Solorz we władzach Spektrum TV

W TV Spektrum Sp. z o.o., nadawcy kanałów Fokus TV i Nowa TV została powołana Rada Nadzorcza, w skład której weszli Zygmunt Solorz, Stanisław Janowski oraz Tomasz Szeląg.

Cyfrowy Polsat - TV Spektrum

Zmiany nastąpiły również w Zarządzie, w którym zasiadają obecnie Adam Nowe, Janusz Pliszka oraz Norbert Walkiewicz – menedżerowie z Grupy Polsat.
Zmiany mają na celu jak najszybszą i skuteczną integrację kanałów Fokus TV i Nowa TV z Grupą Polsat, a w efekcie wzmocnienie, rozwój oraz skuteczniejsze budowanie ich oferty programowej w oparciu o polskie produkcje.

Reklamy

18 września br.  Telewizja Polsat nabyła pozostałe udziały Spektrum TV należące do Grupy ZPR Media i została jej jedynym właścicielem. Po sfinalizowaniu transakcji Polsat posiada łącznie osiem naziemnych kanałów telewizyjnych w Polsce.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) – wszystko, czego potrzeba w naszych rękach

Całkowite przejęcie Spektrum TV jest kontynuacją inwestycji z grudniu 2017 r. gdzie Telewizja Polsat kupiła 34% udziałów w TV Spektrum, a także 100% akcji spółki Eska TV SA i 100% udziałów spółki Lemon Records (nadawca naziemnej Polo TV i Vox Music TV). Wartość transakcji wyniosła wtedy ponad 100 mln zł. Grupa Polsat nie podała wartości całkowitego przejęcia Spektrum TV.

źródło: Polsat

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: