Fortinet – wyniki finansowe za 4Q i cały rok 2020

Fortinet przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2020.

Czwarty kwartał 2020:

 • Przychody: 748 mln USD, wzrost o 21% (rok do roku)
 • Przychody ze sprzedaży produktów: 288,4 mln USD, wzrost o 21% (rok do roku)
 • Przychody z usług: 459,6 mln USD, wzrost o 21% (rok do roku)
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 960,9 mln USD, wzrost o 20% (rok do roku)
 • Marża operacyjna GAAP: 22,6%, wzrost o 280 punktów bazowych (rok do roku)
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 29,4%, wzrost o 210 punktów bazowych (rok do roku)
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 0,89 USD
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 1,06 USD
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 296,5 mln USD
 • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 264,2 mln USD

Test LG Wing – smartfon o zupełnie nowych możliwościach

Cały rok 2020:

 • Przychody: 2,59 mld USD, wzrost o 20% (rok do roku)
 • Przychody ze sprzedaży produktów: 916,4 mln USD, wzrost o 16% (rok do roku)
 • Przychody z usług: 1,68 mld USD, wzrost o 22% (rok do roku)
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 3,09 mld USD, wzrost o 19% (rok do roku)
 • Przychody przyszłych okresów: 2,61 mld USD, wzrost o 24% (rok do roku)
 • Marża operacyjna GAAP: 20,5%, wzrost o 430 punktów bazowych (rok do roku)
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 26,9%, wzrost o 210 punktów bazowych (rok do roku)
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 2,91 USD
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 3,35 USD
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 1,08 mld USD
 • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 907,8 mln USD

Test Nokia 5.4 – czysty Android i…

– To już trzeci rok z rzędu, w którym odnotowaliśmy wzrost przychodu z produktów wynoszący około 16%, wzrost przychodów z usług na poziomie 22%, zaś całkowity wzrost przychodów wyniósł 20%. Dobre wyniki to zasługa międzynarodowej sprzedaży, innowacyjnej kultury projektowania produktów wpływających na dywersyfikację ich portfolio oraz rosnącego zapotrzebowania na cyberochronę zasobów IT, zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Wysokie przychody w roku 2020 pozwoliły nam utrzymać marżę operacyjną inną niż GAAP na wysokim poziomie 26,9% – komentuje Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. – Biorąc pod uwagę możliwości stojące przed firmą, w kolejnych kwartałach planujemy jeszcze bardziej skupić się rozwoju.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: