażowania się w kształcenie na odległość, które w przyszłości stanie się stałą częścią oferty kształcenia i szkolenia.” – Borhene Chakroun, dyrektor ds. polityk i systemów uczenia się przez całe życie UNESCO

Ponadto uczestnicy zgodzili się, że współpraca publiczno-prywatna jest kluczem do promowania edukacji integracyjnej za pomocą technologii cyfrowej.

W tym roku wyciągnięto wiele wniosków w krajach mało i średnio zamożnych,, dostosowując usługi do potrzeb użytkowników i reagując na skutki globalnej pandemii poprzez ewolucję partnerstw biznesowych i krytycznych. GSMA i branża mobilna wspierają obecną sytuację i zobowiązały się do długoterminowego wsparcia celów zrównoważonego rozwoju (Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ) w erze etycznego przywództwa” – Stephanie Lynch-Habib, Dyrektor ds. Marketingu, GSMA

Aby osiągnąć lepszą integrację cyfrową w dziedzinie edukacji, rządy, organizacje branżowe, instytucje edukacyjne i firmy technologiczne muszą podejmować wysiłki międzysektorowe, aby połączyć swoje odpowiednie doświadczenia i zasoby. Ostatecznie przyspieszy to osiągnięcie celu 4 zrównoważonego rozwoju („Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie”) do 2030 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat webinaru poświęconego globalnej edukacji online, kliknij tutaj.

Przemówienie Kena Hu i jego blog na temat edukacji można znaleźć na stronie.

źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: