Nowelizacja prawa o ruchu drogowym chroni interesy ubezpieczycieli, a nie kierowców

Przepisy nowego projektu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz zmiany analizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przewidują szereg zmian. Jednak kierowcy nie mają zbyt wielu powodów do radości.

Highway lights under the milky way

Podsumowując ostatnie doniesienia medialne w sprawie zmian w ustawie “Prawo o Ruchu Drogowym” oraz analiz prowadzonych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego można odnieść wrażenie, iż zmiany w ustawie o ruchu drogowym, wprowadzają dawno już wyczekane przez kierowców przepisy. Jednak próżno szukać tam dużych ułatwień i oszczędności dla kierowców.

Czasowe wyrejestrowanie auta tylko po wypadku

Zastrzeżenia budzą przepisy dotyczące czasowego wyrejestrowywania pojazdu.

Owszem, ustawodawca przychylił się do takiej możliwości, jednak w sposób bardzo ograniczony i pomijający grupy kierowców mogących najwięcej skorzystać na wyżej wymienionym przepisie.

Mowa tu m.in. o kierowcach jednośladów i kabrioletów używających swoich pojazdów sezonowo – niekiedy jedynie kilka miesięcy w roku.

Możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu dopuszczona została wyłącznie dla samochodów po wypadkach drogowych z częstotliwością nie większą niż raz na trzy lata. Przy czym okres wyrejestrowania pojazdu ma wynosić od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

“Kierowcy zyskaliby nawet 500 PLN oszczędności na OC, gdyby wprowadzono możliwość czasowego wyrejestrowania sezonowych pojazdów”- mówi Piotr Korab ekspert autobaza.pl

Wzrost cen ubezpieczeń OC po skoku w 2016 i 2017 roku, ustabilizował się w dwóch ostatnich latach. Obecnie oscyluje wokół kwoty 700 PLN. Możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdów mogłoby dać oszczędności sięgające nawet 95% wartości rocznej składki OC!*

Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości czasowego wyrejestrowywania pojazdów dla wszystkich kierowców. Podjął jedynie wysiłki zmierzające do ograniczenia nadużywania przepisu, aby zbyt wielu kierowców nie mogło z niego skorzystać.

Szkoda, że tyle energii co w ochronę interesów ubezpieczycieli, nie wkłada się w zmniejszanie obowiązkowych wydatków obywateli. Szczególnie w tak trudnym gospodarczo czasie.

źródło: autobaza.pl

***

*Deklaracje firmy ubezpieczeniowej UBEA

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: