Niemiecki Vodafone o wykluczeniu Huawei z budowy 5G

Prezes niemieckiego oddziału Vodafone, Hannes Ametsreiter, ostrzegł rząd federalny przed skutkami ewentualnego wykluczenia Huawei z budowy niemieckich sieci 5G i wzywa do konstruktywnej rozmowy opartej na faktach, a nie zastraszaniu.

 To kolejny przykład zaufania płynący bezpośrednio od klientów Huawei – operatorów telekomunikacyjnych.

Wykluczenie Huawei doprowadziłoby do opóźnienia rozwoju sieci 5G nawet o pięć lat  oraz znacząco podniosłoby koszty. – powiedział  magazynowi FOCUS, Hannes Ametsreite, prezes niemieckiego oddziału Vodafone

Uzasadnił to faktem, że wyłączenie dostawcy wymagałoby poważnych interwencji technicznych przy przechodzeniu na nowy standard 5G. Jest to o tyle ważne, że Deutsche Telekom i Telefónica Deutschland, podobnie jak Vodafone, współpracują z Huawei przy budowie swoich infrastruktur.
Hannes Ametsreiter podkreślił, że nie podziela obaw dotyczących bezpieczeństwa sprzętu od Huawei: „Zamiast taktyki zastraszania wolałbym raczej przeprowadzić dyskusję opartą na faktach na temat rozwiązań technicznych i mechanizmów ochrony firm, na przykład poprzez szyfrowanie”. Jednocześnie zaznaczył, że ewentualny zakaz to „decyzja polityczna”.
Jak dotąd rząd federalny pozostawił otwartą kwestię, czy możliwe będzie użycie komponentów Huawei w niemieckiej sieci 5G. Decydujące znaczenie powinna mieć ścisła procedura testowa.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: