Praca zdalna i hybrydowa – większe budżety IT

Praca zdalna i hybrydowa – większe budżety IT, wzrost znaczenia zakupów laptopów, naruszenia bezpieczeństwa wskazywane jako jedne z głównych zagrożeń (Raport Dynabook)

Praca zdalna i hybrydowa

Dynabook Europe GmbH publikuje wyniki badania „The Hybrid Shift: Managing an increasingly remote workforce”, z którego wynika, że 65% decydentów IT w Europie otrzymało zwiększony budżet na wydatki związane z rozszerzeniem pracy zdalnej i hybrydowej oraz zapewnieniem ciągłości biznesowej.

Test Creative Sound Blaster JAM V2 – lekka konstrukcja, brzmienie i cena

Badanie zleciła firma Dynabook we współpracy z Walnut Unlimited. Objęło ono ponad 1000 wyższych rangą decydentów IT z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw operujących w różnych sektorach. Badanie przeprowadzono we Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Pytano w nim m.in. o wydatki IT, nowe sposoby pracy i priorytety sprzętowe na najbliższych 12 miesięcy.

Wszystkie badane regiony wskazały wzrost wydatków na IT. Największą zmianę odnotowała Hiszpania – 71% organizacji zwiększy inwestycje technologiczne w najbliższych miesiącach. Tuż za nią uplasowała się Holandia. Nakłady na IT zwiększyło ponad trzy czwarte (76%) organizacji świadczących usługi finansowe i 73% przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedsiębiorstwa działające w sektorze detalicznym miały najmniejsze szanse na zwiększenie budżetów IT, chociaż ponad połowa (54%) nadal wskazywała wyższe wydatki na IT.

Test Realme Buds Air 2 – do codziennego użytku będą idealne

Praca zdalna już z nami zostanie

 Zmieniające się wzorce i miejsca świadczenia pracy napędzają wzrost wydatków na IT. Badanie wykazało, że po pandemii ponad dwie trzecie (67%) pracowników ma pracować z domu lub bez stałej lokalizacji. Przed erą COVID-19 było to 53%.

Na pytanie o zapewnienie produktywności rosnącej zdalnej siły roboczej ponad połowa (51%) ankietowanych organizacji stwierdziła, że priorytetowo będzie zapewniać zdalne wsparcie / pomoc dla pracowników. W podobnych badaniach przeprowadzonych przez Dynabook w 2018 roku, odsetek ten wyniósł 29%. Bezpieczne narzędzia do komunikacji i współpracy również uznano za ważne dla produktywności pracowników – 41% decydentów IT wskazało, że oba te czynniki są kluczowe dla wspierania dobrych wyników pracowników, podczas gdy szkolenia IT za ważny czynnik uznało 37%.

Test Navitel MR155 NV Slim – kamera montowana na lusterku wstecznym

Zmiana priorytetów biznesu

Badanie wykazało, że europejskie przedsiębiorstwa nadal przyspieszają transformację cyfrową i wyposażają się w solidną infrastrukturę informatyczną, aby wspierać zdalną oraz hybrydową siłę roboczą. Rozwiązania chmurowe i zdalna pomoc informatyczna zostały wyróżnione jako priorytety dla organizacji na wszystkich rynkach i sektorach. 50% respondentów umieściło obie te technologie na czele potrzeb przedsiębiorstw.

Zapewnienie infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem również należy do priorytetowych inwestycji technologicznych 2021 roku (48% wskazań), kolejne są szkolenia IT dla personelu (40%) i wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt (37%).

Aż 77% organizacji uznało oprogramowanie zabezpieczające za ważniejsze niż w ubiegłych latach, a 73% stwierdziło, że narzędzia do współpracy mają teraz większe znaczenie niż przed pandemią. Jednocześnie 70% wskazało platformy chmurowe jako bardziej wartościowe, a 62% uważa, że akcesoria mają w nowej erze istotniejsze znaczenie.

Test Alkomat PRO X-3 – by nie kierować na podwójnym gazie

Niezbędne urządzenie

Badanie wskazało na zwiększenie wagi przywiązywanej do laptopów – niedocenianych bohaterów pandemii. Prawie trzy czwarte (74%) firm uważa, że decyzje zakupowe dotyczące tych urządzeń są obecnie ważniejsze niż przed COVID-19. Wielka Brytania odnotowała największą dysproporcję między używaniem laptopów i komputerów stacjonarnych, przy czym 90% firm w Wielkiej Brytanii używa laptopów, a tylko jedna trzecia (33%) używa komputerów stacjonarnych do pracy zdalnej. Popularność komputerów stacjonarnych pozostaje wyższa w innych częściach Europy – w Hiszpanii (52%), Francji (47%), Holandii (46%).

Dwie trzecie (66%) organizacji planuje w ciągu najbliższych miesięcy zintegrować ze swoją infrastrukturą do pracy zdalnej więcej laptopów niż wcześniej. Do końca 2021 roku utrzyma się duża rola notebooków w przedsiębiorstwach.

Jeśli chodzi o kluczowe funkcje urządzeń, wydaje się, że europejskie firmy zwracają uwagę na ostrzeżenia o zwiększonym zagrożeniu cyberatakami, przy czym 81% organizacji uważa, że przy zakupie laptopa bezpieczeństwo jest ważną cechą. Inne kluczowe priorytetowe funkcje obejmują łączność (80%), wydajność (76%), czas pracy na baterii (72%) i mobilność (70%). Za najważniejszą cechę 28% pytanych uważa wydajność, a 20% bezpieczeństwo.

Ubiegły rok przyniósł bezprecedensową zmianę stylu pracy, a z naszego badania jasno wynika, że europejskie firmy wciąż dążą do zapewnienia swoim pracownikom infrastruktury IT spełniającej ich oczekiwania w zakresie satysfakcjonującej pracy zdalnej i hybrydowej” – powiedział Damian Jaume, Prezes, Dynabook Europe GmbH. „W świecie doświadczonym przez COVID-19 i dysponując zwiększonymi budżetami, osoby zarządzające przedsiębiorstwami przeznaczają większe kwoty na zakup sprzętu zapewniającego pracownikom bezpieczeństwo, łączność i produktywność”.

Raport można pobrać ze strony: https://emea.dynabook.com/secure/generic/toshibytes-researchreport1-the-hybrid-shift/

źródło: Dynabook

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: