Huawei – inteligentna łączność ze sztuczną inteligencją

Huawei uruchamia wszechstronne inteligentne rozwiązania w zakresie łączności

inteligentna łączność
Huawei Executive Director David Wang launches all-scenario intelligent connectivity solutions

Komisja Szerokopasmowa działająca przy ONZ i Huawei byli współgospodarzami szóstej konferencji Ultra-Broadband Forum (UBBF 2020), które odbyło się online w Pekinie. Podczas tegorocznej konferencji UBBF, którego tematem przewodnim jest „inteligentna łączność, nowa wspólna wartość”, omówiono wyzwania i szanse, przed którymi stoi sektor łączności w erze inteligentnej technologii.

Podczas wydarzenia David Wang, dyrektor wykonawczy Huawei i przewodniczący Rady Oceny Inwestycji, wygłosił prelekcję na temat „Budowanie inteligentnej łączności dla inteligentnego świata„. Pan Wang przedstawił również wszechstronne inteligentne rozwiązania Huawei w zakresie łączności do zastosowania przez użytkowników domowych i przedsiębiorstwa. Dzięki tym zastosowaniom domowy internet szerokopasmowy wejdzie w erę gospodarki doznań, a transformacja cyfrowa różnych branż zostanie przyspieszona.

Test MateBook 14 2020 – kolejny świetny laptop Huawei

W sektorze łączności można zaobserwować pięć ekscytujących zmian
Każde ulepszenie technologii łączności wywoływało głębokie zmiany społeczne. Obecnie, gdy zmierzamy do ery inteligentnych technologii, ludzie, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mają wyższe wymagania w tym zakresie niż kiedykolwiek w przeszłości, a nowe technologie, jak chmura i sztuczna inteligencja, szybko integrują się z systemami łączności. Prowadzi to sektor łączności do pięciu ekscytujących zmian:
Zmiana 1: Od IoT do inteligentnego IoT do technologii łaczności Intelligent Twins.

W przeszłości naszym celem było połączenie wszystkich ludzi i gospodarstw domowych. Był to Internet wszystkiego ( Internet of everything). Dążąc do bezproblemowego życia w obecności sztucznej inteligencji i inteligentnych modernizacji przedsiębiorstw, musimy połączyć więcej rzeczy z zastosowaniem tych technologii. Mówimy tu zatem o „inteligentnym Internecie wszystkiego”. Według prognoz podmiotów zewnętrznych liczba połączeń na całym świecie do 2035 r. osiągnie poziom jednego biliona, sprawiając, że wszechobecna łączność i powszechne inteligentne rozwiązania staną się rzeczywistością.

Zmiana 2: Od biura do biura+produkcji COVID 19 zmienił potrzeby ludzi w zakresie szerokopasmowego internetu. W przypadku zastosowań w przedsiębiorstwach łączność wykroczyła poza przestrzeń biurową i służy zarówno pracownikom biurowym, jak i pracownikom produkcji. Jeżeli chodzi o cyfryzację przedsiębiorstw, pole zainteresowań zmieniło się z cyfrowego biura na cyfrową produkcję, cyfrowe transakcje i operacje.

Zmiana 3: Od najlepszych możliwych wyników do zróżnicowanych i deterministycznych możliwości usług sieciowych Poszczególne branże różnią się pomiędzy sobą pod względem zastosowania usług i wymogami w zakresie łączności. Jeśli usługi zróżnicowane są standardem, to doświadczenie, jakie niesie za sobą sieć deterministyczna jest koniecznością. Z tego powodu operatorzy mogą otworzyć się na rynki pionowe poprzez zapewnienie zróżnicowanych i deterministycznych usług sieciowych.

Zmiana 4: Od Mbps do Gbps za pośrednictwem dowolnego medium. Istnieją technologie wielodostępu (multiple-access), w tym telefonia komórkowa, Wi-Fi i technologie światłowodowe, a różnorodność wielu zastosowań oznacza, że technologie te pozostaną z nami przez wiele kolejnych lat. Dzięki wspólnym działaniom całego sektora 4G, 5G, Wi-Fi i technologie światłowodowe mogą obecnie zapewnić wszechobecną łączność o prędkości mierzonej w gigabitach na sekundę.

Zmiana 5: Od manualnej eksploatacji i konserwacji po hiper-automatyzację. 5G sprawi, że eksploatacja i konserwacja sieci stanie się bardziej złożona. Manualna eksploatacja i konserwacja będzie niewystarczająca dla tej nowej złożoności, ustępując miejsca hiper-automatyzacji opartej na dużych zbiorach danych i sztucznej inteligencji, które umożliwią uproszczenie procesu decyzyjnego w ramach tych zadań.

Zmierzanie w kierunku inteligentnej łączności ze sztuczna inteligencją

Tych pięć zmian stawia nowe wymagania w zakresie łączności. W celu sprostania tym wymogom i osiągnięcia większej wydajności łączność musi przejść na wyższy poziom.

Pierwszym wymogiem jest wszechobecna prędkość mierzona w gigabitach, ponieważ internet szerokopasmowy jest podstawą łączności. Wszechobecna łączność o prędkości mierzonej w gigabitach jest niezbędna do przesyłania nagrań w jakości ultra-HD, do komercyjnych zastosowań technologii VR/AR, aparatów AI i dronów.

Kolejnym wymogiem są deterministyczne doznania, niezbędne w przypadku zastosowań domowych, takich jak praca czy nauka zdalna, jak również w przypadku przedsiębiorstw, które dążą do bezpiecznej i niezawodnej produkcji.

Trzecim wymogiem jest hiper-automatyzacja. Wraz z postępującą złożonością i skalą sieci, należy wykorzystać duże zbiory danych i sztuczną inteligencję w celu osiągnięcia hiper-automatyzacji.

W erze inteligentnych technologii inteligentna łączność charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: wszechobecną prędkością mierzoną w gigabitach, deterministycznymi doznaniami i hiper-automatyzacją.

Wszechstronne inteligentne rozwiązania Huawei w zakresie łączności
Podczas konferencji Wang przedstawił nowe wszechstronne inteligentne rozwiązania w zakresie łączności, w tym inteligentne rozwiązania dostępu dla domów, jak również inteligentne sieci kampusowe, inteligentne linie prywatne klasy premium i inteligentne rozwiązania w zakresie sieci opartych o technologię chmury dla przedsiębiorstw.

  • Inteligentna architektura rozproszonego dostępu: Rozwiązanie to przyczyniło się do kompleksowej modernizacji urządzeń domowych, miejscowych systemów końcowych i zarządzania siecią. Dostęp do Internetu bezprzewodowego w prędkościach gigabitowych w całych pomieszczeniach, wysoka jakość usługi i precyzyjna identyfikacja użytkowników, jakie zapewni inteligentna architektura rozproszonego dostępu, sprawi, że operatorzy osiągną większe korzyści z sieci niż z bazy użytkowników.
  • Inteligentne sieci kampusowe: Dzięki centralnemu zarządzaniu sieciami LAN i WAN, dostępowi do prędkości liczonych w gigabitach na sekundę oraz eksploatacji i konserwacji opartej na sztucznej inteligencji inteligentne sieci kampusowe umożliwiają operatorom zapewnienie kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw przechodzących na rozwiązania w chmurze.
  • Inteligentne linie prywatne klasy premium: Rozwiązanie to w znacznym stopniu zmniejsza latencję dzięki w całości optycznej technologii przełączania, która pozwala operatorom na oferowanie przedsiębiorstwom o wyższych wymaganiach ultra-niskiej latencji na poziomie 1 ms i najwyższego poziomu funkcjonalności. Elastyczne i twarde rury, stworzone w oparciu o technologię płynnych optycznych sieci transportowych, pozwalają na uzyskanie elastycznej przepustowości łącza w zakresie od 2 megabitów na sekundę do 100 gigabitów na sekundę oraz bezstratne dostosowanie usługi. Inteligentne linie prywatne klasy premium dodatkowo zapewniają klientom firmowym połączenie z sieciami prywatnymi na poziomie długości fali za pośrednictwem wyłącznych zasobów falowych lub podfalowych.
  • Inteligentne sieci w chmurze: Rozwiązanie to ma na celu stworzenie synergii pomiędzy chmurą i siecią w erze rozwiązań w chmurze. Inteligentne sieci w chmurze, bazujące na inteligentnych sieciach IP, tworzyć będą wysokiej jakości prywatną sieć w chmurze, dając przedsiębiorstwom dostęp do wielu chmur.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat firma Huawei prowadziła razem z klientami i partnerami prace nad stworzeniem płynnie działającej sztucznej inteligencji dla domów i oraz nad modernizacją opartych na niej rozwiązań dla wszystkich branż. Naszym nadrzędnym celem jest rozwój gospodarki cyfrowej i poprawa jakości życia” – powiedział Wang.
Nieustające inwestycje w 5G, sieć optyczną i innowacje związane z IPv6 pozwoliły nam dzisiaj wprowadzić na rynek kompleksowe rozwiązania z zakresu łączności. Sprawią one, że sieci ultraszerokopasmowe staną się bardziej ekologiczne i wydajne, tworząc warunki dla bardziej inteligentnego świata. W przyszłości zamierzamy zintensyfikować nasze działania w dziedzinie badań podstawowych, zwiększyć nakłady inwestycyjne na technologie sieciowe nowej generacji i współpracować ze wszystkimi interesariuszami w celu kształtowania mniej emisyjnego oraz bardziej wydajnego i inteligentnego świata.

UBBF to międzynarodowe flagowe wydarzenie dla branży ICT. Podczas tegorocznej edycji przemówienia wygłosili przedstawiciele China Mobile, FTTH Council Europe, TechUK, Ernst & Young Advisory Limited, IPv6 Forum i SAMENA Telecommunications Council.

źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: