Wyższa rentowność w okresie pandemii?

Trzykrotnie wyższa rentowność w okresie pandemii? 7 proc. firm osiągnęło taki wynik 

  • Z raportu Accenture „Fast Track to Future-Ready Performance”[1] wynika, że nawet przy aktualnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej, około 7% badanych firm osiągnęło niemal dwukrotnie wyższą wydajność i trzykrotnie wyższą rentowność.
  • Tę grupę konsultanci Accenture określili mianem firm „gotowych na przyszłość” i sprawdzili co leży u podstaw ich sukcesu w okresie pandemii.
  • Badanie wskazuje również, że szybsza adopcja technologii cyfrowych i zwinnych modeli operacyjnych zastosowana na szeroką skalę przez firmy na całym świecie może przełożyć się na globalny wzrost rentowności o wartość 5,4 biliona dolarów.

Raport „Fast Track to Future-Ready Performance” jest jednym z opracowań Accenture analizujących rozwój możliwości cyfrowych dla biznesu. Według analizy porównującej m.in. wyniki finansowe firm z 2020 r. nawet w warunkach obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej, niewielka grupa – około 7% badanych organizacji – osiągnęła prawie trzykrotnie wyższą rentowność i dwukrotnie wyższą efektywność niż pozostałe analizowane firmy.

Poziom dojrzałości operacji biznesowych w organizacji został oszacowany na podstawie wykorzystania w firmie sztucznej inteligencji, chmury i analizy danych. Według niego wszystkie badane organizacje zostały podzielone na cztery kategorie: stabilne, wydajne, rokujące i „gotowe na przyszłość”. Podczas gdy większość firm skupia się na stopniowym wprowadzaniu udoskonaleń, tylko liderzy „gotowi na przyszłość” skutecznie wdrażają mix technologii pozwalający na realne zmiany operacyjne.

Test Hammer watch – już wiesz ile osiągasz

Postrzeganie działalności operacyjnej jako elementu przewagi konkurencyjnej, transformacji i wzrostu organizacji dopiero zaczyna zyskiwać na popularności. Jest to wymuszone niezwykle wymagającymi warunkami otoczenia biznesowego. Zamiast nieustannie pracować nad efektywnością kosztową, firmy skupiły się na generowaniu wzrostu i wartości. Analizując sposób działania organizacji w kontekście technologii, procesów i ludzi, menadżerowie zaczęli przygotowywać się na wyzwania, którym będą musieli sprostać w przyszłości.

W praktyce przekłada się to na tworzenie nowych sposobów realizacji zamówień, obsługi klientów lub rozwój nowych produktów. Coraz większą wagę przywiązuje się do zwinnych modeli operacyjnych, które pozwalają adaptować się do nowych realiów. Zmiana sposobu działania firmy ma wpływ na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa – analizuje Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture Strategy & Consulting.

OPPO X 2021 – koncept rozwijanego smartfonu w naszych rękach

Adopcja technologii cyfrowych i dojrzałość operacyjna firm zostały zbadane w oparciu o analizę poziomu wdrożenia rozwiązań technologicznych w pięciu głównych obszarach: chmury, inteligentnych danych, sztucznej inteligencji, zwinnych modeli zatrudnienia oraz relacji w ramach ekosystemu interesariuszy. Przedsiębiorstwa gotowe na wyzwania przyszłości przekształcają modele operacyjne, wykorzystując bogate zbiory danych do optymalizacji podejmowanych decyzji, wspomagając pracowników sztuczną inteligencją (AI) i stosując zwinne modele zatrudnienia.

Skalowalną infrastrukturą chmurową dysponuje 90% organizacji „gotowych na przyszłość” w porównaniu do 76% spośród wszystkich innych firm. Jednocześnie wykorzystanie inteligentnych danych przez ponad połowę (52%) liderów cyfryzacji usprawnia procesy podejmowania decyzji. Mimo, że obecnie wśród pozostałych firm analitykę zbiorów danych wykorzystuje tylko 6% przedsiębiorstw, do 2023 roku Accenture prognozuje, że trzy czwarte wszystkich organizacji będzie korzystać z tego rozwiązania. Kolejną technologią napędzającą automatyzację jest sztuczna inteligencja.

Jeszcze trzy lata temu z możliwości AI i data science korzystało zaledwie 4% firm. Obecnie wykorzystywana w obrębie zintegrowanych rozwiązań sztuczna inteligencja pomaga 71% „przygotowanym na przyszłość” przedsiębiorcom skalować ich biznes. 67% z nich w pełni zautomatyzowało swoje procesy operacyjne implementując rozwiązania cyfrowe typu end-to-end, wśród pozostałych firm takie wdrożenie zrealizowała tylko jedna trzecia (32%).

Czy sterylizator UV nada się do dezynfekcji smartfona – sprawdziliśmy?

Ludzie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i organizacje „gotowe na przyszłość” wiedzą, że potrzebują maksymalnie zaangażować dostępne talenty. Dlatego przebudowują modele operacyjne tak, by umożliwić łatwy przepływ kadr w ramach struktury całej organizacji. Wspieranie społeczności wysoko wykwalifikowanych pracowników i wspomaganie ich za pomocą technologii jest częścią modelu zwinnego zatrudnienia, który już zastosowało 34% wiodących pod względem cyfryzacji firm.

Zwinne zarządzanie kapitałem ludzkim wiąże się z nawiązaniem komplementarnych relacji w ramach ekosystemu interesariuszy, na czym skupiła się jedna trzecia (32%) „gotowych na przyszłość”. W efekcie połączenie tych praktyk pozwala skutecznie monetyzować ludzką pomysłowość i inteligencję maszyn oraz przekształcać sposób, w jaki pracują ludzie i działają firmy.

Poziom dojrzałości operacyjnej różni się w zależności od branży. Wyniki badania wskazują, że odsetek firm „gotowych na przyszłość” w branży ubezpieczeniowej (10%) i zaawansowanych technologii (9%) jest wyższy niż w innych branżach, gdzie jest to tylko 7% przedsiębiorstw. Jednak w związku z tym, że pandemia wymusiła bezprecedensowe przyspieszenie cyfrowe, wyniki naszych badań pozwalają mówić o nowych liderach w najbliższej przyszłości. Oczekujemy, że do 2023 r. do grona „gotowych na przyszłość” dołączą i osiągną odpowiednią przewagę konkurencyjną firmy z branży motoryzacyjnej (48%), ubezpieczeniowej (42%) i bankowej (37%)  – zapowiada Edyta Gałaszewska, Dyrektor Zarządzająca Accenture Operations.

Organizacje, które już w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły poziom „gotowości na przyszłość”, odnotowały przyspieszenie i poprawę w obszarze wdrażania innowacyjnych produktów i usług (83%), zaangażowania i utrzymania pracowników (80%), doświadczenia klientów (75%), wartości biznesowej generowanej z danych (73%) oraz połączenia talentów pracowników i zdobywania przez nich nowych kompetencji (68%).

Choć większość firm odnotowuje postępy w obszarze cyfryzacji, wyniki badania Accenture pokazują, że 93% z nich mogłoby zrobić więcej, a zwiększenie dojrzałości w zakresie operacji biznesowych jest opłacalne. Według raportu szybsza adopcja technologii cyfrowych i zwinnych modeli operacyjnych zastosowana na szeroką skalę może przełożyć się na globalny wzrost rentowności firm o łączną wartość 5,4 biliona dolarów.

Pełny raport „Fast Track to Future-Ready Performance” dostępny jest na stronie.

źródło: Accenture

***

[1] Accenture 2021: Fast Track to Future-Ready Performance

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: