Wynki Razera z rekordowo wysokim przychodem w wysokości 447,5 mln dolarów

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy, ogłosiła niezaudytowane wyniki finansowe za okres 6 miesięcy (do 30 czerwca 2020 roku).

Razer

Rok 2020 jest wyjątkowy dla wszystkich ludzi na całym świecie. Pomimo niepewności na globalnym rynku spowodowanej pandemią COVID-19, Razer odnotował spektakularny początek roku, napędzany przez dominującą pozycję marki, poszerzanie bazy użytkowników i trendy związane z koniecznością pozostawania w domu” – powiedział Min-Liang Tan, współzałożyciel i CEO Razera.
Światowe zjawisko ‘zostań w domu’ zwiększyło zainteresowanie użytkowników grami i esportem do rekordowych poziomów. Dzięki naszemu ekosystemowi urządzeń, oprogramowania i usług skierowanych do graczy i młodzieży, Razer jest dobrze przygotowany do wykorzystania możliwości płynących z tych trendów. Dzięki naszej ugruntowanej pozycji lidera, atrakcyjnej ofercie sprzętu, oprogramowania i usług oraz skutecznemu zarządzaniu, podstawy naszej działalności pozostają niezmiennie mocne. Jesteśmy przekonani, że powyższe elementy, w połączeniu z naszą zdyscyplinowaną kontrolą kosztów operacyjnych oraz silną pozycją gotówkową wynoszącą ponad 500 milionów USD, dają nam dobrą pozycję, nawet w tym pełnym wyzwań okresie dla globalnej gospodarki” – dodał.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników za pierwsze półrocze 2020 r

FIRMA

 • Rekordowo wysokie przychody na poziomie 447,5 mln USD przy wzroście o 25,3% rok do roku, które przewyższyły oczekiwania napędzane silnym wzrostem w segmencie urządzeń peryferyjnych, mocnym dwucyfrowym wzrostem sprzedaży laptopów (w maju i czerwcu, w ujęciu rok do roku) oraz fenomenalnym rozwojem segmentu usług
 • Marża zysku brutto zwiększyła się do 22,0% w wyniku poszerzenia udziału usług, który zrównoważył wzrost kosztów transportu, powiązany ze wzrostem popytu na produkty firmy.
 • Skorygowany zysk EBITDA w wysokości 3,2 mln USD, przewyższający wcześniejsze oczekiwania rozbudzone przez wyjątkowy wzrost przychodów i ciągłą poprawę efektywności kosztowej
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły 66,0 mln USD, przy wzroście zysku operacyjnego i dobrym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Pozwoliło to na osiągnięcie najlepszych cykli konwersji gotówki – 51 dni w pierwszej połowie 2019 r.; 72 dni w pierwszej połowie 2020 r.
 • Saldo gotówkowe przekraczające 500 mln USD bez zadłużenia, niezwykle mocny bilans pozwalający przetrwać niepewność w sytuacji pandemii

KLUCZOWE SEGMENTY

Sprzęt

 • Przychód wzrósł o 26,0%, rok do roku, do 382,7 mln USD.
 • Segment urządzeń peryferyjnych w pierwszej połowie 2020 roku odnotował silny wzrost we wszystkich głównych kategoriach: myszki, klawiatury i słuchawki.
 • Konieczność pozostawania w domu zwiększyła również sprzedaż urządzeń do transmisji na żywo, takich jak kamera Kiyo i mikrofon Seiren
 • Firma zachowała wiodącą pozycję na rynku urządzeń peryferyjnych do grania w Stanach Zjednoczonych, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Chinach
 • Dział laptopów utrzymał pozycję lidera na rynku gamingowych laptopów premium w Stanach Zjednoczonych i odnotował silny dwucyfrowy wzrost procentowy w ujęciu rok do roku w maju i czerwcu w wyniku silnego popytu odroczonego na te produkty

Oprogramowanie

 • Łączna liczba kont użytkowników wzrosła o 42,8%, rok do roku, do około 100 milionów, przy czym miesięczna liczba aktywnych użytkowników wzrosła o ponad 45%, dzięki silnemu wzrostowi zainteresowania oprogramowaniem w związku ze zwiększeniem aktywności w segmencie gier, esportu i streamingu.
 • Razer był partnerem debiutującego na rynku Microsoft Xbox Game Bar SDK i opracował pierwsze w swoim rodzaju widżety do własnego oprogramowania, dzięki czemu były one natychmiast dostępne na pasku Xbox Game Bar w systemie Windows 10. Ta integracja oprogramowania dała użytkownikom znacznie lepsze wrażenia podczas rozgrywki.

Usługi

 • W tym segmencie odnotowano wzrost przychodów o 79,3% rok do roku, do 64,0 mln USD, co stanowi prawie 30% zysku brutto Firmy przy marży brutto na poziomie 45,9%.

Razer Gold

 • Zanotował wzrost o 125,9%, rok do roku, w całkowitym wolumenie płatności („TPV”), głównie dzięki wzrostowi liczby transakcji.
 • Dalszy wzrost zakresu działalności i dodanie 600 000 punktów kontaktu, zwłaszcza w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Obecnie usługa obejmuje użytkowników z ponad 130 krajów i ma ponad 4 miliony kanałów z punktami kontaktu.
 • Razer Gold nadal pozostaje partnerem dla sprzedawców treści, oferujących ponad 33 000 cyfrowych tytułów, w tym takie nowe popularne gry, jak Call of Duty: Modern Warfare i Ragnarok Online. Dodatkowo Razer Gold obsługuje nowe inicjatywy w postaci cloud clubbingu, czy platformy e-komiksowej Comico.

Razer Fintech

 • Razer Fintech wygenerował 1,8 mld USD w całkowitym wolumenie płatności (FY2019: 2,1 mld USD) w pierwszej połowie roku, co stanowi wzrost o 114,3% rok do roku. Wynik uzyskano dzięki pozyskaniu nowych sprzedawców oraz wzrostowi zakupów online i konsumpcji cyfrowej rozrywki wywołanych przez ograniczenia COVID-19
 • Jako wiodąca światowa marka dla młodzieży oraz milenialsów, Razer rozumie wyzwania związane z bankowością stojące przed młodymi ludźmi. Firma dąży do stworzenia bankowości, która będzie integralną częścią życia młodzieży i milenialsów, podczas nauki, zabawy, podróżowania, interesów czy życia codziennego.
 • W styczniu 2020 r. Firma ogłosiła, że Razer Fintech złożył wniosek o wydanie pełnej cyfrowej licencji bankowej przez Monetary Authority of Singapore („MAS”). Według MAS, przyznania licencji na bankowość cyfrową można oczekiwać w drugiej połowie 2020 r. W tej chwili Firma rozważa również możliwość ubiegania się o licencje dla banku cyfrowego w innych krajach.

Razer Acari – podkładka lifestylowa dla graczy

PERSPEKTYWY

 • Oczekuje się, że ekosystem Razera będzie się nadal rozwijał dzięki utrzymaniu wiodącej roli na rynku sprzętu komputerowego oraz wykładniczemu wzrostowi liczby użytkowników oprogramowania i wielkiemu rozwojowi segmentu usług.
 • Dalszy wielki wzrost przychodów napędzany przez wprowadzanie nowych produktów w drugiej połowie 2020 r., rosnące przychody ze świadczonych usług oraz wykorzystanie możliwości związanych z trendami dotyczącymi pozostawania w domu.
 • Dalsza poprawa marży zysku brutto dzięki poprawie marż na sprzęcie i rosnącym usługom wysokomarżowym w ramach struktury przychodów ekosystemu Razer
 • Dalsza poprawa wyniku finansowego; po osiągnięciu dodatniej skorygowanej EBITDA w pierwszej połowie 2020 r., Firma oczekuje, że wyjątkowy wzrost przychodów wpłynie na końcowy wynik finansowy.
 • Wspierana zdrowym bilansem z ponad 500 mln USD w gotówce i bez zadłużenia, Firma będzie kontynuować inwestycje w badania i rozwój nowych kategorii sprzętu oraz rozwijać nowe usługi, nadal skupywać akcje oraz aktywnie inwestować (fuzje i przejęcia)

źródło: Razer

One thought on “Wynki Razera z rekordowo wysokim przychodem w wysokości 447,5 mln dolarów

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: