CANAL+ Polska publikuje prospekt

CANAL+ Polska, wiodący dostawca płatnej telewizji z segmentu premium w Polsce, opublikowała dziś prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).

CANAL+ Polska

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 3-9 listopada 2020 roku. Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Santander Biuro Maklerskie – Santander Bank Polska S.A.

CANAL+ Polska zmierza na GPW

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 4-9 listopada 2020, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: