Play za rok 2020 – stabilność biznesowa i 15,4 mln klientów

Solidne wyniki Play za 2020 r.

Play

16 marca 2021 roku Grupa iliad opublikowała wyniki finansowe za rok 2020 uwzględniające wyniki finansowe Play.

Od dnia 18 listopada 2020 r. Grupa iliad ujmuje wyniki Play w Polsce w swoich sprawozdaniach finansowych. W ujęciu pro forma, przy założeniu konsolidacji od 1 stycznia 2020 r. kluczowymi wydarzeniami w ciągu roku były:

  • W całym roku 2020, Play osiągnął przychody w wysokości 7,16 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, przy czym przychody z usług wzrosły o 4,9%, na co wpływ miał wzrost ARPU z usług telefonii komórkowej równoważący spadek przychodów ze sprzedaży towarów – z powodu pandemii Covid-19 oraz kilkutygodniowego zamknięcia sklepów.
  • Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych Play wzrosła do 15,4 mln (+1% r/r) a baza aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 0,3 mln do 12,2 mln (+2,5% r/r) z czego baza aktywnych klientów kontraktowych (z wyłączeniem technicznych kart SIM oraz kart M2M) wzrosła o 0,1 mln, do 8,4 mln. Baza aktywnych klientów usług przedpłaconych wzrosła o 5,6% do 3,8 mln, głównie w wyniku przejęcia Virgin Mobile Polska.
  • Baza klientów usługi telewizyjnej Play NOW TV BOX wzrosła o 268% r/r, do 118 tys., a baza klientów internetu stacjonarnego wzrosła do 7 tys. co odzwierciedlają ostatnie miesiące sprzedaży.
  • W okresie 12 miesięcy wynik EBITDAaL[1] Play wzrósł o 6,3% do 2,4 mld zł. Wzrost EBITDAaL wynika ze wzrostu marży brutto i jest częściowo kompensowany przez wyższe koszty sieci, wynikające z uruchomienia nowych stacji bazowych.
  • Play zainwestował 806 mln zł, przede wszystkim w rozwój sieci, czego wynikiem jest 8 800 stacji bazowych na koniec 2020 r.

OPPO X 2021 – koncept rozwijanego smartfonu w naszych rękach

„Rok 2020 był otwarciem nowego rozdziału dla Play, kiedy Grupa iliad stała się naszym nowym właścicielem, czyniąc Play częścią jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie. Był to kolejny rok skutecznego realizowania naszej strategii budowania silnego, cyfrowego lidera rynku usług mobilnych dla odbiorców indywidualnych, rodzin oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przekroczyliśmy założone cele, a osiągnięte wyniki pokazują odporność naszej organizacji w bezprecedensowym 2020 r. wskazując na potencjał wzrostu w 2021 r. oraz w kolejnych latach.” – podsumował Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play.

Link do pełnych wyników Grupy iliad: https://www.iliad.fr/en/investisseurs/resultats/all/all

źródło: Play

Czytaj też: PLAY 3Q2020 – działa na pełnych obrotach, wzrost przychodów

____________—————————-

[1] EBIDTAaL spójny ze wskaźnikiem raportowania wyniku operacyjnego w Grupie iliad

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: