DNB Bank Polska sfinansuje instalację wiatrową o mocy 26 MW

DNB Bank Polska podpisał opiewającą na 155 mln zł (35 mln EUR) umowę na finansowanie budowy i działalności farm wiatrowych zlokalizowanych w Wielkopolsce. Inwestycja należy do spółki Wilko 5, będącej częścią Helios Energy Investments Fund. Na projekt składać się będzie pięć farm o całkowitej mocy 26 MW, a instalacja dostarczy do sieci ok. 100 tys. MWh energii elektrycznej rocznie. To trzeci projekt wiatrowy finansowany przez DNB Bank Polska w ramach systemu aukcji OZE i czwarty w sektorze odnawialnych źródeł energii, od czasu wejścia w życie nowych regulacji.

DNB Bank Polska

DNB Bank Polska zapewni finansowanie (kredyt terminowy i na obsługę VAT) projektu farm wiatrowych z przyznanymi kontraktami różnicowymi „CfD”. DNB będzie pełnił rolę agenta kredytu i zabezpieczeń w transakcji, a także banku rozliczeniowego i zabezpieczającego ryzyka stóp procentowych i kursów walutowych.
Wielkopolskie farmy wiatrowe z sukcesem złożyły oferty w aukcji OZE w grudniu 2019 i planują rozpocząć produkcję energii na początku 2022 roku. Przez 15 lat po uruchomieniu projekt będzie miał zagwarantowaną stałą cenę dla większości swojej produkcji.

To ważna transakcja dla polskiego rynku energii odnawialnej. Zapewniając projektowi atrakcyjne warunki finansowania zwiększamy swój wkład w przystępną cenowo transformację energetyczną w Polsce. Ta transakcja przyczynia się również do podkreślenia wiodącej roli banku DNB jako podmiotu odpowiedzialnego za zrównoważone finansowanie i wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani, aby w przyszłości wspierać takie projekty. DNB Bank Polska będzie wspomagać rozwój i odpowiedzialne inwestycje przyczyniające się do pozytywnego wpływu, jaki wywiera zrównoważona energetyka. – mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska

Projekt będzie zlokalizowany w środkowo-zachodniej Polsce, na obszarze woj. wielkopolskiego, ok. 100 km na południowy wschód od Poznania. Składać się będzie z pięciu niezależnych farm, o całkowitej mocy 26 MW. Instalacja ma rocznie dostarczać do sieci ok 100 tys. MWH zielonej energii elektrycznej, stanowiąc kolejny dowód zaangażowania banku DNB w podnoszenie jakości życia w Polsce.

Niezmiernie się cieszymy, że to DNB Bank Polska jest naszym partnerem w tym przedsięwzięciu. Korzystamy z okazji, aby wnieść swój wkład w proces światowej transformacji energetycznej. Geograficzne zróżnicowanie naszych projektów pozwala nam na przekazywanie niezbędnej wiedzy między różnymi krajami. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się do przejścia na zieloną energię w Polsce i będzie wkładem w walkę z ociepleniem klimatu na świecie. Helios Energy Investment stawia sobie za cel zapewnianie źródeł energii alternatywnych do paliw kopalnych. – mówi Nimrod Goor z Helios Energy Investments Fund

Utworzony w 2010 r., Fundusz Helios Energy Investments, z biurami w Londynie i Tel-Awiwie, zarządza pięcioma subfunduszami i kilkoma wehikułami ko-inwestycyjnymi. Portfel Helios obejmuje ponad 600 MW dochodowych projektów energii odnawialnej, obejmujących takie sektory jak fotowoltaika, wiatr, biogaz czy przetwarzanie odpadów w energię, zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polsce, Włoszech, Holandii i Izraelu. W finalizacji transakcji z DNB Bank Polska Funduszowi doradzało TDI Management.
Jak dotąd DNB Bank Polska uczestniczył w finansowaniu w ramach systemu aukcji OZE trzech projektów w zakresie energii odnawialnej w Polsce. W 2019 r. współorganizował i uczestniczył w finansowaniu największego projektu OZE w Polsce, który otrzymał wsparcie aukcyjne – Farmy Wiatrowej Potęgowo o mocy 220 MW. W maju 2020 r., wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bank wsparł Lords Asset Management w pierwszym finansowaniu projektu fotowoltaicznego w Polsce udzielonym przez DNB i jednym z pierwszych oraz największych do tej pory na krajowym rynku.
W sierpniu tego roku DNB i EKF podpisały umowę na finansowanie farmy wiatrowej Biały Bór o mocy 144 MW, której sponsorem są Uriel Renovables i Mirova. Doradcą prawnym Banku przy projekcie w Wielkopolsce, jak również w Potęgowie i Białym Borze był warszawski zespół Banking and Finance i Energy and Natural Resources kancelarii Dentons, który pomógł w przygotowaniu i negocjacjach dokumentów finansowych. Kancelaria udzieliła również wsparcia w zakresie regulacji dotyczących energetyki odnawialnej i ochrony środowiska.
 Grupa DNB na całym świecie stara się być najczęściej wybieranym dostawcą usług bankowości komercyjnej i inwestycyjnej dla międzynarodowych firm działających w branży energetycznej. Rosnące zaangażowanie w redukcję gazów cieplarnianych toruje drogę produkcji energii przyjaznej dla środowiska. W związku z tym Bank w sposób selektywny koncentruje się na energii odnawialnej, z głównym naciskiem na technologie wodne, wiatrowe i solarne.

źródło: DNB Bank Polska

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: