MWC Shanghai 2021 – Innowacje dla lepszej jakości życia

Rozwój nowoczesnych technologii niesie obietnicę lepszego życia, może sprawić że firmy będę sprawniejsze, a świat bardziej inkluzywny dla wszystkich ludzi – przekonywał w swoim przemówieniu inauguracyjnym na konferencji MWC Shanghai 2021, Ken Hu, rotacyjny prezes Huawei.

Pandemia COVID-19 postawiła wiele nowych wyzwań dla firm oraz organizacji w zakresie ich infrastruktury cyfrowej. W ciągu ostatniego roku, Huawei ściśle współpracował z operatorami, aby zapewnić stabilne działanie ponad 300 sieci w 170 krajach. W Indonezji, Huawei zastosował nową technikę cyfrowego przesyły danych, aby szybko wdrożyć ponad 50 000 nowych stacji bazowych. W Ningxia, w Chinach, zintegrowane routery Huawei oferują klientom korporacyjnym szybszy i tańszy dostęp do środowisk multicloud.

Innowacyjność nie służy tylko rozwiązywaniu dzisiejszych problemów. To droga, która rozświetla przyszłość. Kiedy już opanujemy pandemię, musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy wprowadzić kolejne usprawnienia technologiczne, aby poprawić jakość życia, uczynić przedsiębiorstwa bardziej wydajnymi i stworzyć świat bardziej sprzyjający włączeniu społecznemu – przekonywał Ken Hu.

W swoim przemówieniu Ken Hu podkreślił, że nierówny dostęp do technologii oraz umiejętności cyfrowych pogłębił nierówności społeczne między ludźmi, a pandemia znacznie pogorszyła tę sytuację. Jego zdaniem należy skupić się obecnie na niwelowaniu tej swoistej przepaści i pracować na rzecz cyfrowej inkluzji dla osób nie mających odpowiedniego dostępu do technologii oraz wiedzy.

Innowacje dla lepszej jakości życia

Podczas swojego wystąpienia Ken Hu zademonstrował publiczności aplikację Huawei Cyberverse, zaawansowane rozwiązanie z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (AR). Poprzez sieci oraz urządzenia 5G może ona dostarczać bardziej wciągające doświadczenia wirtualne, niezależnie od tego, czy jest to realistyczna symulacja spaceru w lesie, czy w przestrzeni kosmicznej.
Nowa aplikacja umożliwia bez przeszkodową integrację rzeczywistości wirtualnej i świata realnego, cechując się wysoką precyzją skanowania otoczenia, ogromną mocą obliczeniową i wysoką przepustowością transmisji danych z pomocą technologii 5G. Huawei oczekuje, że Cyberverse przyniesie wiele ciekawych inicjatywach rozwojowych w wielu sektorach gospodarki, w tym w edukacji, rozrywce, turystyce, transporcie i nawigacji.

Innowacyjny oraz inteligentny biznes

W ostatnich latach, technologie takie jak 5G, chmura i SI zaczęły odgrywać ważną rolę w produkcji, przyspieszając wdrożenie bardziej inteligentnych i elastycznych procedur oraz operacji. Hu pokazał, że fabryka Huawei w Dongguan South Factory wykorzystuje obecnie sieci 5G z aplikacjami SI opartymi na chmurze w swoich liniach produkcyjnych smartfonów 5G znacząco podnosząc jej wydajność.
Jego zdaniem możliwości w obszarze cyfrowej transformacji jest mnóstwo. Huawei przewiduje, że do 2025 roku 97% wszystkich dużych firm będzie korzystać z SI. Inne szacunki na 2025 rok mówią, że 55% całego PKB Chin będzie napędzane przez gospodarkę cyfrową, a 60% globalnych przychodów operatorów będzie pochodziło od klientów z branży. Hu zauważył, że aby osiągnąć te prognozy, wszystkie branże powinny skupić się na poprawie swoich możliwości, budowaniu ekosystemu i tworzeniu wartości za pomocą technologii cyfrowej.
Jako dostawca infrastruktury ICT, Huawei koncentruje się na innowacjach 5G, aby pomóc w cyfrowej transformacji wszystkich gałęzi przemysłu. Huawei zaznaczył, że jego innowacje koncentrują się na trzech obszarach: technologii, produktach i aplikacjach.
  • Technologie: nowe rozwiązanie Huawei 5G Super Uplink zapewnia niezrównaną prędkość typu uplink, pomagając firmom przełamać istotne bariery w rozwoju przemysłowego Internetu.
  • Produkty: w pełni konwergentne produkty 5G od Huawei pozwolili firmom wdrażać środowiska Edge computing nawet 10 razy szybciej.
  • Aplikacje: dzięki Huawei’s Wireless X Labs firma wspiera partnerów w tworzeniu nowoczesnych aplikacji 5G do zastosowań w róznych obszarach gospodarki np. w produkcji, służbie zdrowia, finansach lub transporcie.  Wraz z tymi partnerami, Huawei bada, w jaki sposób 5G może pomóc różnym branżom w bardziej efektywnym wprowadzaniu technologii cyfrowych.
Huawei ściśle współpracuje z klientami i partnerami w celu sprawniejszego wprowadzania innowacji w zakresie 5G. Poprzez wspólne innowacje i strategiczne partnerstwo z klientami, Huawei dąży do rozwoju strategii „1+N” Firma pracuje również nad wypracowaniem standardów przemysłowych, aby szybciej skalować aplikacje 5G dla biznesu. Hu poinformował, że we współpracy ze partnerami i regionalnymi operatorami, Huawei podpisał ponad 1000 umów na rozwój przemysłowych aplikacji 5G w ponad 20 branżach.

Cyfryzacja dla większej inkluzji społecznej

Hu ostrzegł, że po opanowaniu pandemii, światu może grozić odbicie gospodarcze w kształcie litery K, które powiększy przepaść cyfrową między różnymi grupami społecznymi. Z jednej strony będą ludzie i firmy wyciągające maksimum korzyści z cyfryzacji, z drugiej osoby nieposiadające zdolności cyfrowych. Aby uniknąć niezrównoważonego rozwoju, zniwelować przepaść cyfrową i promować rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, Hu podkreślił, że innowacje muszą skupić się na tworzeniu większej wartości dla całych społeczeństw.
Huawei dzięki partnerstwu z ghańskimi operatorami, w ramach projektu infrastruktury sieci wiejskiej, planuje obecnie rozmieścić ponad 2 000 stacji bazowych RuralStar w odległych regionach kraju. Pomoże to zwiększyć zasięg sieci komórkowej w Ghanie z 83% do 95% i sprawi, że wcześniej niepodłączone społeczności po raz pierwszy uzyskają dostęp do Internetu.
Podobnie, nowe usługi Si wdrożone na bazie technologii HUAWEI CLOUD są wykorzystywane do pomocy małym firmom w Malezji w podwojeniu ich zdolności produkcyjnych bez zwiększania zatrudnienia w czasie pandemii. Hu zademonstrował również, w jaki sposób sieci 5G mogą zostać wykorzystane do   zdalnych badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej, co znacząco pomagać rozwiązać problem słabej dostępności do specjalistycznych usług medycznych.
Kończąc swoje wystąpienie, Ken Hu podkreślił, że choć pandemia zamknęła wiele drzwi, to innowacje cały czas tworzą nowe możliwości, które przywracają nadzieję na lepsze jutro.
źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: