Plus – zmiany w regulaminach ABO od dnia 21.12.2020 r.

Polkomtel, operator sieci Plus opublikował zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

w zakresie:

Reklamy
  • narzędzi umożliwiających konsumentom monitorowanie wykorzystania usług świadczonych w sieci ruchomej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych oraz sposobów ich informowania o wykorzystaniu limitu zużycia takich usług,
  • prawa abonenta będącego stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi, do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne oraz związanego z nim uprawnienia abonenta do odszkodowania, jeśli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu z przyczyn leżących po stronie POLKOMTEL sp. z o.o. oraz sposobu ustalania jego wysokości,
  • okresu, w którym abonent zachowuje prawo do przeniesienia przydzielonego numeru po rozwiązaniu umowy.

Test Sony Xperia 5 II – kompaktowy smartfon 5G

Szczegóły: Tutaj

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: