Sharp rozszerza działalność e-commerce w Europie

Firma Sharp tworzy nowy system zarządzania informacjami o produktach uruchamia nową wersję europejskiej strony internetowej

Sharp

Sharp, jeden z wiodących producentów technologii na świecie, kontynuuje doskonalenie sieci swoich organizacji terytorialnych w Europie i wprowadza nowy system zarządzania informacją o produktach. Dzięki nowemu narzędziu firma dostarcza dostęp do centralnej bazy danych zawierającej wszystkie informacje istotne o produkcie, które wspierają działania marketingowe i sprzedażowe w poszczególnych krajach. Jednocześnie firma Sharp optymalizuje swoją stronę internetową pod kątem europejskiego biznesu konsumenckiego, prezentując całkowicie przeprojektowaną witrynę z bardziej przyjaznym dla użytkownika interfejsem i zwiększoną funkcjonalnością.

 Scentralizowane przetwarzanie danych za pomocą systemu zarządzania informacjami (PIM) o produktach firmy Sharp

Firma Sharp modernizuje swoją infrastrukturę cyfrową za pomocą nowego narzędzia do zarządzania danymi. Wspólnie z Brandquad, dostawcą oprogramowania, firma Sharp opracowała kompleksowy system zarządzania informacją o produkcie (system PIM). Za pomocą systemu PIM można zarządzać, edytować i rozpowszechniać w różnych kanałach informacje i treści specyficzne dla danego produktu, takie jak komunikaty prasowe, karty danych, zdjęcia produktów lub broszury. Dzięki centralnemu gromadzeniu i przetwarzaniu danych firma Sharp zapewnia, że wszystkie informacje o produktach będą zawsze aktualne i spójne, co w dłuższej perspektywie zmniejsza nakład pracy związany z utrzymaniem danych.

Dzięki systemowi PIM, firma Sharp zapewnia sprawną komunikację produktów do lokalnych, europejskich rynków. Informacje marketingowe i sprzedażowe dotyczące poszczególnych produktów są automatycznie udostępniane w różnych językach, co zmniejsza nakład pracy i czas poświęcany na ich tłumaczenie. Ponadto treść może zostać zoptymalizowana lub dostosowana do lokalnych potrzeb marketingowych lub handlowych poszczególnych rynków.

Pracownicy firmy Sharp mają dostęp do systemu PIM, ale służy on również jako uniwersalna baza informacji. Z systemu mogą korzystać również podmioty takie jak firmy partnerskie, dealerzy czy przedstawiciele mediów. Do przypisywania reguł przetwarzania i przeglądania określonych informacji można wykorzystać predefiniowany system ról. W ten sposób informacje wewnętrzne mogą być chronione przed oczami zewnętrznymi, a informacje dotyczące sprzedaży mogą być łatwo oddzielone od materiałów prasowych.

„Dzięki wprowadzeniu wydajnej i spójnej bazy danych tworzymy podstawy do rozwoju działań marketingowych i sprzedażowych w naszych europejskich organizacjach”, wyjaśnia Kai Thielen, Dyrektor Marketingu na Europę. „Wraz z wdrożeniem nowego systemu PIM i udoskonaleniem naszej strony internetowej możemy wykorzystać nowy potencjał w marketingu cyfrowym i napędzać nasze internetowe działania sprzedażowe w całej Europie”.

Dzięki neutralnemu zarządzaniu, informacje i treści mogą być łatwo udostępniane innym kanałom, takim jak strony internetowe partnerów, kanały mediów społecznościowych lub platformy e-commerce. Firma Sharp wykorzystuje to jako podstawę do rozszerzania swojej działalności w zakresie sprzedaży online i wspiera strony internetowe sprzedawców i detalistów internetowych za pomocą treści i obrazów z systemu PIM dostosowanych do konkretnych produktów.

Test Sharp PS-919 – rozświetlony głośnik do rozkręcenia każdej imprezy

Nowa wersja strony internetowej

W ramach rozszerzonej strategii e-commerce, firma Sharp ma przyjemność  zaprezentować całkowicie zmienioną wersję strony internetowej, o atrakcyjnym wyglądzie i ulepszonej funkcjonalności. Dzięki reorganizacji grup produktów i przejrzystej prezentacji na stronach produktów, użytkownik szybko otrzymuje wszystkie ważne informacje. Ponadto, połączenie z systemem PIM gwarantuje absolutną dokładność i kompletność danych w różnych językach europejskich oraz umożliwia łatwe wprowadzanie nowych treści na stronie internetowej.

W kolejnym kroku nowa strona internetowa firmy Sharp Consumer ma być ściślej powiązana ze stronami dealerów. Funkcja link-to-buy automatycznie przekieruje użytkownika do sprzedawcy internetowego, ułatwiając szybkie i łatwe dokonanie zakupu. Zwiększy to zadowolenie klientów, a także wzmocni partnerstwo firmy Sharp z jej partnerami handlowymi, a w niedalekiej przyszłości treści marketingowe, takie jak filmy o produktach lub banery internetowe, będą mogły być automatycznie powielane na stronach internetowych sprzedawców.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sharpconsumer.com.

Lokalna wersja strony jest wciąż dostępna na www.sharpconsumer.eu.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: