Catherine Chen z Huawei – wspólna odpowiedzialność za wspólną przyszłość

Wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu, Catherine Chen, wygłosiła dzisiaj przemówienie programowe podczas szczytu Better World Summit 2020. Według Chen, organy regulacyjne rynku telekomunikacyjnego w wielu krajach i branżach muszą współpracować w celu stawienia czoła wspólnym wyzwaniom, które są rezultatem pandemii COVID-19 i w celu stworzenia przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu dla wszystkich.

Catherine Chen delivers a keynote speech

Pozostałymi prelegentami zaproszonymi na szczyt są przedstawiciele Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – Sektora Radiokomunikacji (ITU-R), Stowarzyszenia GSM (GSMA), Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA), Południowoafrykańskiego Departamentu Komunikacji i Technologii Cyfrowych, Biura Komisji ds. Narodowej Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego w Tajlandii, Chińskiej Akademii Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (CAICT), Niemieckiego Stowarzyszenia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ECO) i ADL.

Reklamy

Lepsza przyszłość dla wszystkich wymaga wspólnych działań
W okresie ostatnich 30 lat technologie informacyjne rozwinęły się w sposób dynamiczny, ułatwiając ludziom życie i pracę. Pandemia COVID-19 pokazała jednak, że infrastruktura cyfrowa nie nadąża za tempem rozwoju technologii. Według przedstawicieli ITU, ponad połowa ludności świata nadal nie ma dostępu do internetu ani do innych technologii cyfrowych. Podczas gdy gospodarki wielu krajów spowalniają, władze rządowe wyrażają coraz większy niepokój dotyczący strategii wychodzenia z kryzysu. „Naszą wizją jest bardziej połączona, inteligentna i innowacyjna przyszłość – powiedziała Catherine Chen. – Ponad wszystko musimy zapewnić, że będzie to lepsza przyszłość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi„.

Odgórne podejście do projektowania i oddolna kreatywność i aktywność są niezbędne do pokonania kryzysu gospodarczego
Podczas gdy coraz więcej krajów i regionów pomyślnie wdraża środki kontroli zakażeń w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, działalność gospodarcza w niektórych krajach zaczęła wracać na dawne tory. Wiele rządów uruchomiło różnorodne plany stymulowania gospodarki, a technologia ICT niezmiennie znajduje się w tych planach na kluczowym miejscu. W Chinach, w ramach planu nowej infrastruktury przeznaczono ponad 140 miliardów USD na inwestycje w technologię 5G w okresie kolejnych pięciu lat. Oczekuje się, że gospodarka cyfrowa Chin zyska na wartości ponad 2 biliony USD i będzie siłą napędową dla odbudowy gospodarki kraju. Unia Europejska ogłosiła wdrożenie pakietu o wartości 1,1 biliona EUR na wsparcie walki z kryzysem.

W celu ożywienia gospodarki niezbędne jest odgórne podejście do projektowania i oddolne podejście do kreatywności i aktywności – zaznaczyła Catherine Chen. – Wsparcie polityk rządowych w połączeniu z aktywną transformacją cyfrową w całej branży przyniesie korzyści płynące z technologii cyfrowych dla wszystkich sektorów gospodarki, napędzi ich wydajność i przywróci wzrost gospodarczy„.

Program Seeds for the Future pobudzi nadzieję poprzez wykorzystanie technologii ICT w celu zapewnienia zrównoważanego rozwoju w przyszłości

Odnosząc się do najnowszego raportu Banku Światowego dotyczącego rosnącej luki pomiędzy dynamicznie rozwijającą się globalną gospodarką cyfrową a brakiem umiejętności cyfrowych, Catherine Chen powiedziała: „Huawei kontynuuje realizację swojego flagowego programu +Seeds for the Future+. Program ten został zapoczątkowany w 2008 r. i jest ukierunkowany na rozwój lokalnych talentów w dziedzinie technologii ICT. Do chwili obecnej z programu skorzystało ponad 30000 studentów z ponad 400 uczelni wyższych w 108 krajach i regionach. Z powodu pandemii program będzie realizowany zdalnie, co zapewni dostęp do niego jeszcze większej liczbie wspaniałych studentów.

Podczas gdy coraz więcej sektorów wprowadza technologie cyfrowe, staną się one siłą napędową realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 wyznaczonych przez ONZ, w szczególności tych związanych ze zmianami klimatycznymi.
Szczyt Better World Summit będzie transmitowany na żywo w języku chińskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, koreańskim, japońskim i arabskim.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: