Seniorzy (60+) nie boją się cyfrowych płatności

Już co drugi senior (osoby pow. 60 r.ż.) zamienił gotówkę na cyfrowe płatności, w czasach pandemii.

Takie wnioski płyną z ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego przez Edenred Polska  – lidera w zakresie cyfrowych rozwiązań motywacyjnych i lojalnościowych  w Polsce i na świecie.

 Badanie online, przeprowadzone w lipcu b.r. na grupie reprezentatywnej 1500 osób miało na celu sprawdzenie – Jak pandemia wpłynęła na zmianę nawyków płatniczych w Polsce? Wnioski, które prezentujemy napawają optymizmem, bowiem ostatnie miesiące pokazały dynamiczny wzrost popularności cyfrowych rozwiązań płatniczych u pracowników, wszystkich grup wiekowych.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Ponad 45% pracujących Polaków zmieniło swoje nawyki zakupowe – chętniej, niż dotychczas płacą kartami płatniczymi oraz dokonują zamówień przez Internet.  Co ciekawe, spośród tej grupy na szczególną uwagę zasługują seniorzy, czyli osoby powyżej 60 r. życia. To w tej grupie wiekowej już co drugi pracownik zamienił gotówkę na cyfrowe płatności.

Zaufanie do płatności cyfrowych wzrosło bardzo szybko, a ponad 77% badanych wskazało karty jako środek płatniczy, którym obecnie najchętniej płacą za zakupy.  Wygodna forma płatności (80%), szybki sposób płatności (71%) bezpieczeństwo  (65%), a także brak konieczności posiadania „drobnych” i niechęć do gotówki  to najczęściej padające argumenty za wyborem kart.

Dlaczego karta płatnicza? Komunikat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z marca b.r. …” o unikaniu gotówki – przekazywania jej z rąk do rąk i roznoszenia wirusów”… spowodował znaczną niechęć Polaków do jej gromadzenia. Dodatkowo, z uwagi na obserwacje WHO oraz Ministerstwa Zdrowia, jako że seniorzy są w grupie największego ryzyka zarażeniem wirusem COVID -19 –  to właśnie ta grupa, jako najliczniejsza (79%) uznała karty za bezpieczną formę płatności i unika gotówki (10%).

Ograniczenia epidemiczne spowodowały również, że Polacy stali się aktywnymi użytkownikami płatności mobilnych. Dodanie karty do telefonu i podpięcie jej do aplikacji Google Pay lub Apple Pay nie stanowi już wyzwania dla ponad 14% ankietowanych. Co więcej na potrzebę świadczeń cyfrowych również w formie benefitów pracowniczych wskazało ponad 80% ankietowanych. To ogromny, bo aż o 62 punkty procentowe wzrost preferencji kart przedpłaconych w środowisku pracy, na przestrzeni  ostatnich 4 lat. W roku 2016 na takie benefity w firmie wskazywało tylko 15%  zatrudnionych.

…”Marka Edenred, już przeszło 10 lat dostrzegła potencjał technologii cyfrowych, i zamieniła papierowe świadczenia pracownicze na rzecz przedpłaconych kart – powiedziała Sylwia Bilska, GM w Edenred Polska. 10 lat cyfrowej transformacji za nami – 50 000 użytkowników kart Edenred na świecie – ogromny potencjał technologiczny.  Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy Google Pay i Apple Pay dla usług przedpłaconych w segmencie B2B.  Działania naszej marki odzwierciedlają obecne trendy na rynku,  potrzeby środowiska pracy oraz środowiska naturalnego – dodała …”

Czas pandemii wpłynął bez wątpienia na kondycję sektora benefitów pozapłacowych. Wielotygodniowy czas izolacji i pracy zdalnej sprawił, że z większości benefitów (szczególnie tych o charakterze stacjonarnym) pracownicy nie mogli skorzystać. Jak karty przedpłacone mogą to zmienić? Respondenci wskazali na ich wygodę, bezpieczeństwo i wszechstronność w użyciu,  bez względu na formę i miejsce wykonywanej pracy.

źródło: Edenred Polska

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie na www.edenred.pl

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl