Zrównoważony rozwój według HP – raport

[1] W 2019 roku firma HP zarejestrowała przychody o wartości 1,63 mld dolarów (ogólna wartość kontraktów), w przypadku których kryteria zrównoważonego rozwoju stanowiły znaczący czynnik i były aktywnie wspierane przez organizację HP ds. zrównoważonego rozwoju i zgodności; stanowi to wzrost o 69 % w stosunku do ponad 900 mln dolarów w 2018 roku.

Firma HP Inc. opublikowała RAPORT, podsumowujący jej działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2019 roku, który przedstawia postępy organizacji w zakresie zwiększania różnorodności i integracji społecznej, zmniejszania ingerencji w środowisko naturalne oraz wsparcia dla społeczności na całym świecie.

Jednocześnie firma zobowiązała się do 2025 r. podwoić liczbę osób czarnoskórych i Afroamerykanów na stanowiskach kierowniczych.

Ogłoszono również plan eliminacji 75% jednorazowych opakowań plastikowych do 2025 roku, w ramach rozwoju niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Wysiłki mające na celu tworzenie długotrwałej pozytywnej zmiany na ludzi, planetę i społeczności są zintegrowane ze strategią biznesową i działaniami HP, i stają się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe klientów. Dzięki działaniom firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju przychody wzrosły w 2019 roku o ponad 1,6 mld dolarów, co stanowi wzrost o 69% w porównaniu z 2018 rokiem. Odzwierciedla to rosnący biznesowy imperatyw przywództwa nastawionego na konkretny cel.

Kultura HP od dawna opiera się na przekonaniu, że to, w jaki sposób coś robimy, jest tak samo ważne, jak to, co robimy. Ostatnie wydarzenia odsłoniły dalej działający systemowy rasizm i głębokie nierówności, które pozostają plamą na społeczeństwie, czemu wszystkie firmy powinny bezwzględnie przeciwdziałać – powiedział Enrique Lores, Prezes i Dyrektor Generalny HP.

Szczególnie ważne jest, aby firmy rozliczały się i publicznie informowały o swoich działaniach – dodaje Lores. Tegoroczne dane pokazują, że HP robi znaczne postępy w wielu obszarach, a jednocześnie sygnalizują, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę. Przykładowo, liczba pracowników czarnoskórych oraz pochodzenia afro-amerykańskiego nie jest dla nas satysfakcjonująca, dlatego podejmujemy dalsze działania w celu poprawy tej sytuacji. Chociaż przed nami jeszcze sporo ciężkiej pracy, jestem przekonany, że nasza kultura oparta na wartościach, która jednoczy nasze zespoły i naszych partnerów, pomoże nam przyspieszyć postęp i wspierać bardziej zrównoważone i sprawiedliwe społeczeństwo.

Różnorodność i integracja to podstawa

HP prowadzi kulturę różnorodności i integracji na wszystkich poziomach firmy i pozostaje zaangażowane w walkę z nierównościami rasowymi. Rada dyrektorów HP nadal stanowi najbardziej zróżnicowaną społecznie radę ze wszystkich amerykańskich firm technologicznych, składając się z 42% kobiet i 58% mniejszości rasowych. W 2019 r. 63% osób zatrudnionych w USA pochodziło z niereprezentowanych w wystraczającym stopniu grup, w tym kobiet, grup etnicznych, weteranów i osób niepełnosprawnych
(w porównaniu z 57% w 2018 r.). HP przekroczyło swoje pierwotne założenia zatrudniając o 43% więcej weteranów niż planowano. Z kolei 40% nowych pracowników w Stanach Zjednoczonych stanowiły mniejszości, w porównaniu z 32% w 2018 roku.

Na całym świecie 40% wszystkich zatrudnionych w HP w 2019 r. stanowiły kobiety, a w ramach programu różnorodności dostawców (Global Supplier Diversity) wydano 374 miliony dolarów u małych i zróżnicowanych kulturowo dostawców, w tym firm prowadzonych przez mniejszości narodowe czy też właśnie kobiety, przyczyniając się tym samym do ogólnego oddziaływania gospodarczego na 698 mln dolarów.

Na początku tego roku HP ponownie zaangażowało się w CEO Action for Diversity and Inclusion, największe przedsięwzięcie kierowane przez CEO na rzecz różnorodności i integracji w miejscu pracy. Fundacja HP ​​zobowiązała się do przekazania 500 000 dolarów organizacjom zajmującym się sprawiedliwością społeczną, aby stawić czoła oraz zwalczać rasizm i nierówności w społeczeństwie.

Ponadto HP współpracuje z Girl Rising, globalną organizacją non-profit zajmującą się zapewnianiem edukacji kobietom i dziewczętom niezależnie od ich pochodzenia. W ramach wyzwania My Story: The 2020 Storytelling Challenge popularyzuje historię młodych liderów walczących o prawa człowieka, sprawiedliwość rasową , równość płci i lepszą edukację dla dziewcząt.

Świat bez odpadów?

Każdego roku na całym świecie produkuje się trzysta milionów ton tworzyw sztucznych, z czego połowa to produkty jednorazowego użytku, a 91% nie jest poddawanych recyklingowi. Ponadto, w związku z pandemią COVID-19, obserwuje się wzrost popytu na opakowania, które stanowią znaczną część wszystkich produkowanych odpadów i mogą mieć negatywny wpływ na kondycję naszej planety i jej mieszkańców. Dlatego właśnie firma HP postawiła przed sobą nowy cel – do 2025 roku wyeliminować 75% jednorazowych opakowań plastikowych. Dotyczy to głównie opakowań sprzętu i będzie możliwe dzięki przejściu na materiały wyściełające z formowanego włókna.

Strategia HP w zakresie ekologicznych opakowań zmierza do wyeliminowania zbędnych tworzyw sztucznych i innych potencjalnie szkodliwych materiałów wszędzie tam, gdzie to możliwe. W roku 2019 firma HP podjęła decyzję o pozbyciu się plastikowych zacisków do przewodów zasilających oraz plastikowych torebek na dokumenty w opakowaniach sprzętu. Firma przeszła również na alternatywne, oparte na papierze surowce, które łatwiej poddać recyklingowi. Aby przyspieszyć ten proces, HP rezygnuje z wykonanych z plastikowej pianki materiałów wyściełających do opakowań notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów na rzecz wyrobów produkowanych ze 100-procentowej pulpy celulozowej. Opisana zmiana pozwoliła w zeszłym roku na wyeliminowanie 933 ton ekspandowanej pianki plastikowej, którą trudno jest poddać recyklingowi.

W obszarze urządzeń drukujących firma HP ograniczyła w 2019 roku stosowania pianki plastikowej o 40%, eliminując ponad 95 ton tego materiału wyłącznie dzięki przeprojektowaniu opakowania jednego z modeli drukarek. Drukarka HP Tango Terra, wypuszczona na rynek w 2019 roku, to pierwsza drukarka HP bez opakowań z tworzyw sztucznych. Stosowane zwykle plastikowe pianki i torby zastąpiono połączeniem materiałów wyściełających z pulpy celulozowej oraz pakowego papieru pergaminowego. Jeśli chodzi o druk 3D, firma HP ogłosiła niedawno dostępność nowego materiału polipropylenowego (PP), który umożliwia ograniczenie odpadów dzięki możliwości ponownego wykorzystania pozostałości proszku nawet w 100%.

Firma HP zwiększa również stopień wykorzystania wtórnych tworzyw sztucznych w całej swojej ofercie urządzeń drukujących i komputerów osobistych. W 2019 roku wykorzystano ponad 25 000 ton wtórnego plastiku poużytkowego do produkcji wspomnianych produktów, co stanowi 9% wykorzystywanych ogółem tworzyw sztucznych. HP pracuje obecnie nad zwiększeniem tego odsetka do 30% do 2025 roku. HP pozyskało również ponad 771 000 kg plastiku z recyklingu, który został wykorzystany do produkcji notebooków, monitorów, mobilnych stacji roboczych i Chromebooków klasy korporacyjnej. Dodatkowo, firma może pochwalić się 111 złotymi i 268 srebrnymi certyfikatami w ramach rejestru etykiety ekologicznej EPEAT dla swoich produktów – to więcej niż jakakolwiek inna firma w branży komputerowej, dzięki czemu posiada ona najbardziej ekologiczną ofertę komputerów PC na świecie.[1]

W trosce o ochronę lasów

W 2019 roku firma HP nawiązała współpracę z organizacją World Wildlife Fund (WWF). Ich wspólny projekt zmierza do odtworzenia, ochrony i konserwacji niemal 81 000 hektarów terenów leśnych. W ciągu pięciu lat firma HP przekazała na rzecz funduszu WWF 11 mln dolarów, aby pomóc m.in. w odtworzeniu części zagrożonego lasu atlantyckiego na terenie Brazylii oraz poprawić jakość zrównoważonego zarządzania państwowymi gospodarstwami rolnymi i plantacjami leśnymi w Chinach.

W celu przyspieszenia działań na rzecz odbudowy lasu, HP uruchomiło także projekt HP Sustainable Forest Collaborative, a starania te zainspirowały fundację Arbor Day Foundation, Chenming Paper, Domtar oraz New Leaf Paper do współpracy. Współpraca międzybranżowa świadczy o naukowym i praktycznym podejściu do utrzymania zdrowych ekosystemów leśnych.

Społeczeństwo otwarte na nowe wyzwania

Zapewnienie dostępu do technologii, narzędzi i materiałów wspierających edukację dla ludzi z całego świata to kluczowa strategia działań HP w zakresie zrównoważonego rozwoju. W roku 2019 do szkół na całym świecie wysłano 6,3 mln komputerów osobistych.

Obecnie walcząc z pandemią COVID-19 , w ramach w ramach szerokiej gamy inicjatyw, firma HP wraz z Fundacją HP zobowiązały się do przekazania produktów i darowizn o szacunkowej wartości 8 mln dolarów w celu wsparcia hybrydowych metod kształcenia i społeczności lokalnych.

źródlo:HP

***

[1] Dotyczy komputerów osobistych, stacji roboczych i monitorów HP wyprodukowanych po 31 stycznia 2019 roku. W oparciu o najwyższą liczbę złotych i srebrnych certyfikatów EPEAT® przyznanych dzięki spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów i zdobyciu 50-74% opcjonalnych punktów w przypadku srebrnego certyfikatu EPEAT® oraz 75-100% opcjonalnych punktów w przypadku złotego certyfikatu EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status może różnić się w zależności od danego państwa. Więcej informacji uzyskać można pod adresem http://www.epeat.net.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: