Grupa Komputronik 2020/21 – 21,7 mln zł zysku

Grupa Komputronik opublikowała szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2020/21. W podanym okresie Grupa wygenerowała 21,7 mln zł zysku operacyjnego.

Komputronik

Grupa informuje także o 1.473,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysku ze sprzedaży towarów i usług na poziomie 193,9 mln zł oraz EBITDA w wysokości 43,3 mln zł.

To bardzo dobre wyniki. Mamy świadomość, że niektórzy mogli wątpić, czy uda nam się wyjść z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ale udowodniliśmy, że dzięki obranej strategii i naszemu doświadczeniu potrafimy zakończyć rok finansowy na plusie. Chciałbym podziękować wszystkim partnerom biznesowym i klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli.

Test Lenovo X1 Fold – efektywność laptopa, mobilnością smartfona

Wypracowane wyniki pokazują, że nie będą oni zawiedzeni. Jestem przekonany, że w kolejnych tygodniach będziemy umacniać swoją pozycję i zwiększać udziały w rynku w strategicznych dla firmy kategoriach oraz zawierać nowe kontrakty – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik

Grupa Komputronik planuje dalszy rozwój firmy o czym świadczyć może chęć zatrudnienia specjalistów z różnych obszarów. Jak wynika z oficjalnych informacji do pracy w Grupie Komputronik wracają też pracownicy, którzy w wyniku działań restrukturyzacyjnych rozstawali się z firmą.

Finalne wyniki za rok obrotowy 2020/21 Spółka planuje przedstawić 30 czerwca.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: