innogy – ostatni kwartał na rynku energii

Ostatni kwartał na rynku energii przyniesie wiele zmian – raport innogy

innogy

Ostatni kwartał tego roku stoi w obliczu dwóch dużych zmian na rynku energii. Pierwszą jest ta na poziomie europejskim, druga dzieje się na rynku krajowym.

Ostatni kwartał pod znakiem transformacji

We wrześniu Komisja Europejska ogłosiła nowy plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 55 proc. do 2030 roku, zaś Parlament Europejski w październiku poparł jeszcze bardziej ambitny cel, wynoszący 60%. Unijny scenariusz wynika z faktu, że obecny poziom redukcji na poziomie 40% nie wystarczy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Realizacja propozycji wiąże się jednak z czynnikami, takimi, jak sytuacja społeczno-polityczna. Podjęcie decyzji dotyczącej redukcji emisji będzie poprzedzone długimi negocjacjami państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Drugą ważną zmianą może być całkowite lub częściowe zniesienie obliga giełdowego. We wrześniu, przy okazji porozumienia w sprawie transformacji górnictwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o nowym projekcie ustawy, który ma je znosić. Ostateczny kształt legislacji w tym obszarze może znacząco wpłynąć na podaż na rynku energii, ceny dla odbiorców, a przede wszystkim transparentność transakcji na rynku.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G – design z wyrafinowaną techniką w naszych rękach

Rynek krajowy rośnie

Na rynek energii elektrycznej, jak i gazu w ostatnich miesiącach duży wpływ miały czynniki pogodowe, decyzje w sprawie redukcji emisji oraz oczywiście pandemia. Mimo wzrostu generacji energii z OZE, która obniża ceny energii, ogólne zapotrzebowanie na energię we wrześniu było większe niż w sierpniu i tym samym, zwiększyło jej cenę na Rynku Dnia Następnego. Średnia cena indeksu TGeBase w porównaniu do poprzedniego miesiąca była wyższa o 2,4%. Rozpoczyna się również okres wzrostu generacji energii z farm wiatrowych, a jednocześnie spadku z farm fotowoltaicznych. Powinno się to przełożyć na bardziej równomierne obniżenie cen energii w poszczególnych godzinach.

Na Rynku Terminowym powrót zwiększonego wolumenu aukcyjnego uprawnień do emisji CO2 znalazł swoje odzwierciedlenie w wycenie EUA. W porównaniu z notowaniami z ostatnich dni sierpnia, kiedy wycena sięgała poziomu 29,5 EUR/t, z początkiem września nastąpił spadek poniżej 27 EUR/t.

Z kolei, na Rynku Terminowym gazu ziemnego obserwowaliśmy m.in. wyhamowanie wzrostu cen kontraktów. Sytuacja przez cały miesiąc była bardzo zmienna, a w końcówce okresu kontrakty zaczęły ponownie drożeć. Ceny były wspierane przez rosnące zapotrzebowanie na gaz na rynku azjatyckim, a także informacje o potencjalnych strajkach w Norwegii, mogących wpłynąć na ograniczenie podaży surowca. Stan napełnienia magazynów w Europie na koniec miesiąca wyniósł ok. 95 % (1052 TWh).

Okiem tradera

Ostatni kwartał 2020 roku zapowiada dynamiczną sytuację zarówno na rynku gazu, jak i energii. W przypadku energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego możemy obserwować FIX w okolicach 300 zł/MWh, w zależności od panującej w kraju temperatury oraz generacji OZE. Rynek terminowy uzależniać będzie swoje ceny od kosztów związanych z uprawnieniami do emisji CO2. Ceny surowca na rynku gazu będą mocno zależne od pogody, a także od czynników takich, jak np. strajk w Norwegii.

Więcej opinii, danych i prognoz można znaleźć w comiesięcznym Raporcie o rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych w Polsce, dostępnym na stronie innogy.

 Miesięczny raport o stanie rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych

Autorami raportu są traderzy i analitycy biznesowi innogy, którzy raz w miesiącu przygotowują dogłębną analizę sytuacji na rynku. Comiesięczny raport zawiera m.in.: notowania cen energii i gazu, informacje o zapotrzebowaniu na energię, a także o istotnych zmianach prawnych dotyczących rynku. Raport wskazuje również najważniejsze wydarzenia dla rynku w nadchodzącym miesiącu.

Pełną wersję bieżącego wydania raportu można pobrać tutaj.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: