LG ogłosiło szereg zmian organizacyjnych

LG ogłasza zmiany organizacyjne, by jeszcze lepiej reagować na zmiany środowiska biznesowego

LG ogłosiło szereg zmian organizacyjnych. Ich celem jest szybsze przekształcenie globalnego producenta elektroniki użytkowej i sprzętu AGD w firmę, która będzie w stanie lepiej sprostać przyszłorocznym wyzwaniom poprzez przekształcanie ich w szanse rozwoju. Inicjatywy zapowiedziane na przyszły rok oraz kolejne lata to m.in. promowanie innowacji cenionych przez klientów poprzez strategię cyfrowej transformacji, stworzenie interdyscyplinarnego Centrum Zarządzania Jakością, utworzenie Północnoamerykańskiego Centrum Innowacji, wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz powołanie działu ds. robotyki w dziale Business Solutions.

Reklamy
Lyu Jae-cheol
Lyu Jae-cheol
Ważną zmianą będzie też przejście na emeryturę Dana Songa, prezesa i dyrektora generalnego działu Home Appliance & Air Solution Company, który objął swoje stanowisko pod koniec roku 2016 i pozostawia firmę mocniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Dan Song był związany z LG Electronics od 37 lat. Pod jego kierownictwem dział Home Appliance & Air Solution Company odnotował najwyższe wyniki sprzedaży w historii firmy i jest kluczowym powodem dobrych wyników LG, osiągniętych pomimo pandemii. Stery największego działu firmy LG przejmie Lyu Jae-cheol, pracujący w LG od 32 lat i pełniący od roku 2016 funkcję szefa pionu biznesowego Living Appliance.
Oprócz skupienia się na wartościach cenionych przez klientów, kontroli jakości, innowacjach, badaniach i rozwoju oraz robotach, firma LG będzie kreować więcej możliwości wzmacniania konkurencyjności, wspierać przełomowe myślenie oraz lepiej przygotowywać się na przyszłe niepewności. W celu przekazania kadrze kierowniczej oraz pracownikom bezpośredniej odpowiedzialności za rozwijanie poszczególnych kategorii, w pionie biznesowym H&A Living Appliance zostaną utworzone niezależne działy dla lodówek oraz suszarek.
W pionie biznesowym Air Solutions powstanie natomiast niezależny dział System Air Conditioner poświęcony klimatyzatorom systemowym. Do nowych inicjatyw zaliczają się też laboratorium innowacji w dziedzinie przełomowych technologii (Disruptive Technology Innovation Lab) i laboratorium innowacji w dziedzinie przełomowych produktów (Disruptive Product Innovation Lab), których działalność będzie stanowić połączenie elementów prac badawczo-rozwojowych z planowaniem przyszłych produktów.
LG - logo
W centrum badań nad materiałami i urządzeniami (Materials & Devices Advanced Research Center), podlegającym dyrektorowi ds. technologii, powstanie laboratorium nowych wyświetlaczy New Display Lab. Jego zadaniem będzie zintensyfikowanie rozwoju technologii Micro LED z myślą o szybszym rozwijaniu tej gałęzi biznesu. Dyrektor ds. technologii utworzy też laboratorium iLab, odpowiedzialne za rozwijanie kreatywnych technologii z pomocą metod wykorzystywanych przez start-upy, które można stosunkowo szybko skomercjalizować. Oprócz otwarcia Północnoamerykańskiego Centrum Innowacji, którego zadaniem jest odkrywanie i promowanie nowych możliwości biznesowych, dyrektor ds. strategii firmy LG utworzy również nowe centrum Business Incubation Center. Jego celem będzie wdrażanie nowych pomysłów i przekształcanie ich w szanse biznesowe.
Chcąc jeszcze lepiej reagować na zmieniające się potrzeby konsumentów, firma LG uruchomi laboratorium doświadczeń klienta – Customer eXperience (CX) Lab, podlegające bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. Laboratorium CX Lab będzie obejmować aspekty laboratorium zaawansowanego projektowania (Advanced Design lab) i skoncentruje się na badaniu sposobu, w jaki projekt wpływa na interakcję konsumenta z produktami.
Wszystkie zakresy odpowiedzialności obowiązują od 1 grudnia 2020 r., natomiast nominacje wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: