Systemy kontroli dostępu w czasach „nowej normalności”

Pierwsze półrocze tego roku dobitnie pokazało jak ważna dla przemysłu jest elastyczność produkcji i możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku, czy wręcz przystosowania do produkcji kompletnie nowego asortymentu, np. takiego, jak płyn do dezynfekcji rąk w miejscu, gdzie dotychczas wytwarzano piwo. Dzięki cyfryzacji zakładów i zastosowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania produkcją wsadową oraz recepturami, takie dostosowanie jest możliwe.

System

Łańcuchy dostaw przedsiębiorstw stają się coraz bardziej złożone. Dlatego ich elastyczność, zdolność do szybkiej adaptacji, szczególnie w obecnym czasie, staje się trudnym wyzwaniem. Producenci, bez względu na okoliczności muszą także zapewnić spójność jakościową towarów, działając często w wielu lokalizacjach i na różnych rynkach. Dodatkowo presja, aby wypuszczać nowe produkty powodują wzrost liczby wytwarzanych towarów i częstotliwości zmian receptur. W niektórych przypadkach przekłada się to na zwiększoną potrzebę elastycznych operacji przy mniejszych objętościach partii, sprawiając, że cyfryzacja okazuje się kluczowa w dyskusji na temat przyszłości przemysłu spożywczego.

Cyfryzacja odpowiedzią na wyzwania

Z ostatnich badań LNS Research wynika, że 20% ankietowanych producentów w czasie pandemii przyspieszyło swoje działania w zakresie digitalizacji, aby sprostać nowym wyzwaniom. Z kolei firmy, którym udało się przejść – choćby w części – proces transformacji przed nadejściem kryzysu, były i są w znacznie lepszej sytuacji. Dzięki cyfryzacji mogły znacznie szybciej dostosować się do gwałtownie zmieniających się wymagań, czego przykładami są producenci piwa czy rozpuszczalników, którzy w krótkim czasie byli w stanie przestawić się na produkcję niezbędnych w pandemii środków dezynfekujących.
Zmienność, jaką obserwuje się na rynku, w połączeniu z nowymi wymaganiami dotyczącymi zakładów produkcyjnych i łańcuchów dostaw powinna stać się motorem napędowym cyfryzacji w branży spożywczej i szerszego wdrażania technologii przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
Optymalizacja procesów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw spożywczych nie musi oznaczać wysokich nakładów kapitałowych, ani dużych zmian infrastrukturalnych. Gdy celem jest szybkie wdrożenie i szybki zwrot z inwestycji, kluczowe stają się te rozwiązania, które można łatwo dostosować do już działających systemów. W przemyśle spożywczym można więc wykorzystać istniejące systemy produkcji wsadowej oraz rozwiązania zarządzania recepturami.

Stała jakość produktów dzięki zaawansowanemu zarządzaniu recepturami

Cyfrowe zarządzanie recepturami pozwala producentom sprawniej wprowadzać na rynek większą liczbę wariantów produktów, skracając reakcję na potrzeby konsumentów. W czasach zarówno pandemii, jak i „nowej normalności” to rozwiązanie umożliwia bardzo elastyczne podejście do niespodziewanych wymagań rynku. Cyfrowe zarządzanie recepturami umożliwia utrzymanie konkurencyjności poprzez:
  • upraszczanie procesu optymalizacji, wdrażania, adaptacji i wykonywania receptur.
  • Zarządzanie większą liczbą odmian produkcji i opakowań w celu szybszej reakcji na potrzeby klientów i skrócenia czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Z doświadczenia Schneider Electric wynika, że dzięki nim czas wprowadzenia produktu na rynek może być o 20% krótszy.
  • Najlepsze wykorzystanie już istniejących aktywów i zasobów.

Test Netatmo – inteligentny dom w zasięgu Twojej ręki

Automatyczne zarządzanie operacjami wsadowymi

Cyfrowe zarządzanie partiami gwarantuje, że produkty wytwarzane w kilku różnych zakładach spełniają te same wymagania wyjściowe. Wiele przedsiębiorstw działa bez strategii standaryzacji procesów, co utrudnia firmom łatwe przenoszenie produkcji w ramach swojej sieci zakładów. Brak rozwiązań w zakresie zarządzania partiami wpływa na mniejszą spójność produkcji, ale też powoduje wydłużenie czasu i zwiększenie kosztów podczas wprowadzania nowych produktów na rynek.
Z kolei oprogramowanie do zarządzania wsadami pomaga producentom poprawić jakość produktu oraz wydajność operacyjną. Automatyzacja procesów wsadowych zapewnia stałą jakość zgodną ze specyfikacjami receptur, maksymalizuje wykorzystanie zasobów, a także optymalizuje cykle produkcyjne.
Główne korzyści transformacji cyfrowej przedsiębiorstw spożywczych to:
  • większa efektywność operacyjna dzięki optymalizacji wydajności zakładu.
  • Skrócenie cykli przezbrajania maszyn.Automatyzacja elektronicznego zapisu partii (EBR), pozwalająca na przechowywanie idealnych ustawień wsadu i dopracowania receptur w celu uzyskania najlepszych wyników.
  • Tworzenie kompletnej historii produkcji wraz z genealogią produktów, umożliwiające pełną identyfikowalność i lepszą zgodności z przepisami.

Wsparcie przemysłu spożywczego od Schneider Electric

Rozwiązania EcoStruxure, oferowane przez Schneider Electric od wielu lat, pomagają producentom żywności dostosować ich park maszynowy do wymogów nowoczesnej produkcji. Szczególne znaczenie dla branży spożywczej ma oprogramowanie AVEVA Batch Management, które pozwala zwiększyć o 20% doskonałość operacyjną, podnieść o 30% wydajność, o 20% zwiększyć wykorzystanie sprzętu w zakładzie produkcyjnym i zredukować o 40% koszty inżynieryjne.
Pakiet Aveva InBatch, służący do zarządzania produkcją wsadową, automatycznie rezerwuje potrzebne maszyny, wyznacza drogi dozowania, monitoruje wykorzystanie surowców i tworzy genealogię produkcji. Zintegrowane rozwiązania do zarządzania recepturami i produkcją wsadową sprawiają, że cyfryzacja działa na rzecz poprawy jakości, identyfikowalności i zgodności z przepisami pracy zakładów z branży spożywczej. Takie narzędzia jak Aveva InBatch są odpowiedzią na rosnące potrzeby producentów i wyzwania, jakie stawia przed nimi „nowa normalność”.
Kliknij, by zobaczyć możliwości EcoStruxure w przemyśle spożywczym

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: