Lenovo 2020/21 – rekordowe wyniki finansowe za 4Q i cały rok fiskalny

Najważniejsze informacje operacyjne 

  • 1 kwietnia 2021 r. Grupa Lenovo połączyła zespoły i zasoby związane z usługami oraz rozwiązaniami całej grupy w specjalny dział Solutions & Services Group (SSG). Dział ten dodatkowo wzmocni naszą ofertę usług towarzyszących, zwiększy wskaźnik sprzedaży oprogramowania towarzyszącego, ulepszy i rozszerzy zakres usług zarządzanych oraz opracuje rozwiązania, które będzie można w powtarzalny sposób wdrażać w kluczowych branżach wertykalnych.
  • Globalny łańcuch dostaw Grupy Lenovo pozostaje najlepszy w swojej klasie, a jego zasięg rozszerza się właśnie o nową fabrykę Lenovo budowaną na Węgrzech, która osiągnie pełną operacyjność pod koniec 2021 roku. Niedawno firma Gartner uwzględniła Lenovo na liście 25 firm z najlepszymi łańcuchami dostaw na świecie, wyróżniając ją za znakomite wyniki w zakresie transformacji biznesowej zorientowanej na klientów, a także wykorzystywanie zaawansowanych technologii, takich jak 5G, blockchain i sztuczna inteligencja w celu optymalizacji dostaw produktów i rozwiązań dla klientów na 180 rynkach.
  • Tempo postępu i realizacji ambicji grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju utrzymuje się na wysokim poziomie, przy czym emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 zostały zmniejszone o 92% w ciągu ostatniej dekady. Lenovo wyznaczyło również nowe, bardzo ambitne cele oparte na danych naukowych na 2030 rok, aby jeszcze bardziej przyspieszyć redukcję emisji. Osiągnięcia Lenovo zyskały też uznanie firmy Corporate Knights, która uwzględniła grupę w swoim rankingu 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie.
  • Firma została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie przez Boston Consulting Group – zajmując 25 miejsce w pierwszej pięćdziesiątce rankingu.

Prognoza biznesowa

 Wyzwania z roku obrotowego 2020/21 utrzymują się w różnym zakresie także w roku bieżącym. Niemniej jednak, mimo przyspieszenia trwałych zmian rynkowych w ciągu ostatniego roku, perspektywy Lenovo na resztę roku 2021 oraz rok obrotowy 2021/22 pozostają pozytywne. W ostatnim roku zmiany rynkowe napędzały trzy główne trendy, które Lenovo wykorzystuje do rozwoju własnej działalności.

Po pierwsze, nastąpiła modernizacja konsumpcji mediów i informacji – klienci spędzają więcej czasu, korzystając z urządzeń elektronicznych, więcej ich kupują i częściej je aktualizują. Po drugie, nastąpiła modernizacja infrastruktury, w wyniku której klienci przechodzą z etapu kupowania produktów do obsługi centrów danych do zakupu kompletnych rozwiązań infrastrukturalnych.

Wreszcie nastąpiła też modernizacja aplikacji – inteligentna transformacja, wspierana przez sztuczną inteligencję, staje się rzeczywistością dzięki znacznie przyspieszonej cyfryzacji. Potwierdzone osiągnięcia Lenovo w zakresie realizacji założeń i zadań, model operacyjny łączący globalne i lokalne podejście oraz nowa struktura organizacyjna dostosowana do wspomnianych powyżej trendów sprawiają, ze grupa jest jeszcze lepiej przygotowana do osiągnięcia długofalowego, zrównoważonego wzrostu.

* należne przychody

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: