Media Solutions Toolkit – pakiet Sony z szeregiem mikrousług

Media Solutions Toolkit – pakiet Sony z szeregiem mikrousług

Media Solutions Toolkit

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie do oferty pakietu mikrousług opartych na technologii chmurowej. Nowy produkt nosi nazwę Media Solutions Toolkit i jest przeznaczony na rynek mediów. Pozwala tworzyć systemy spełniające indywidualne potrzeby użytkownika w takich dziedzinach, jak produkcja, organizacja pracy i zarządzanie.

Pakiet Media Solutions Toolkit daje możliwość wybierania i łączenia szeregu wyspecjalizowanych, działających w chmurze usług realizujących konkretną funkcję, na przykład importowanie lub zarządzanie organizacją pracy. Każda mikrousługa działa niezależnie od pozostałych, użytkownicy mogą je dodawać, usuwać lub skalować odpowiednio do potrzeb, z ograniczonymi do minimum zakłóceniami pracy.

Test Sony Xperia 5 II – kompaktowy smartfon 5G

Modułowa koncepcja rozwiązania pozwoli firmie Sony jeszcze szybciej projektować i tworzyć systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Z kolei przedsiębiorstwa mediowe unikną długookresowego wiązania się ze stałym zestawem technologii, a w rezultacie zyskają ścisłą kontrolę nad wydatkami, lepszy zwrot z inwestycji i niższe koszty utrzymania.

Hiroshi Kajita, dyrektor działu Media Solutions w Sony Europe, mówi:

— Dzisiejsze media muszą jak nigdy przedtem wykazywać się efektywnością i zdolnością adaptacji. Dzięki modułowej koncepcji pakietu Media Solutions Toolkit klienci będą mogli stworzyć oszczędny system do zarządzania multimediami, a w razie potrzeby na bieżąco wprowadzać w nim zmiany. Pragniemy stworzyć im możliwość adaptacji oraz zwiększania i rozszerzania własnego potencjału nawet w odległej przyszłości.

Zapowiedź pokazuje, że firma Sony zamierza wspierać klientów przechodzących na cyfrową produkcję w chmurze, tworząc dla nich usługi i rozwiązania łączące uniwersalność z dużymi możliwościami technicznymi.

Pakiet Media Solutions Toolkit będzie dostępny od maja 2021 r. i oferowany w różnych formułach: subskrypcji, usługi zarządzanej oraz licencji. Jest przeznaczony do środowisk chmurowych i hybrydowych, ale można go także wdrożyć w siedzibie klienta.

W momencie wprowadzenia na rynek pakiet Media Solutions Toolkit będzie obejmował następujące mikrousługi:

  • Zarządzanie gromadzeniem — zarządzanie importowaniem plików i strumieni
  • Zarządzanie treściami — porządkowanie multimediów i ich metadanych
  • Analiza treści — usługa analityczna automatycznie dodająca do pliku metadane, w tym automatyczne oznaczanie na potrzeby archiwizacji i rozpoznawania obiektów w materiale filmowym
  • Zarządzanie organizacją pracy — zarządzanie całym łańcuchem produkcji, od rejestracji po dystrybucję
  • Dane i monitorowanie — dane poglądowe na temat wykorzystania multimediów, obejmujące dzienniki, pomiary i raporty systemowe
  • Zarządzanie wolumenem — zarządzanie wszystkimi zasobami do przechowywania danych, zarówno w chmurze, jak i u użytkownika
  • Zarządzanie użytkownikami — zarządzanie udostępnianiem określonych folderów i systemów grupom użytkowników i poszczególnym użytkownikom

W przyszłości firma Sony planuje wykorzystać te mikrousługi do wielu nowych zastosowań. Pakiet Media Solutions Toolkit będzie również zintegrowany z obecnymi rozwiązaniami Sony, na przykład platformą chmurową Ci i rozwiązaniami innych dostawców.

źródło: Sony

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: