PSIM+ – ochrona budynków w czasie epidemii

PSIM+ – nowy wymiar ochrony budynków w czasie epidemii

Trwający kryzys związany z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 stawia przed branżą ochrony nowe wyzwania. Wartością stało się wychwytywanie symptomów zakażenia patogenem na poziomie wejścia do budynku. Przedsiębiorcy zatrudniający wielu pracowników powinni mieć świadomość, że dziś na rynku dostępne są systemy zabezpieczenia obiektu wyposażone w inteligentne kamery ze zdolnością rejestracji temperatury ciała z odległości nawet do 5 metrów.

Test Netatmo – inteligentny dom w zasięgu Twojej ręki

Kamera z przetwornikiem termicznym i czujnikiem optycznym umożliwia detekcję twarzy i sylwetki, nawet gdyby w polu monitoringu znalazło się jednocześnie aż 16 osób, a także przypisuje temperaturę do sylwetki każdej z osób w polu monitoringu wizyjnego. Pomiar jest dokonywany szybko, charakteryzuje się precyzją. Ponadto, integracja z system PSIM+ przy wystąpieniu nieprawidłowego pomiaru umożliwia wyświetlenie na monitorze sugerowanej procedury postępowania, np. zablokowanie bramki.

Ta funkcja systemu przyciąga szczególną uwagę w dobie walki z koronawirusem. Pracownicy ochrony nadal odgrywają kluczową rolę w zabezpieczeniu obiektów. Ich pozycję wzmacnia to, że wiele naruszeń procedur i bezpieczeństwa pociąga za sobą konieczność ich interwencji. Jednak rosnąca rola technologii powoduje, że pracowników ochrony stopniowo ubywa, a mimo to poziom zabezpieczeń wzrasta.

Czy sterylizator UV nada się do dezynfekcji smartfona – sprawdziliśmy?

Zintegrowane bezpieczeństwo

Rozwój techniki sprawia, że system tworzony przez oprogramowanie, łączność i zarządzanie danymi zapewnia lepszy nadzór nad bezpieczeństwem miejsc niż człowiek. Już w 2021 roku wartość rynku ochrony osób i mienia w Polsce przekroczy kwotę 11 mld zł. Jednym z trendów w branży security będzie profesjonalizacja usług w oparciu o nowoczesne technologie. Postępujący rozwój oprogramowania, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego stwarza zupełnie nowe możliwości, które z chęcią są adaptowane przez branżę zabezpieczeń. Jednym z takich rozwiązań są systemy klasy PISM (ang. Physical Security Information Management), czyli uniwersalne systemy integrujące wszystkie elementy odpowiedzialne za ochronę budynku.

W początkowych założeniach systemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów klasy PSIM nie miały wyręczać pracowników ochrony, lecz ich wspierać. Jednak lata rozwoju i ciągłego poszerzania funkcji doprowadziły do sytuacji, w której systemy te w praktyce zapewniają obiektom skuteczniejszy monitoring i bezpieczeństwo niż człowiek. Jako przykład takiego systemu może posłużyć rozwiązanie WinGuard X4.

Nowoczesne technologie umożliwiają monitoring oraz regulowanie przepływu osób w obiekcie czy wjazdu samochodów na jego teren. Poziom bezpieczeństwa zwiększają takie funkcje, jak choćby zdalna obsługa bram wjazdowych i szlabanów, automatyczna kontrola wjazdu na podstawie uprawnionych tablic rejestracyjnych, koloru lub marki pojazdu czy zdalna obsługa systemu sygnalizacji włamania i napadu, łącznie z powiadomieniem grupy interwencyjnej. System ma zdolność raportowania zdarzeń, także na urządzenia mobilne, a także daje użytkownikom możliwość centralnego zarządzania wieloma obiektami oraz porządkowania obowiązujących tam procedur.

Recenzja Huslog OW-5102 – akumulatorowa lampa sterylizująca UV-C

Odpowiedzialność przejmują maszyny

Dla użytkowników równie istotna jest możliwość zarządzania bieżącą eksploatacją obiektów, a także kontrola klimatyzacji realizowana na podstawie z góry określonego harmonogramu czy zarządzanie kalendarzem konserwacji i przeglądów, np. gaśnic. Zastosowanie wszystkich powyższych funkcji skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności, które dotychczas powierzano i wciąż na dużą skalę powierza się ludziom. To duże ułatwienie pracy dla pracowników ochrony. Warto zaznaczyć, że jakość wdrożeń systemu są dziś gwarantowane przez certyfikowanych partnerów technologicznych, którzy potrafią dopasować rozwiązania do indywidualnych potrzeb nabywcy.

Celem jest coraz wyższy poziom bezpieczeństwa obiektów. Skuteczniejsza ochrona jest możliwa obecnie przez centralizację zarządzania informacjami pozyskiwanymi ze wszystkich systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na chronionym obiekcie. Nowoczesna technologia monitoringu wizyjnego i detekcji niepożądanych zdarzeń podwyższa skuteczność zdalnej kontroli obiektu i zarazem umożliwia natychmiastową reakcję ze strony kontrolerów systemu, pracujących w trybie 24/7. System PSIM+ uniemożliwia nie tylko wejście na obiekt niepowołanych osób, lecz także ogranicza koszty ochrony, których zdecydowaną większość pochłania stała obecność w obiektach wyspecjalizowanych pracowników ochrony.

 Autor: Damian Dopiera, dyrektor działu wsparcia technicznego w C&C Partners

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: