CheckPoint Cardio – bezkontaktowe badanie i leczenie pacjentów

System zdalnego nadzoru medycznego nad pacjentem – CheckPoint Cardio przeznaczony jest głownie dla osób z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego i umożliwia stały monitoring jego podstawowych funkcji życiowych. Czujniki i elektrody umieszczone na ciele, zapewniają bieżący pomiar EKG, ciśnienia, temperatury, saturacji krwi, a nawet pozycji, w jakiej znajduje się pacjent. Pozwala to wychwycić najdrobniejsze zmiany w stanie zdrowia i szybko na nie zareagować.

CheckPoint Cardio

To system, który nie tylko monitoruje i obserwuje stan zdrowia człowieka , ale pozwala na reakcję i jego zdalne leczenie . Lekarz może poprzez ten rodzaj kontaktu zalecać przyjmowanie określonych leków lub  zmieniać ich dawkowanie w razie potrzeby. Pacjent może też czuć się zdecydowanie bezpieczniej, wiedząc iż ma swojego rodzaju anioła stróża, który w sytuacji krytycznej wyśle do niego pomoc medyczną.

W dobie Pandemii wirusa Covid-19 system ten znajduje też bezpośrednie zastosowanie do monitoringu pacjentów z rozpoznanym zakażeniem, którzy mogą być nadzorowani zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych. Wielkim atutem rozwiązania jest możliwość ograniczenia bezpośrednich kontaktów pacjentów z personelem medycznym, co zmniejsza ryzyko transmisji zakażeń i liczbę personelu koniecznego do opieki nad nim, jednocześnie zwiększając możliwość nadzoru i kontroli stanu zdrowia oraz obniża koszty i zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej.

 

Braki kadrowe to obecnie jeden z głównych problemów służby zdrowia w Polsce i na świecie. Centrum monitoringu, do którego podłączony jest system CheckPoint Cardio, może zdalnie obsługiwać nawet tysiące pacjentów jednocześnie. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie zapotrzebowania na personel medyczny. Co więcej, nasze rozwiązanie pozwala także na pełną i fachową obsługę również w warunkach domowych.

Część pacjentów, z lżejszymi objawami, przekierować możemy do obserwacji poza szpitalnej, zwiększając tym samym możliwości sytemu opieki zdrowotnej i obniżając znacznie jego koszty, mówi Jerzy Drożniewski, Prezes Spółki Biomass Energy Project S.A.

Zdalne badanie, obserwacja i leczenie pacjentów w dobie pandemii

W obecnie sytuacji epidemicznej, każdorazowy kontakt z pacjentem, związany m.in. pomiarem parametrów życiowych, oznacza, poza możliwością transmisji zakażenia, również wydatek pieniężny. Jest on zawiązany z użyciem środków ochrony osobistej personelu medycznego czy ich utylizacją. System CheckPoint Cardio pozwala na zdalny całodobowy nadzór medyczny, niezależnie od miejsca pobytu badanego. Pacjent podłączony jest do monitorowania zapisu EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego, temperatury ciała i saturacji krwi tlenem.

Odczyty wskazań aparatury obserwowane są w czasie rzeczywistym poprzez sieć GSM i archiwizowane w specjalistycznych centrach i pracowniach monitoringu, obsługiwanych przez specjalistów medycznych. Lżejsze przypadki mogą być monitorowane również w warunkach domowych. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub wystąpienia, często niezauważalnych przez samych obserwowanych zaburzeń funkcji życiowych możemy zarejestrować je w systemie telemonitoringu, a następnie odpowiednio zareagować i prowadzić zdalne leczenie.

Rozwiązanie umożliwia też obserwowanie aktywności pacjenta oraz miejsca jego przebywania, co ułatwia kontrolę zasad przestrzegania kwarantanny, jeżeli ma ona miejsce. Dzięki temu możemy zoptymalizować wykorzystanie istniejącego sprzętu medycznego, jak i deficytowych miejsc szpitalnych.

Test AlcoSense Elite 3 – ile promili jest po jednym piwie?

Zwiększenie wydajności służby zdrowia

Przebieg COVID-19, jak i innych chorób, może być początkowo bezobjawowy. Jest jednak mierzalny na poziomie działań telemedycznych. Stała kontrola parametrów życiowych umożliwia podjęcie właściwej decyzji o hospitalizacji chorego, a w przypadku pacjentów już przebywających w szpitalach, o interwencji i modyfikacji terapii.

W zdecydowanie krótszym czasie i przy mniejszych nakładach finansowych w stosunku do metod tradycyjnych system CheckPoint Cardio pomaga zwiększyć możliwości obecnej infrastruktury opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej możliwości obniżenia stopnia ryzyka i kosztów operacyjnych jej funkcjonowania. Wszystko to stwarza szansę poprawy efektywności diagnostyki i leczenia.

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: