Mimo trudnego otoczenia politycznego Huawei trzecią największą firmą IT w Polsce

W dorocznym rankingu Computerworld TOP200 Huawei Polska zajął trzecią pozycję na liście największych firm informatycznych działających w Polsce w ubiegłym roku.Obronił tym samym pozycję wypracowaną przy poprzedniej edycji raportu. Przychody Huawei Polska w roku 2019 wyniosły ponad 3,6 miliarda złotych.

Huawei

Jak wskazuje raport, wyniki całego sektora ICT wzrosły rok do roku o 2,9%, osiągając przychód na poziomie 110,8 mld zł, przy podziale 68 mld zł dla branży IT i 42,8 mld zł dla telekomunikacji. PKB wzrosło w tym czasie o 4%, co oznacza, że branża ICT ma mniejszą dynamikę wzrostu. Specjaliści przygotowujący raport nadziei na poprawę sytuacji upatrują w zbliżających się inwestycjach w 5G oraz technologie pokrewne.

Mimo trudnego otoczenia politycznego, kolejny rok z rzędu utrzymaliśmy pozycję jednej z największych firm informatycznych w Polsce. To dowód na to, że nasi klienci najbardziej cenią sobie dotychczasowe relacje biznesowe i najwyższą jakość produktów – Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska

Eksperci przygotowujący raport przeanalizowali także problemy wynikające z rozwoju pandemii COVID-19, które dotknęły branżę IT bezpośrednio, głównie poprzez przerwanie łańcuchów dostaw, jak i pośrednio – poprzez spowolnienie w innych branżach prowadzące do zmniejszenia wydatków na IT. Zaznaczają oni przy tym, że przyspieszona cyfryzacja wymuszona przez związane z pandemią obostrzenia może pomóc szybko odrobić poniesione straty.
Ranking poszczególnych branż gospodarki, z których firmy IT osiągają największe przychody, pozostał bez zmian: podium kolejny rok znajdują się bankowość, handel i administracja publiczna.
Do rankingu „Computerworld TOP200” trafiają firmy informatyczne i telekomunikacyjne, których roczne przychody ze sprzedaży IT wynoszą w Polsce co najmniej 1 mln zł i choć liczba uwzględnionych podmiotów jest już niemal dwa razy większa niż przy pierwszej edycji, twórcy postanowili utrzymać pierwotne nazewnictwo. Największą firmą IT w Polsce w bieżącej edycji raportu jest dystrybutor AB S.A.
źródło: Huawei

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl