Fortinet 1Q2021 – wyniki finansowe

Fortinet, światowy lider w dziedzinie zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku.

Test Hammer watch – już wiesz ile osiągasz

Wybrane pozycje prezentują się następująco:

 • Przychody: 710,3 mln USD, wzrost o 23% (rok do roku)
 • Przychody ze sprzedaży produktów: 240,7 mln USD, wzrost o 25% (rok do roku)
 • Przychody z usług: 469,6 mln USD, wzrost o 22% (rok do roku)
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 850,6 mln USD, wzrost o 27% (rok do roku)
 • Przychody przyszłych okresów: 2,75 mld USD, wzrost o 25% (rok do roku)
 • Marża operacyjna GAAP: 17,1%, spadek o 310 punktów bazowych (rok do roku)
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 24,5%, wzrost o 210 punktów bazowych (rok do roku)
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 0,64 USD
 • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,81 USD
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 315,9 mln USD
 • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 263,8 mln USD

Czy sterylizator UV nada się do dezynfekcji smartfona – sprawdziliśmy?

– W pierwszym kwartale br. odnotowaliśmy silny wzrost przychodów i obrotów. Jednocześnie inwestowaliśmy w zwiększenie udziału w rynku oferowanych dotychczas rozwiązań, jak też skupialiśmy się na rozwoju nowych obszarów produktowych, takich jak 5G, SASE i SD-WAN – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet.

– Platforma rozwiązań ochronnych Fortinet, zarówno wdrażanych w siedzibie firmy, jak i dostępnych w chmurze, znajduje uznanie wśród nowych i obecnych klientów, co potwierdza najwyższy od pięciu lat kwartalny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów. Dzięki dobrej widoczności i silnej dynamice biznesu z przyjemnością możemy zwiększyć nasze prognozy dotyczące wyników za cały rok.

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: