Interia już w Grupie Polsat – zgoda UOKiK

Telewizja Polsat uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup Grupy Interia, zamknięcie transakcji ma nastąpić w lipcu – poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Na początku maja Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Invest i Bauer Polen Invest przedwstępną umowę kupna 100 proc. udziałów w Grupie Interia za kwotę 422 mln zł. W umowie przedwstępnej strony uzgodniły warunki, na jakich Telewizja Polsat nabędzie udziały Grupie Interia po spełnieniu się warunku zawieszającego w postaci zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku Telewizja Polsat otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Telewizję Polsat kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., co oznacza ziszczenie się warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie Przedwstępnej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że zamknięcie Transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej, oczekiwane jest w lipcu 2020 roku.

źródło: Cyfrowy PolsatCategories: Rynek

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: