5G Huawei zdało egzamin z testu bezpieczeństwa GSMA NESAS

Zarówno sprzęt sieci rdzeniowej, jak i bezprzewodowej 5G od Huawei (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF i LTE eNodeB) pomyślnie przeszedł weryfikację w ramach Schematu Zapewnienia Bezpieczeństwa Sprzętu Sieciowego (NESAS). GSMA NESAS to obiektywna metoda weryfikacji bezpieczeństwa sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczająca rzetelnych informacji operatorom czy organom państwowym.

Clean Network Program - 5G

NESAS to znormalizowany mechanizm oceny bezpieczeństwa cybernetycznego zdefiniowany wspólnie przez GSMA i 3GPP, przy współpracy z głównymi globalnymi operatorami, dostawcami, partnerami przemysłowymi i organami regulacyjnymi. Stanowi on ramy dla zapewnienia bezpieczeństwa w całej branży mobilnej, ułatwiając poprawę poziomu bezpieczeństwa. Jest to dobrowolny program, w ramach którego dostawcy sprzętu sieciowego poddają swój produkt i procesy związane z jego cyklem życia kompleksowemu audytowi bezpieczeństwa w odniesieniu do obecnie aktywnej wersji systemu NESAS i jej wymogów bezpieczeństwa. Podsumowujące sprawozdania z niezależnego audytu oceny NESAS można znaleźć na stronie: https://www.gsma.com/security/nesas-participating-vendors/.
Schemat GSMA NESAS, który jest powszechnie akceptowany w branży telekomunikacyjnej, zapewnia, że dany sprzęt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności sieci 5G. Zintegrowany proces oceny pozwala na uniknięcie fragmentarycznych ocen, a dzięki temu ogranicza koszty, przy jednoczesnej poprawie przejrzystości poziomów ochrony bezpieczeństwa w branży, poprzez uzyskanie widocznych i wymiernych wyników. NESAS obejmuje 20 kategorii oceny, określających wymogi bezpieczeństwa oraz ramy oceny dla procesów rozwoju produktów 5G i cyklu życia produktów. Dodatkowo wykorzystuje przypadki testów bezpieczeństwa określone przez 3GPP do oceny bezpieczeństwa sprzętu sieciowego.

GSMA NESAS to najnowsze podejście do oceny bezpieczeństwa sieci komunikacji mobilnej. W erze 5G, NESAS zapewnia znormalizowaną i skuteczną ocenę bezpieczeństwa cybernetycznego, co pozwala zapewnić uczciwość. Ocena jest również cennym punktem odniesienia dla interesantów, takich jak operatorzy, sprzedawcy sprzętu, rządowe organy regulacyjne i dostawcy usług aplikacyjnych. Huawei zawsze koncentrował się na podejściu do cyberbezpieczeństwa opartym o kryteria techniczne. Dlatego witamy NESAS z pełnym wsparciem i gotowością współpracy.” – Devin Duan, szef 5G E2E Cybersecurity Marketing, Huawei

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest wspólnym celem dla Huawei, jego klientów, organów nadzoru i innych interesantów. W miarę postępującej cyfryzacji świata, zaufanie do cyberbezpieczeństwa stało się jednym z głównych globalnych problemów. Huawei uważa, że zaufanie musi opierać się na możliwych do zweryfikowania faktach, które z kolei powinny opierać się na wspólnych standardach. To skuteczny sposób na budowanie zaufania w erze cyfrowej, dlatego firma zdecydowała się na wspieranie GSMA i 3GPP w opracowywaniu globalnej, znormalizowanej oceny bezpieczeństwa, która w dużej mierze została przyjęta jako konsensus branżowy. NESAS promuje tę koncepcję i w związku z tym Huawei namawia do szerokiego przyjęcia NESAS przez całą branżę.
Przed zdaniem schematu GSMA NESAS, Huawei zdał również test cyberbezpieczeństwa IMT-2020 (5G) Promotion Group. Specyfikacje testów są oparte na międzynarodowych normach 3GPP dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 5G.
źródło: Huawei

Jeden komentarz do “5G Huawei zdało egzamin z testu bezpieczeństwa GSMA NESAS

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: