Pandemia COVID-19, a sprzątanie – czy sprzątamy częściej i lepiej?

Pandemia COVID-19, a sprzątanie – czy sprzątamy częściej i lepiej?

sprzątanie

Od początków pandemii COVID-19, 59% ludzi na całym świecie sprząta częściej. Jak wskazują wyniki badań ¼ respondentów bardzo martwi się obecnością kurzu w domu, ale tylko nieliczni z nich mają świadomość, że istnieje związek pomiędzy kurzem a wirusami [1] oraz innymi organizmami mikrobiologicznymi. Podobnie niską świadomość na temat składu kurzu odnotowano wśród Polaków. Czy w wyniku pandemii sprzątamy częściej i lepiej? Wyniki międzynarodowego badania prezentuje marka Dyson.

[1] Asadi, Nassima Gaaloul ben Hnia, Ramya S. Barre, Anthony S. Wexler, William D. Ristenpart, Nicole M. Bouvier (2020). “Wirus grypy  A przenoszony przez nośniki zakażenia w aerozolu.” W: Nature Communications; 11 (1) DOI: 10.1038/s41467-020-17888-w

Test Roborock H6 – odkurzacz do dokładnego sprzątania

Dyson zaprezentował wyniki pierwszego w historii badania nad kurzem, obejmującego 10 państw z całego świata[2]. Badanie umożliwiło zgłębienie wiedzy na temat kurzu domowego oraz jego wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie. Wykazało również, że chociaż widoczny kurz w domu jest motywem i bodźcem do sprzątania, to niepokój budzi fakt, że niewiele osób wie, z czego tak naprawdę składa się ten kurz.

[2] 10754 respondentów w 10 krajach:: USA, Australia, Japonia, Chiny, Korea Południowa, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania i Włochy. Badania terenowe przeprowadzono od 23 października do 11 listopada 2020 r. Zastosowano średnią ważoną na poziomie „globalnym” w celu uzyskania reprezentatywnej próby dla populacji  o rożnej wielkości.

Można śmiało powiedzieć, że tak naprawdę bardzo niewiele osób zastanawia się nad tym co znajduje się w kurzu – mówi Dennis Mathews, pracownik naukowy w dziale mikrobiologii firmy Dyson. I dodaje – Poza tym, że widzimy po prostu kurz, to świadomość tego z czego tak naprawdę się składa jest ograniczona. Kurz domowy to złożona matryca cząstek, składająca się m.in. z martwego naskórka, włosów, roztoczy i ich odchodów, bakterii, wirusów, pleśni oraz małych owadów. Wiele z tych cząstek jest widocznych tylko pod mikroskopem, więc nie dziwi fakt, że większość ludzi nie wie tak naprawdę co ich otocza.
Ale jak zauważa ekspert – to właśnie te niewidoczne składniki kurzu mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie [3]. Dlatego tak istotne jest, aby zrozumieć, czym jest kurz domowy – nawet ten niewidoczny – i wiedzieć jak najlepiej go usuwać. Większa świadomość, z czego składa się kurz i jak się rozwija, być może pomogłaby bardziej efektywnie sprzątać, a tym samym wpływać na nasze lepsze samopoczucie.

[3] Vardoulakis, S., Giagloglou, E., Steinle, S., Davis, A., Sleeuwenhoek, A., Galea, K. S., Dixon, K., & Crawford, J. O. (2020). Indoor Exposure to Selected Air Pollutants in the Home Environment: A Systematic Review. International journal of environmental research and public health, 17(23), 8972. https://doi.org/10.3390/ijerph17238972.

Badania Dyson Global Dust Study wykazały, że 1 na 5 osób była zaskoczona odkryciem, że w kurzu domowym mogą być obecne wirusy [4], a mniej niż 5%[5] badanych wiedziało, że roztocza i ich odchody są składnikami kurzu. Warto podkreślić, że to właśnie odchody roztoczy, znajdujące się w kurzu domowym uważane są za główny czynnik wywołujący alergie u ludzi na całym świecie[6]. Podobnie niską świadomość na temat składu kurzu odnotowano wśród badanych Polaków. Niemal co druga ankietowana osoba była zaskoczona, że w kurzu mogą znajdować się roztocza, bądź ich odchody[7].
Jak wskazują przeprowadzone w styczniu 2021r. badania dotyczące diagnozy opinii oraz zachowań Polaków w obszarze sprzątania w czasie pandemii COVID-19[8], zanieczyszczeniami budzącymi największy lęk wśród respondentów są zdecydowanie pleśnie oraz bakterie. Odpowiednio 67% i 61% badanych wskazuje, że te zanieczyszczenia wzbudzają w nich największy niepokój. Kurz jest wszechobecny i jest wymieniany jako jedno z trzech najbardziej niepokojących zanieczyszczeń (wskazało go 52% ankietowanych), jednak jest rzadziej wskazywany niż dwa pierwsze. Tylko w 22% badanych kurz powoduje wysokie zaniepokojenie. Być może wynika to właśnie z niskiej świadomości na temat składu kurzu – dla większości jest to po prostu brud.
Dyson_Infografika_Badania 1.jpg

[4] Bean, B., Moore, B. M., Sterner, B., Peterson, L. R., Gerding, D. N., & Balfour, H. H., Jr (1982). Przetrwanie wirusów grypy w środowisku na powierzchniach.  W: The Journal of infectious disease. 146 (1). 47–51. Https://doi.org/10.1093/infdis/146.1.47.
[5] Źródło: „Jak myślisz, z czego składa się kurz w twoim domu? (ostwart)? ” Podstawa: Wszyscy respondenci (10754). 3% respondentów odpowiedziało: „Roztocza i ich odchody”.
[6] Sánchez-Borges, M., Fernandez-Caldas, E., Thomas, W.R. et al.. (2007) Międzynarodowy konsensus (ICON) dotyczący klinicznych konsekwencji związanych z alergią na roztocza, globalny problem, World Allergy Organ J: 10, 14. https://doi.org/10.1186/s40413-017-0145-4.
[7] Dane z raportu badania ilościowego, przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 35-44 lat; wielkość próby, n=102. Badanie zrealizowanego w styczniu 2021r.
[8] Ibidem.

Obecnie, wśród ekspertów trwa debata na temat roli, jaką kurz odgrywa w przenoszeniu chorób. Chociaż wstępne badania wskazują, że istnieje związek między kurzem a wirusami, to potrzebne są kolejne badania, aby w pełni zrozumieć tę zależność – wyjaśnia Dennis i dodaje – Przeprowadzone dotychczas badania pokazują, że konieczna jest zwiększona edukacja na temat składników kurzu domowego. Szczególnie w obliczu pandemii, kiedy spędzamy więcej czasu w pomieszczeniach, ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę z obecności mikroskopijnych cząsteczek obecnych w kurzu, które mogą wpływać na nasze samopoczucie. Mając to na uwadze codzienne sprzątanie powinno stać się dla nas regułą.
Co ciekawe, wśród Polaków pandemia COVID-19 nieznacznie wpłynęła na częstotliwość sprzątania. Niespełna połowa badanych sprząta w pandemii trochę częściej. 51% badanych wykonuje tę czynność z obawy przed wirusem, w tym 28% respondentów sprząta, aby się nie zarazić i pozbyć się wirusa, a także by zapewnić bezpieczeństwo sobie i rodzinie [9].
Dyson_Infografika_Badania 2.jpg

[9] Dane z raportu badania ilościowego, przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 35-44 lat; wielkość próby, n=102. Badanie zrealizowanego w styczniu 2021r.

Pomimo tego, że respondenci zazwyczaj zgadzają się, że mniejsza ilość kurzu w pomieszczeniu przyczynia się do zdrowszego środowiska w domu (77%), a 1/3 badanych twierdzi, że głównym powodem, dla którego sprzątają kurz jest chęć bycia zdrowym [10], to nadal wpływ kurzu na dobre samopoczucie jest w dużej mierze niejasny. Mamy jednak, nadzieję, że przeprowadzone badania pokazały, iż myśląc o kurzu, nie powinniśmy ignorować mikroskopijnych cząstek, które mogą wpływać na nasze samopoczucie. A samo sprzątanie nie powinno ograniczać się tylko do usuwania widocznego kurzu – wyjaśnia Dennis. Właśnie dlatego w firmie Dyson poświeciliśmy prawie 20 lat na zagadnieniu jakim jest badanie kurzu. Inżynierowie i mikrobiolodzy Dyson wytrwale pracują przy projektowaniu urządzeń, które z łatwością usuwają widoczny brud i inne zanieczyszczenia oraz zbierają i filtrują mikroskopijne cząsteczki kurzu domowego. Robimy to wszystko, aby utrzymać nasze domy w czystości, a nas w zdrowiu.

[10] Źródło: „Jaki jest najważniejszy powód usuwania kurzu z domu?” Odniesienie: Wszyscy respondenci (10 754). Z tego 36% respondentów odpowiedziało: „Aby wszyscy w moim domu byli zdrowi”.

Aby zapoznać się z pozostałymi wnioskami z przeprowadzonych badań w ramach Dyson Global Dust, należy wejść na Dyson Newsroom.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl