Ważne do Użytkowników usługi Samsung Cloud

Samsung informuje o wycofaniu niektórych funkcji usługi Samsung Cloud

Samsung Cloud

Od dnia 2021-06-30 funkcje Synchronizacji Galerii i przechowywania na Dysku w obszarze Moje Pliki nie będą już obsługiwane w usłudze Samsung Cloud, a dane użytkowników zostaną usunięte, jak wyjaśniono poniżej. Ponadto wykupiony abonament premium na przechowywanie zostanie automatycznie anulowany w dniu 2021-04-01, a użytkownicy mogą otrzymać zwrot pieniędzy.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G – design z wyrafinowaną techniką w naszych rękach

Te funkcje będą teraz obsługiwane przez usługę Microsoft OneDrive (ta usługa może nie być dostępna w niektórych krajach lub modelach urządzeń). Aby zminimalizować wszelkie niedogodności, oferujemy użytkownikom wygodny sposób na przeprowadzenie migracji istniejących danych z funkcji Synchronizacja Galerii i/lub Dysku do usługi OneDrive, aby mogli kontynuować korzystanie z usługi lub, alternatywnie, na pobranie danych na urządzenie mobilne i/lub komputer. Należy pamiętać, że w przypadku migracji lub pobrania danych funkcje te mogą zostać wycofane, a dane mogą zostać przedwcześnie usunięte, nawet przed oficjalną datą zakończenia, jak opisano poniżej.

Użytkownicy mogą nadal korzystać z innych funkcji usługi Samsung Cloud, takich jak tworzenie kopii zapasowych/synchronizacja i przywracanie innych danych (takich jak Kontakty, Kalendarz i Notatki).

[Funkcje do wycofania]
– Synchronizacja Galerii, Dysk i subskrypcja planu Premium na przechowywanie

Od dnia 2020-10-05

-Nie będzie już można rozpocząć korzystania z wyżej wymienionych funkcji
-Dostępne będą funkcje pobrania i migracji danych do usługi OneDrive
* Stopniowe wdrażanie (do 30 dni)

Od dnia 2021-04-01

-Dalsze korzystanie z funkcji Synchronizacji Galerii i Dysku nie będzie już możliwe
-Zakończenie wsparcia migracji do usługi OneDrive
-Bieżące subskrypcje planu Premium na przechowywanie zostaną anulowane, a ostatnie płatności zostaną zwrócone

2021-06-30

-Zakończenie obsługi funkcji pobierania danych

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Samsung Cloud (Więcej informacji)

[Jak przenieść dane do usługi OneDrive]
Aby zachować dane w chmurze i kontynuować synchronizację, należy pamiętać o przeniesieniu danych do usługi Microsoft OneDrive. Należy pamiętać, że ta opcja jest dostępna wyłącznie do dnia 2021-03-31. [Jak przeprowadzić migrację do usługi OneDrive]

*Ta usługa może nie być obsługiwana w niektórych krajach lub modelach urządzeń
*Od momentu rozpoczęcia przenoszenia danych do usługi OneDrive istniejące funkcje synchronizacji danych z usługi Samsung Cloud z Galerią i Dyskiem Samsung Cloud w obszarze Moje pliki zostaną wyłączone, a po zakończeniu migracji odpowiednie dane zostaną usunięte.

[Jak pobrać dane]
Po dniu 2021-06-30 dane użytkownika zapisane w funkcji Synchronizacja Galerii i na Dysku zostaną usunięte. Należy pamiętać, aby je pobrać na urządzenie mobilne i/lub komputer przed datą wycofania funkcji. Wybranie tej opcji oznacza, że migracja danych do usługi OneDrive nie będzie możliwa. [Jak pobrać dane]

*Odpowiednie dane zostaną usunięte we wcześniejszej z dwóch dat – 90 dni od momentu żądania pobrania danych lub ostatecznego terminu wycofania funkcji.

źródło: Samsung

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: