Grupa Orange tworzy nowe e-usługi dla GUS

Integrated Solutions i BlueSoft – spółki z Grupy Orange Polska – współtworzą nowe e-usługi dla Głównego Urzędu Statystycznego

e-usługi dla GUS

Nowy system znacząco ułatwi obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej dostęp do analiz statystycznych, które mogą być wykorzystywane np. w planowaniu inwestycji. System „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS) ma być gotowy do października br. Wartość projektu to ponad 24 mln zł.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej.

Nowe funkcjonalności pozwolą na lepsze zaspokajanie potrzeb użytkowników i poprawę funkcjonowania samej służby statystyki publicznej.

Czy sterylizator UV nada się do dezynfekcji smartfona – sprawdziliśmy?

Liderem Konsorcjum, które podpisało umowę z GUS i będzie realizować projekt jest Integrated Solutions. W skład Konsorcjum wchodzą także: Esri Polska, GISPartner oraz Billennium. Konsorcjantów w realizacji projektu wspiera trzech podwykonawców – BlueSoft, GeoTechnologies. oraz SAS Institute.

Produktami projektu będzie 6 e-usług publicznych:


Integrated Solutions zaprojektuje, dostarczy i wdroży infrastrukturę/platformę sprzętowo-systemowo-narzędziową Systemu PDS. Jako lider konsorcjum odpowiada także za zarządzanie całym projektem i integrację rozwiązania, na bazie  komponentów  wytworzonych przez wszystkie podmioty konsorcjum.

BlueSoft  wnosi kompetencje eksperckie z zakresu budowy systemów informatycznych  i będzie realizował pod kierownictwem IS prace w tym obszarze.

Obie spółki są częścią Grupy Orange Polska.

Efektem realizacji projektu PDS  będzie wsparcie analityczne dla użytkowników portalu w podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z informacją przestrzenną.

Orange – sieć 5G i Internet rzeczy

Projektowane usługi pozwolą na praktyczne zastosowanie analiz geostatystycznych, w tym  o charakterze data mining, zarówno w działaniach komercyjnych, jak również prowadzonych przez administrację rządową i samorządową oraz sferę naukową. Funkcjonalności systemu umożliwią przeprowadzanie niedostępnych wcześniej analiz na zbiorach danych przestrzennych oraz zasobach statystyki publicznej, pozwalając uzyskać niedostępne dotąd wyniki, a także zoptymalizować procesy biznesowe, wzbogacając w sposób istotny system informacyjny państwa.

Produkty projektu, z uwagi na ich innowacyjny i unikalny charakter, mogą być także wykorzystywane w badaniach naukowych do analizy relacji pomiędzy zjawiskami z różnych dziedzin badawczych.

Źródło: Orange Polska

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: