GovTech i Microsoft łączą siły dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej

GovTech Polska i Microsoft właśnie podpisały porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

GovTech i Microsoft

Zakłada ono realizację projektów z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych, w tym technologii sztucznej inteligencji. Microsoft, przy współpracy z GovTech Polska, zobowiązał się do dostosowania strategii europejskiej dla Polski i stworzenia „Tech Fit 4 Poland”, na bazie „Tech Fit 4 Europe”.

To bezpośrednia odpowiedź na unijną wizję „Europy dostosowanej do ery cyfrowej” i uznanie szczególnej roli, jaką sektor technologii musi odegrać we wspieraniu Europy w realizacji jej ambicji w zakresie technologii cyfrowych.

Test Realme 7i – smartfon pełen energii

Polska tak samo jak cała Europa stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, na które technologia może być odpowiedzią. Microsoft poszukuje rozwiązań dla najtrudniejszych kwestii, takich jak system opieki zdrowotnej, energia czy klimat. Przy pracy nad konkretnym planem dla Polski, strony skupią się na tym, co jest najpilniejsze również z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Porozumienie z GovTech Polska ma służyć jak najszybszemu zidentyfikowaniu najważniejszych wyzwań i zaproponowaniu konkretnych rozwiązań.

Więcej informacji znajdą Państwo: Microsoft

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: