Zmiany w Instytucie Łączności – nowe zadania

Michał Chojnowski to nowy dyrektor Instytutu Łączności (IŁ). Powołanie na stanowisko wręczył mu dziś minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Instytut Łączności

Podległy Ministerstwu Cyfryzacji IŁ jest placówką naukowo-badawczą. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, kształtowania polityki oraz prawa telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, normalizacji, standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

OSE – 100 Mb/s do końca roku w każdej szkole

Nowe zadania

Zmiana na stanowisku dyrektora Instytutu jest związana z nowymi zadaniami stawianymi przed IŁem oraz planowanym wzmocnieniem potencjału Instytutu w obszarach: naukowym, organizacyjnym i wdrożeniowym.

Instytut Łączności, wykorzystując dotychczasowy dorobek naukowy i pozycję naukową, ma przekształcić się w centrum eksperckie w zakresie telekomunikacji. Szczególnie istotne będzie poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii.

Zgodnie z planem Instytut, korzystający do tej pory z technologii wypracowanych przez ośrodki zewnętrzne, dążył będzie do stania się liderem nowych rozwiązań na rynku krajowym w zakresie telekomunikacji, technik informacyjnych, sieci telekomunikacyjnych.

W tym celu konieczne jest podjęcie działań zmierzających do uzyskania wyższej kategorii naukowej w procesie ewaluacji jednostki.

Zmiany organizacyjne mają prowadzić do powstania sprawnie działającej organizacji, pozwalającej na skuteczną i efektywną realizację zadań istotnych z punktu widzenia potrzeb państwa polskiego.

Dziękuję za pracę dotychczasowemu dyrektorowi Instytutu – Jerzemu Żurkowi. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele ważnych dla polskiej telekomunikacji projektów – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Nowa misja

Nowy szef IŁ – dr Michał Chojnowski (ur. 1978 r.) – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył tam dzienne studia w ramach specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa (ścieżka dyplomowania: Komputerowe Metody w Elektrotechnice). Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektrotechniki (z wyróżnieniem obronionej rozprawy) otrzymał 16 maja 2012 r. Temat rozprawy doktorskiej – „Optymalizacja układu wzbudzenia pola magnetycznego stymulującego nerw błędny”.

W ramach przeprowadzonych badań opracował m.in. modułowy, zaawansowany program komputerowy do analizy rozkładu pola elektromagnetycznego i optymalizacji układu wzbudzenia metodą ewolucyjną. Wyniki badań opracował w formie dysertacji, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W ostatnich 12 latach kierował złożonymi projektami wdrożenia systemów informatycznych wspomagających operacje gospodarcze w przedsiębiorstwach oraz administracji.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: