Warszawa wybiera e-point na doradcę technologicznego

Miasto Stołeczne Warszawa wybiera e-point na doradcę technologicznego dla projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Warszawa

Spółka e-point SA wygrywa kolejny przetarg z sektora publicznego. Projekt dotyczy usług doradczych w zakresie przygotowania założeń i specyfikacji dla cyfrowego rozwiązania mikro-nawigacji na terenie Warszawy oraz 16 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Test Huawei P smart 2021-4 aparaty i niedrogi, czy warto?

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Docelowy system ma być  zgodny ze standardami WCAG 2.0, które przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu. W sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku, chociażby poprzez kompatybilność aplikacji z systemami udźwiękającymi urządzenia mobilne.

Cyfrowe rozwiązania oraz systemy geoinformacyjne mają za zadanie służyć ludziom i poprzez takie realizacje powinniśmy kształtować wspólną przyszłość – komentuje Marek Szulc , CEO e-point Polska.

Test Xblitz Park View 2 – lusterko z kamerą

Zakres umowy 

Usługa doradcza będzie polegała na zbadaniu potrzeb i skonstruowaniu ogólnej wizji systemu, przez fazę testowania z użytkownikami, aż po przygotowanie specyfikacji do ogłoszenia postępowania na jego budowę. Ostatnim punktem będzie wsparcie zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyborze wykonawcy i nadzorze nad budową docelowego systemu. Zakończenie prac jest przewidziane na 31 października 2022 r.

Wygranie kolejnego przetargu, w tak krótkim czasie po decyzji o wejściu w sektor publiczny, napawa nas optymizmem i motywacją do dalszego działania – dodaje Marek Szulc.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: