Inteligentne rozwiązania dla szpitali w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa sprawiła, że każda ważna dziedzina życia zaczęła czerpać z dobrodziejstw technologii cyfrowych. W przypadku opieki zdrowotnej, wpływ cyfryzacji wykracza daleko poza telemedycynę i elektroniczną dokumentację medyczną. Szczególnie infrastruktura opieki zdrowotnej – dystrybucja energii, sieci szkieletowe IT i systemy HVAC potrzebują transformacji cyfrowej. Schneider Electric wychodzi naprzeciw tym potrzebom, rozumiejąc, że w czasach „nowej normalności” potrzebne są rozwiązania, które zapewniają niezawodność placówkom ochrony zdrowia.

Kolosalne znaczenie, co pokazał czas Covid-19, ma elastyczność i zdolność do przystosowywania się szpitali do ekstremalnych okoliczności. Dotyczy to nie tylko przygotowania się na zwiększoną liczbę pacjentów i działań klinicznych, ale również odporność na zagrożenia całego systemu zarządzania szpitalem. Kluczową rolę ma więc zoptymalizowana infrastruktura do zarządzania obiektem. Szczególnie taka, której utrzymanie i sprawność można zapewnić zdalnie lub szybko wymienić wszystkie systemy, mające wpływ na działania kliniczne, a także funkcjonowanie szpitala.

Proaktywna cyfrowa konserwacja zapewni ciągłość działania:

Sprawne działanie wszystkich systemów szpitala jest podstawową funkcją, zapewniającą bezpieczne i niezawodne świadczenie opieki nad pacjentem. Awaria sieci elektrycznej lub systemu zarządzania budynkiem może uniemożliwić normalne funkcjonowanie, w momencie, gdy placówka staje w obliczu nagłego wzrostu liczby pacjentów.
Najlepszym sposobem uniknięcia tej sytuacji jest wykrywanie wszelkich problemów technicznych na jak najwcześniejszym etapie i zapobieganie im. Oprogramowanie analityczne, takie jak EcoStruxureBuilding Advisor łączy wiedzę inżynierów Schneider Electric, dane z systemu zarządzania budynkiem (BMS – Building Management System) oraz z systemu dystrybucji energii, by powiadamiać np. o przeciekających zaworach czy awariach bezpieczników, niwelując do minimum zagrożenie przestojem.
Kolejnym elementem proaktywnej konserwacji jest zdalne monitorowanie. Personel techniczny może monitorować placówki medyczne z każdego miejsca – nawet z domu, dokonując wirtualnych inspekcji, w celu sprawdzenia stanu infrastruktury.

Zwiększanie satysfakcji pacjentów dzięki doskonalszej kontroli cyfrowej

System opieki zdrowotnej nie może być odporny na zagrożenia, takie jak pandemia, jeśli sam nie jest bezpieczny. Musi zrównoważyć potrzebę stworzenia przyjaznego i dostępnego środowiska dla pacjentów oraz odwiedzających ich bliskich, z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa chorych oraz personelu. Temu celowi będą służyć inteligentne systemy, które na przykład mogą zidentyfikować przemieszczanie się zakażonego pacjenta po szpitalu i sprawdzać, z kim się kontaktował. Smart-rozwiązania będą ostrzegać personel, by podjął odpowiednie kroki dla ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji.
Dodatkową zaletą digitalizacji jest poprawa satysfakcji pacjentów. Dzięki cyfrowemu BMS (np. EcoStruxure for Healthcare Clinical Environment Optimization) można ułatwić im kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniu, oświetleniem i umożliwić wezwanie pielęgniarki. Przebywający na sali chorzy, mogą dostosowywać optymalne ustawienia prosto z tabletu lub telefonu bez konieczności angażowania personelu. Dzięki temu lekarze będą mogli koncentrować się na opiece, jednocześnie dając pacjentom możliwość poprawienia komfortu przebywania w szpitalnej sali.
Inteligentne systemy EcoStruxure wspierają szpitale w sytuacjach kryzysowych 2.jpg

Optymalizowanie zużycia energii

W następstwie pandemii wiele szpitali stara się obecnie obniżać koszty. Jednym z istotnych możliwych pól dokonywania cięć, jest zużycie energii. Zgodnie z szacunkami programu Energy Star, oszczędność już jednego dolara na kosztach energii, przekłada się na 20 dolarów nowych przychodów szpitala. Daje to więc efekt mnożnikowy. Cyfryzacja jest kluczowym czynnikiem, który umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej. Monitorowanie systemów w placówkach ochrony zdrowia aż do poziomu urządzenia i analizowanie danych za pomocą przetwarzania w chmurze, umożliwia dostrzeżenie nawet najmniejszych punktów obniżających efektywność. Są nimi, np. hotspoty IT lub wyczerpujące się baterie. Narzędzia, takie jak oprogramowanie EcoStruxure for Healthcare Energy Management mogą wygenerować rekomendacje, uszeregowane według spodziewanych oszczędności. Pozwoli to kierownictwu szpitala zdecydować, gdzie powinny być wprowadzone zmiany, by zoptymalizować zużycie energii.

EcoStruxure for Healthcare z obsługą IoT zapewnia niezawodność w Szpitalu Okulistycznym Moorfields

Możliwość modernizacji, dzięki nowoczesnym formom finansowania

Każdy system opieki zdrowotnej musi być odporny na niestabilność sieci. W przypadku utraty zasilania, kierownictwo szpitala musi mieć świadomość, jakie rezerwy zastosowano w systemie zasilania, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i nieprzerwane działanie systemów klinicznych. Jednym z coraz bardziej popularnych rozwiązań zasilania awaryjnego dla szpitali i innych kluczowych placówek służby zdrowia, są mikrosieci i pozostałe technologie, bazujące na odnawialnych źródłach energii.
Za wykorzystaniem mikrosieci może też przemawiać ich sposób finansowania. Dzięki modelowi „energia jako usługa” (Eaas) szpitale dzierżawią mikrosieci po zerowych kosztach początkowych, pozostawiając instalację i konserwację ekspertom, co pozwala skoncentrować się im na podstawowych zadaniach opieki zdrowotnej. Narzędzia do zarządzania cyfrowego mikrosieci mają dodatkową zaletę – pozwalają bowiem na utrzymanie stabilnych cen energii.

Jak przeprowadzić transformację cyfrową placówki medycznej

Narzędziem, które umożliwia połączenie wielu systemów zarządzania obiektem, jest architektura Schneider Electric EcoStruxure for Healthcare. EcoStruxure to baza o otwartym kodzie źródłowym, obsługująca infrastrukturę Internetu Rzeczy (IoT), z możliwością integracji także z urządzeniami innych firm, pod jednym zunifikowanym pulpitem nawigacyjnym.

Trzeba przyznać, że zainteresowanie branży medycznej scentralizowanymi systemami zarządzania miało miejsce już przed pandemią. Wszystko wskazuje na to, że obecna sytuacja, ze względu na płynące z tego korzyści, przyspieszy przechodzenie branży na „system systemów”, skupiający się wokół rozwiązań IoT. Placówki opieki zdrowotnej, które jak najszybciej wprowadzą innowacje do istniejących systemów zarządzania swoimi obiektami, staną się organizacjami, które zyskają odporność potrzebną do przetrwania pandemii. Również dzięki szybkiemu wdrożeniu zmian, będą mogły w przyszłości elastycznie dostosowywać się do sytuacji. Kluczem do tego jest transformacja cyfrowa, bazująca na szeregu rozwiązań Schneider Electric, stworzonych specjalnie z myślą o sektorze ochrony zdrowia – mówi Małgorzata Kasperska, Vice President Secure Power MEE Cluster w Schneider Electric.

źródło: Schneider Electric

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: