Huawei ułatwi dostęp do pomocy online dla dzieci

Huawei i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ułatwią dostęp do pomocy online dla dzieci

Huawei - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

41 proc. nastolatków[1] doświadczyło przemocy ze strony bliskich osób dorosłych, a ponad połowa od swoich rówieśników – wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jednocześnie przez ostatnie lata gwałtownie rośnie liczba zachorowań na depresję wśród nastolatków. Aby zapewnić wsparcie potrzebującym przy użyciu nowych technologii – Huawei oraz Fundacja łączą siły w pierwszej wspólnej inicjatywie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz firma Huawei startują z projektem „Wsparcie psychologiczne online dla dzieci”, który ma na celu udostępnienie bezpłatnie zdalnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom – niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Pomoc będzie udzielana w ramach działalności trzech Centrów Pomocy Dzieciom prowadzonych przez Fundację w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim.

Epidemia koronawirusa miała znaczący, i niestety negatywny wpływ na kondycję psychiczną dzieci i nastolatków. Przymusowy lockdown pogłębił i tak bardzo trudną sytuację dzieci, doświadczających problemów w rodzinie lub ze strony rówieśników. Jednocześnie dostęp do pomocy został ograniczony ze względu na wprowadzone restrykcje. W efekcie, pomoc świadczona dzieciom potrzebującym wsparcia psychologicznego i ich rodzinom w dużej mierze przeniosła się online.” – prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Monika Sajkowska

Na rozwój projektu Huawei przeznaczy 60 tys. złotych. Dzięki przekazanemu przez Huawei wsparciu finansowemu każde z Centrów otrzyma niezbędny sprzęt do komunikacji online (m.in. słuchawki, laptopy). W ten sposób aż 20 proc. czasu pracy każdego ośrodka będzie mogło być prowadzone zdalnie. Dodatkowo, w każdej lokalizacji zostaną utworzone nowe etaty dla psychologów-terapeutów. Pozwoli to na znaczne zwiększenie liczby dzieci oraz opiekunów, którzy mogą korzystać z ekspertów Centrum. Dla wielu rodzin bezpłatna pomoc online to jedyna możliwa forma wsparcia.

Częstą barierą w uzyskania pomocy specjalisty jest utrudniony dojazd lub, ze względu na niski stopień zamożności rodziny, brak środków na sfinansowanie transportu i samej wizyty. W Polsce pomoc psychologiczna jest dostępna przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich, a przecież trudne sytuacje przydarzają się dzieciom niezależnie od tego, gdzie mieszkają i jaka jest sytuacja materialna ich rodziny. Zależy nam na tym, aby każde dziecko, które potrzebuje wsparcia, wysłuchania lub specjalistycznej pomocy, miało do niej dostęp. Nikt nie powinien być wykluczony.

Projekt ma również na celu pomoc tym spośród dzieci i nastolatków, którzy mimo możliwości dojazdu do ośrodka, wstydzą się pójść do psychologa. W wielu środowiskach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach lub na wsiach, udanie się po pomoc do psychologa to nadal temat tabu, a dzieci korzystające z takiej pomocy są dodatkowo stygmatyzowane i prześladowane.
Dzięki zwiększeniu liczby porad online, bezpłatna pomoc ma szansę dotrzeć do każdego zakątka Polski i dać każdemu dziecku możliwość prywatnej, intymnej rozmowy ze specjalistą, o której nikt oprócz dziecka oraz opiekunów nie będzie wiedział. Stąd oprócz przekazania środków pieniężnych FDDS otrzyma również 20 sztuk telefonów producenta, które wesprą pracę terapeutów oraz konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którzy każdego dnia pomagają młodym osobom przez telefon, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Współpraca z Fundacją to kolejna inicjatywa Huawei z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu. Firma, będąc światowym liderem w dostarczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, od lat podejmuje działania na rzecz walki z wykluczeniem w różnych jego aspektach – zarówno poprzez zastosowanie nowych technologii, jak i wspieranie inicjatyw na rzecz równego dostępu.
Przykładem takich działań jest promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: Huawei zatrudnił w swoich strukturach jednego z podopiecznych Fundacji Leżę i Pracuję, który z sukcesami buduje swoją karierę pomimo niepełnosprawności. Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym – pierwszą w Polsce agencją marketingową stworzoną po to, by umożliwić pracę zdalną osobom z niepełnosprawnością ruchową. Huawei wspiera osoby z niepełnosprawnościami także na inne sposoby – poprzez przystąpienie do ministerialnego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz jako sponsor główny Olimpiad Specjalnych.
Firma jest świadoma, że nie tylko niepełnosprawność może stanowić czynnik wykluczający. Także utrudniony dostęp do edukacji czy wykluczenie cyfrowe, może stanowić barierę w dążeniu do równych szans. Dlatego Huawei przekazuje sprzęty uczelniom technicznym i prowadzi programy współpracy, które pozwalają studentom zdobywać wiedzę przy wykorzystaniu wiodących technologii.
Firma od lat organizuje także program Seeds for the Future, którego celem jest umożliwienie uzdolnionym studentom zdobywania praktycznych umiejętności od światowych ekspertów Huawei w ramach specjalnych kursów. Tegoroczna edycja programu będzie realizowana w pełni zdalnie i otwarta dla wszystkich studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji, zastosowań technologii 5G i rozwiązań chmurowych.
źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: