Ryan Ding (Huawei) – inteligentne technologie tworzą nowe możliwości

Podczas drugiego dnia organizowanej przez internet 6. edycji forum Ultra-Broadband Forum (UBBF) poświęconego technologiom ultra-szerokopasmowym, dyrektor wykonawczy Huawei i prezes Carrier Business Group Ryan Ding wygłosił przemówienie wprowadzające pt. „Inteligentne technologie tworzą nowe możliwości”.

Ryan-Ding
Ryan Ding speaks at UBBF 2020

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, firma Huawei pracowała wspólnie ze swoimi partnerami nad określeniem możliwości oferowanych przez technologie giga-pasmowe i szerokopasmowe-premium, odkrywając nowe możliwości w obszarach takich jak prędkości gigabitowe, komfort korzystania z sieci, sprawna eksploatacja i utrzymanie oraz systemy przemysłowe. Wspólnie dążono do maksymalizacji komercyjnych i przemysłowych korzyści wynikających z zastosowania stacjonarnych łączy szerokopasmowych.

Reklamy

Test Huawei FreeBuds Pro – z dynamiczną redukcją szumów

W dobie pandemii COVID-19, stacjonarne sieci szerokopasmowe oferują ogromne korzyści społeczne i gospodarcze, szczególnie w krajach dysponujących wysokiej klasy infrastrukturą szerokopasmową. Stacjonarne łącza szerokopasmowe odgrywają istotną rolę w przywracaniu normalnego funkcjonowania w zakresie pracy, produkcji, edukacji i gospodarki.

Ding stwierdził, że ciągłe innowacje i inwestycje operatorów w szerokopasmowe łącza stacjonarne oferują nieograniczone możliwości i staną się ważnym motorem napędowym globalnego odrodzenia gospodarczego. Dodał, że operatorzy sieci muszą podwoić swoje starania w zakresie stacjonarnych łączy szerokopasmowych, koncentrując się nie na zapewnianiu łączności między domami, a między przedsiębiorstwami oraz zapewniając najlepszą łączność każdej osobie, domowi i organizacji poprzez nieustanne innowacje.

Według Dinga, branża powinna dążyć do pobudzenia globalnej gospodarki cyfrowej, jednocześnie pracując nad maksymalizacją komercyjnych korzyści wynikających z zastosowania stacjonarnych łączy szerokopasmowych. W związku z tym firma Huawei wskazała, że inteligentna łączność będzie kluczowym obszarem innowacji branżowych i ułatwi operatorom sieci wykorzystywanie nowych możliwości biznesowych oraz pozwoli na realizację transformacji cyfrowej w poszczególnych branżach.

1. Home+: lepsze technologie i bardziej zróżnicowane usługi
Wraz ze wzrostem znaczenia łączności z internetem w codziennym życiu, nasze domy stają się wielofunkcyjnymi platformami. Dzięki inteligentnej łączności gospodarstwa domowe będą mogły korzystać ze zróżnicowanych usług, w tym m.in. szybkiego łącza szerokopasmowego, pełnego zasięgu oraz umów gwarantujących poziom świadczonych usług (ang. Service Level Agreement, SLA). Domy staną się czymś więcej niż przestrzenią do życia. Będą miejscami, w których użytkownicy końcowi mogą korzystać z zupełnie nowych, inteligentnych technologii „Home+”.
Firma Huawei zaproponowała wzór na maksymalizację korzyści cyfrowych w domu: Korzyści cyfrowe dla domu = szybkość łącza szerokopasmowego + sieć domowa + zróżnicowane usługi, o których mowa poniżej.

Szybsze łącza szerokopasmowe dzięki podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących budowy sieci: władze krajowe powinny włączyć budowę sieci szerokopasmowych do swoich narodowych strategii oraz udzielać wsparcia finansowego i regulacyjnego w tym zakresie. Operatorzy sieci powinni natomiast podchodzić do planowania, budowy, montażu, eksploatacji i utrzymania infrastruktury sieciowej w sposób całościowy. Należy koncentrować się na istotnych użytkownikach i budować osiedla mieszkaniowe wyposażone w systemy gigabitowe, promując powszechną modernizację usług szerokopasmowych.

Pełen zasięg dzięki podłączeniu każdego użytkownika: ważnym wyzwaniem dla operatorów sieci jest zapewnianie w domach wysokiej jakości sieci Wi-Fi. Dzięki oferowaniu Wi-Fi jako usługi oraz udostępnianiu usług Wi-Fi w ramach platformy możliwa jest wizualizacja, zarządzanie i konserwacja tych technologii, skutkująca poprawą komfortu użytkowników domowych. Huawei współpracuje z operatorami przy promowaniu rozwiązań typu fiber-to-the-room (FTTR – podłączanie światłowodu bezpośrednio do pomieszczenia), które wspierają rozwój zastosowań +smart home+.

Gwarantowany poziom świadczonych usług: w celu dalszej poprawy komfortu użytkowników domowych na znaczeniu zyskuje możliwość inteligentnego modyfikowania usług docelowych. Operatorzy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do określania rodzaju usługi domowej, aby następnie dostarczać odpowiednią usługę o gwarantowanym poziomie jakości w różnych sytuacjach. Innymi słowy, operatorzy mogą ściślej współpracować z platformami OTT przy generowaniu wpływów z danego systemu. Będą wtedy mogli gwarantować poziom świadczonych usług w ramach rozpowszechniania za opłatą zróżnicowanych usług. Operatorzy mogą również wykorzystywać nowe możliwości biznesowe na rynkach pionowych, jak „smart home”.

2. Enterprise+: maksymalizacja wartości cyfrowej dzięki lepszym rozwiązaniom
Dla firm cyfryzacja oznacza połączenie kapitału, siły roboczej, majątku, informacji i przepisów. Pomimo tego, że łączność jest nieodzowna dla funkcjonowania przedsiębiorstw cyfrowych, operatorzy nadal zmagają się z ogromnymi problemami w zakresie zapewniania firmom gwarancji łączności. Łączność inteligentna systematycznie poprawia jakość obsługi firm w trzech obszarach: zasięg, architektura i fuzja, oraz ułatwia przedsiębiorstwom cyfryzację.
Firma Huawei opracowała także wzór pozwalający zwiększać korzyści cyfrową w firmie: korzyści cyfrowe dla firm = zasięg x architektura x fuzja, o których mowa poniżej.

Inteligentny, bezproblemowy zasięg dzięki szeregowi technologii: operatorzy powinni opracować kompleksowy plan obsługi danego obszaru i zainstalować prywatne linie optyczne w promieniu 300 metrów od użytkowników biznesowych. Konieczna jest ponadto integracja szeregu technologii takich jak 5G, OTN, IP, czy PON w ramach jednej sieci optycznej. Pozwoli to bowiem w sposób inteligentny wychodzić naprzeciw zróżnicowanym potrzebom przedsiębiorstw przy pomocy różnorodnej oferty linii prywatnych. Operatorzy mogą także w pełni wykorzystywać swoje istniejące zasoby sieciowe, jak np. w pełni światłowodowe miasta, aby budować jedną sieć pełniącą wiele funkcji oraz jedną linię prywatną obsługującą wiele usług.

Deterministyczne usługi dzięki elastycznej, inteligentnej architekturze: operatorzy potrzebują elastycznej i inteligentnej architektury, która nie ulega przeciążeniu, jest zawsze dostępna, skalowalna i uproszczona. Tego rodzaju architektura może pomóc w realizacji założeń umów o gwarantowanej jakości usług (SLA), m.in. pod względem parametrów takich jak gwarantowana przepustowość, opóźnienia, niezawodność, czy czas świadczenia usług. Architektura jest kluczowa dla zapewnienia deterministycznych usług i generowania przychodów z umów typu SLA.

Zróżnicowane usługi dzięki połączeniu chmury i sieci: Huawei uważa, że możliwości sieci będą pewnego dnia odgrywać zasadniczą rolę. Znikną granice sieci, a chmury obliczeniowe i sieci ulegną całkowitemu połączeniu. Operatorzy sieci będą mogli dywersyfikować swoją ofertę dzięki spersonalizowanej obsłudze klienta, od zakupu po korzystanie z usługi. Oprócz pakietów usług sieciowych i dotyczących chmury będą także oferować łatwe przejście na chmurę oraz zróżnicowane usługi sieciowe i chmurowe.

Na koniec swojego wystąpienia, Ding podkreślił, że rozwój działalności gospodarczej i postęp technologiczny nie odbywają się niezależnie od siebie. Łączność inteligentna obejmuje trzy główne innowacje: budowę inteligentnych sieci, inteligentne sieci chmurowe oraz synergię pomiędzy sieciami i przetwarzaniem danych. Firma Huawei będzie bliżej współpracować ze swoimi klientami nad tworzeniem lepszych korzyści cyfrowych dla domów i firm w oparciu o dwa powyższe wzory oraz dostarczać inteligentne usługi dzięki powszechnej łączności. Wspólnie umożliwią cyfrową transformację poszczególnych branż, wykorzystując możliwości gospodarki cyfrowej wartej miliardy dolarów.

źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: