Huawei – ustalmy globalne zasady oraz standardy zarządzania danymi

Podczas międzynarodowego seminarium na temat globalnego zarządzania cyfrowego, które odbyło się 9. września w Pekinie, Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei zaapelowała o wspólne ustanowienie globalnych zasad oraz standardów zarządzania danymi. Są one według niej podstawą dzisiejszej gospodarki.

Catherine Chen
Catherine Chen

Cathrine Chen zaczęła swoje przemówienie od wytłumaczenia, czym jest „efekt brukselski”, termin, który w 2012 roku opisał amerykański profesor prawa Anu Bradford, a który odnosi się to do jednostronnej zdolności UE do regulowania rynków światowych. Jest on szczególnie istotny ze względu na rozkwit ery cyfrowej, w której dane zastępują nieruchomości, siłę roboczą i kapitał, stając stają się głównym czynnikiem produkcji w gospodarce. Aby prosperować w gospodarce cyfrowej, rządy i firmy będą musiały na nowo wyobrazić sobie sposób tworzenia i dystrybucji wartości. Według przedstawicielki Huawei, potrzebujemy ujednoliconych standardów technicznych, a także zasad zarządzania danymi.

Test Huawei P40 lite 5G – fotograficzna siła i szybki transfer za 1799 zł

Niektórzy nazywają dane „nowym olejem”, ale jest duża różnica między danymi a ropą. Dane rosną w nieskończoność. Jego podaż jest nieograniczona. Oznacza to, że rozwój gospodarczy nie będzie już ograniczany możliwością dostaw zasobów naturalnych. Zmieni się sposób, w jaki tworzymy wartość od epoki industrialnej. Zasady zarządzania nie nadążają za rozwojem technologicznym, dlatego pilnie potrzebujemy zaostrzenia zarządzania danymi” – Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei.

Catherine Chen dodała, ze aby ustanowić ten sposób zarządzania, niezbędne jest zagwarantowanie dwóch rzeczy: zasad oraz standardów.
Według prezes zarządu Huawei, przetwarzanie danych zostało zlekceważone w wielu częściach świata, natomiast jako dobry przykład podała Unię Europejską. Według niej, RODO oznaczało ogromny krok naprzód w zakresie ochrony danych osobowych, dzięki umożliwieniu nie tylko samostanowienia informacyjnego, ale także zapewnieniu środków zaradczych w przypadkach, gdy prywatność jednostki jest naruszona. Już 120 krajów uchwaliło własne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Konsensus przy egzekwowaniu przepisów jest kluczowy. Ludzie muszą dojść do porozumienia przed opracowaniem złożonych i skutecznych systemów.

Branża 5G potrzebuje międzynarodowego zaufania i komunikacji, aby rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem i odpowiednio prosperować. Konieczne jest, aby kraje szanowały suwerenność cyfrową i cybernetyczną, chroniły prywatność użytkowników, odrzucały backdoory w produktach lub usługach oraz zachęcały do bezpiecznego i uporządkowanego przepływu danych przez granice. Niedawno opublikowany przez Niemcy katalog zabezpieczeń 5G jest dobrym przykładem, wartym naśladowania. To pierwszy na świecie model weryfikacji bezpieczeństwa 5G, który faktycznie działa.

Podczas gdy wszyscy inni skupili się na sporze o ryzyko, niemiecki rząd wymyślił zasady i metody radzenia sobie z nimi. Muszą też istnieć standardy. Chiny i Europa, jako gospodarki o rozległych powiązaniach i powiązaniach handlowych z innymi gospodarkami światowymi, muszą wspierać oparte na współpracy i integracyjne podejście do globalnych standardów technicznych” – Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei.

Tworzenie norm jest kluczowe nie tylko przy tworzeniu nowych rynków, ale ma również kluczowe znaczenie dla ochrony konsumentów, gdyż ułatwia im codzienność. Dzięki jasnym regułom, użytkownicy końcowi mogą ufać produktom i usługom, które spełniają określone standardy. Mając konsensus w sprawie standardów i zaufania, wszystkie firmy, niezależnie od kraju pochodzenia, mogą korzystać z ujednoliconych standardów, czerpiąc z tego korzyści.

Dzisiejszy świat jest pełen niepewności. Firmy potrzebują pewności reguł i systemów, aby wskazać im właściwy kierunek. W Huawei uważamy, że światowy przemysł powinien współpracować, aby zbudować wielostronny, oparty na konsensusie, przejrzysty i praktyczny mechanizm zaufania. Stworzy to uczciwe, wolne, otwarte i oparte na współpracy ramy globalnego zarządzania. Ponadto gospodarka cyfrowa może tworzyć realną wartość i napędzać globalną gospodarkę do ożywienia i rozkwitu” – Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei.

Catherine Chen zapewniła także, że Huawei jest więcej niż chętny do udziału w tworzeniu ram zarządzania dla przyszłego cyfrowego świata. Firma gotowa jest podzielić się przemyśleniami i doświadczeniami, aby wnieść większą wartość do społeczeństwa i przynieść korzyści wszystkim.
źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: