LG Electronics – świetne wyniki finansowe za rok 2020

Najwyższe w historii LG przychody ze sprzedaży i zysk operacyjny za IV kwartał, rekordowo wysoki zysk spółki za 2020 rok

Spółka LG Electronics Inc. (LG) ogłosiła świetne wyniki finansowe za 2020 rok, który zamknęła przychodami w kwocie 63,26 bln KRW (56,45 mld USD) i rekordowym zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości 3,20 bln KRW (2,85 mld USD), co stanowi wzrost o 31,1 procent w stosunku do roku 2019 i jest efektem przede wszystkim zwiększonej sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego klasy premium oraz telewizorów OLED, jak również znaczącego wzrostu w segmencie rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego.

Uzyskana w czwartym kwartale wartość sprzedaży w wysokości 18,78 bln KRW (16,76 mld USD) wzrosła o 16,9 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 i była o 11 procent wyższa niż w poprzednim kwartale. Pomimo pandemii COVID-19 kwartalny zysk operacyjny w kwocie 650,20 mld KRW (580,19 mln USD) zwiększył się znacząco, aż o 539 procent, w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku.
Wprawdzie pandemia COVID-19 i powolne odbudowywanie się gospodarki to nadal kwestie, którym należy się przyglądać jeśli chodzi o perspektywy na rok 2021, jednak LG spodziewa się normalizacji światowej gospodarki w wyniku solidnych polityk fiskalnych wdrażanych przez rządy na świecie, a także dzięki pomyślnej realizacji programów szczepień. W 2021 roku kluczowe technologie, takie jak AI, 5G, IoT i mobilność, będą szeroko stosowane w różnych obszarach działalności LG.
Spółka LG Home Appliance & Air Solution zamknęła kolejny udany rok rekordowymi przychodami za 2020 rok w wysokości 22,27 bln KRW (19,87 mld USD), co stanowi wzrost o 3,5 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, oraz zyskiem operacyjnym w kwocie 2,35 bln KRW (2,10 mld USD), co jest kolejnym rekordowym wynikiem. Wyniki te spółka zawdzięcza zwiększonej sprzedaży w nowych kategoriach urządzeń oraz przychodom z działalności wypożyczalni sprzętu AGD w Korei Południowej. Uzyskany w czwartym kwartale przychód w wysokości 5,54 bln KRW (4,94 mld USD) był najlepszym wynikiem za czwarty kwartał w historii spółki, wyższym o 20 procent w ujęciu rok do roku, przy czym dwucyfrowe wzrosty odnotowano w Korei Południowej, Ameryce Północnej i Europie.
Spółka LG Home Entertainment odnotowała przychody za rok 2020 w wysokości 13,18 bln KRW (11,76 mld USD) oraz zysk operacyjny w kwocie 969,70 mld KRW (865,29 mln USD). Stanowi to wzrost o 22,9 procent względem ubiegłego roku. Sprzedaż za ostatni kwartał zamknęła się kwotą 4,28 bln KRW (3,82 mld USD) i była o 7,9 procent wyższa od wyniku za czwarty kwartał 2019 roku i o 16,7 procent przewyższyła sprzedaż za trzeci kwartał 2020 roku. Kwartalny zysk operacyjny w wysokości 204,50 mld KRW (182,48 mln USD) był odzwierciedleniem zwiększonej sprzedaży w Ameryce Północnej i Europie.
Spółka LG Mobile Communications ogłosiła przychody za pełny rok 2020 w wysokości 5,22 bln KRW (4,66 mld USD). Odnotowana w czwartym kwartale sprzedaż w kwocie 1,39 bln KRW (1,24 mld USD) była o 4,9 procent wyższa od wyniku za analogiczny kwartał 2019 roku, ale o 9,2 procent niższa od sprzedaży w poprzednim kwartale ze względu na niedobory układów scalonych 4G i spowolnienie sprzedaży smartfonów klasy premium na rynkach zagranicznych. Strata na działalności operacyjnej za pełny rok wyniosła 841,20 mld KRW (750,63 mln USD) i była efektem zwiększonych inwestycji marketingowych mających na celu wsparcie sprzedaży flagowych urządzeń, co zostało częściowo zrównoważone obniżeniem kosztów stałych dzięki poprawie wydajności produkcji.
Spółka LG Vehicle Component Solutions odnotowała w 2020 roku sprzedaż na poziomie 5,80 bln KRW (5,18 mld USD), co oznacza wzrost o 6,1 procent w porównaniu z rokiem 2019. Uzyskane w czwartym kwartale przychody w kwocie 1,91 bln KRW (1,71 mld USD) były o 41,3 procent wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, do czego w dużej mierze przyczyniło się ożywienie popytu na kluczowych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Ameryce Północnej i Europie, oraz wzrost sprzedaży w ramach nowych projektów. Niewielka strata na działalności operacyjnej w czwartym kwartale, wynosząca 2 mld KRW (1,78 mln USD), zmniejszała się w ujęciu rok do roku i kwartał do kwartału dzięki rosnącej sprzedaży związanej z ożywieniem popytu na rynkach w drugiej połowie roku, a także wskutek poprawy zarządzania kosztami.
Spółka LG Business Solutions uzyskała przychody za rok 2020 w wysokości 6,01 bln KRW (5,36 mld USD), a zysk operacyjny wyniósł 457,88 mld KRW (408,51 mln USD), do czego przyczynił się wzrost popytu na produkty IT związany z pracą zdalną i nauką online. Odnotowane w czwartym kwartale przychody ze sprzedaży wynoszące 1,51 bln KRW (1,35 mld USD) były o 4,8 procent wyższe niż w analogicznym okresie roku 2019, natomiast kwartalny zysk na działalności operacyjnej zamknął się kwotą 70,30 mld KRW (62,73 mln USD), która była niższa niż w ubiegłym roku, a wpłynęły na to wyższe ceny najważniejszych komponentów oraz globalne koszty logistyczne. Oczekuje się, że rynek ekranów informacyjnych odnotuje poprawę wraz z ożywieniem popytu na świecie i stale rosnącym popytem na produkty IT. Spodziewana jest poprawa wyników działalności spółki w segmencie modułów fotowoltaicznych dzięki wzrostowi popytu na energię odnawialną na największych rynkach wysokorozwiniętych.

Objaśnienia dotyczące kursów walut zastosowanych w sprawozdaniach za IV kw. 2020 r.

Niezaudytowane kwartalne wyniki finansowe spółki LG Electronics zostały przygotowane zgodnie z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za okres trzech miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku. Kwoty wyrażone w wonach południowokoreańskich (KRW) przeliczono na dolary amerykańskie (USD) według średniego kursu obowiązującego w okresie trzech miesięcy analogicznego kwartału, który wyniósł 1120,66 KRW/USD.
Plik z prezentacją jest dostępny do pobrania na stronie internetowej LG Electronics (https://www.lg.com/global/investor-relations-reports).

źródło: LG Electronics

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: