Huawei na rzecz zrównoważonego rozwoju – czyny nie słowa

Huawei podsumowuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czyny ważniejsze niż słowa

Gwałtowny rozwój technologii telekomunikacyjnych daje więcej możliwości niwelowania nierówności i włączania wszystkich w nowy cyfrowy świat. W najnowszym raporcie poświęconym zrównoważonemu rozwojowi Huawei podsumowuje własne działania w 2019 roku, wspierające cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ oraz autorskie projekty na rzecz walki z wykluczeniem, takie jak skupiona na integracji cyfrowej inicjatywa TECH4ALL.

Misją Huawei jest dostarczenie każdemu człowiekowi korzyści płynących z zastosowania technologii, a także ochrona naszej planety. Naszym celem jest podwojenie wysiłków na rzecz oszczędzania energii, zmniejszenia wpływu na środowisko i zbudowanie niskoemisyjnego, zielonego i w pełni połączonego świata dla przyszłych pokoleń” – Liang Hua, prezes zarządu Huawei

W 13. edycji raportu, Huawei przedstawił cele ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne zarówno w krótkim jak i długim terminie. Światowy lider w dostarczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych aktywnie działa na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, budowy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w własnych działaniach. W celu budowy gospodarki o obiegu zamkniętym, Huawei dąży do maksymalnego wykorzystania zasobów w całym cyklu życia produktu. W minionym roku aż 86% sprzętów zwróconych do firmy zostało ponownie wykorzystanych, a zaledwie 1,24% odpadów elektronicznych zostało poddanych składowaniu.
Dążąc do redukcji emisji dwutlenku węgla, Huawei doprowadził do wzrostu wydajności energetycznej swoich głównych produktów nawet o 22%. Firma zużyła też w minionym roku łącznie 1,25 miliarda kWh zielonej energii, co odpowiada redukcji emisji aż 570 000 ton CO2. Część zużytej energii pochodziła z farm fotowoltaicznych stawianych przez Huawei na kampusach firmy. Mają one łączną moc 199,35 MW i wytworzyły w zeszłym roku 13,57 miliona kWh energii elektrycznej.
Firma aktywnie angażuje się w integrację cyfrową i zapewnianie równego dostępu do najnowszych technologii. W 2019 roku Huawei wprowadził rozwiązanie RuralStar Lite, które znacznie zmniejsza koszty budowy sieci i już dziś łączy ponad 40 milionów ludzi z różnych stron świata. Huawei współpracował również z wieloma partnerami przy budowie DigiTruck, mobilnego centrum szkolenia cyfrowego. DigiTruck został wykorzystany do podnoszenia kompetencji cyfrowych w Kenii, gdzie wiele osób żyje daleko od regionów zurbanizowanych z utrudnionym dostępem do Internetu. W celu popularyzacji tego rozwiązania, Huawei podjął również współpracę z UNESCO.
Także w Polsce firma działa na rzecz walki z wykluczeniem. Huawei został w tym roku głównym sponsorem Olimpiad Specjalnych.
Inicjatywa promuje sport wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. W czerwcu br. Huawei przystąpił do ministerialnego Partnerstwa na rzecz dostępności, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniom i wsparcie grup szczególnie wrażliwych. Huawei aktywnie walczy również o jakość edukacji, współpracując z najważniejszymi uczelniami wyższymi w kraju oraz organizując od lat program Seeds for the Future, którego celem jest umożliwienie uzdolnionym studentom zdobywanie praktycznych umiejętności bezpośrednio od światowych ekspertów Huawei.

Koncentrujemy się na niwelowaniu luki w dostępie do technologii. Obecnie około połowy światowej populacji nie ma dostępu do Internetu lub nie wie, jak go używać. Jeśli nie będziemy działać teraz, powiększą się nierówności, a część ludzi nie będzie w stanie dotrzymać kroku cyfrowemu światu. W Huawei angażujemy się w promocję technologii cyfrowych, tak aby nikt nie został pominięty.” – Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei.

Według prognoz Huawei, ICT odegra kluczową rolę w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Firma apeluje do branży o większą współpracę w celu promowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska i dobrobytu społecznego.
Pełen raport dostępny jest pod linkiem.
źródło: Huawei

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl